3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Smrtná nedeľa, čos priletela ...
Smrtná nedeľa, čos priletela ...

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 2 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Smrtná nedeľa, čos priletela ...

06. 04. 2014

 

Pre piatu pôstnu nedeľu nachádzame viacero pomenovaní, ako napríklad Smrtná nedeľa, či Čierna nedeľa, tieto pomenovania siahajú až do predkresťanského obdobia, alebo pramenia v začiatkoch kresťanskej cirkvi.

            V katolíckych chrámoch sa stretávame v túto nedeľu so zahaľovaním kríža čiernym súknom, čo symbolizuje smútok z blížiaceho sa umučenia a smrti Ježiša Krista na Golgote.             V evanjelickej cirkvi sa táto nedeľa označuje aj ako predpašiová. Pripomína udalosti, keď židovská veľrada rozhodla o smrti Ježiša Krista. V túto nedeľu sa v evanjelických chrámoch čítajú prorocké texty zo Starej zmluvy, ktoré predznamenávajú utrpenie a následnú smrť Ježiša Krista na kríži. Farba rúcha na oltári v čase pôstu, a teda aj na Smrtnú nedeľu, je fialová, čo pripomína popol, ktorý si kajúcnici sypali na hlavu, ako symbol pokánia. Počas obdobia pôstu používajú na Bohoslužbách evanjelickí farári bohoslužobný odev čierny luterák až do Veľkonočnej nedele, kedy si naň oblečú aj bielu kamžu.

            Smrtná nedeľa je predposlednou nedeľou pred Veľkou Nocou. Charakteristické pre tento deň je nosenie slamenej figuríny zvanej Morena, Muriena, Smrť, či Kyselica, v niektorých oblastiach Slovenska aj mužskej figuríny zvanej Dedko. Prvé záznamy o týchto obchôdzkach nachádzame taktiež už v období stredoveku.

            Na obchôdzkach sa zúčastňovali dievčatá vo veku 14 - 18 rokov, ktoré sa stretávali v jednom dvore, kde slamenú figurínu obliekli do sviatočných šiat,  časti použitého odevu boli požičané, pretože sa verilo, že kto požičal krojovú časť na Morenu narastie mu veľký ľan.  Dievčatá s takto vyobliekanou figurínou prechádzali spievajúc dedinou a naprostred dediny sa stretávali s mládencami, ktorí niesli mužskú figurínu Dedka. Potom spoločne kráčali za sprievodu mnohých priliehavých piesní k rieke, alebo k potoku, kde figuríny vyzliekli, zapálili a hodili do vody.  Na Spiši, v Šariši, Above, ale aj v Tekove sa týmto aktom obrad končil. Piesne, ktoré dievčatá spievali na celom území Slovenska pri vynášaní Moreny, a teda aj symbolu zimy môžeme zaradiť k najstaršej vrstve obradových piesní.

            Verilo sa, že týmto aktom vyženú z dediny choroby, nečisté sily, smrť, no predovšetkým bolo potrebné vyhnať z chotára zimu.

 

Morena, Morena, za kohos, umrela.

Za vaše device, cifry, parádnice.

 

            Dievčatá následne, v niektorých oblastiach Slovenska vyzdobili zelenú vŕbovú, alebo brezovú halúzku farebnými stužkami a znova za sprievodu priliehavých piesní sa vracali do dediny a prinášali nový život Letečko. Dievčatá od potoka utekali, aby sa vraj zima nevrátila.

Na väčšine územia sa Morena vynášala práve na Smrtnú nedeľu, ale nájdu sa aj oblasti ako napríklad západné, južné Slovensko, kde Morenu vynášali na Kvetnú nedeľu.

 

Hoja, Ďuňďa, hoja, poslala nás kráľovná,

hoja, Ďuňďa, hoja, hoja Ďuňďa, hoj.

           

 

            V niektorých oblastiach ako napr. Spiš má táto nedeľa názov aj Šúľková. Gazdiné v túto nedeľu pripravovali pôstne obradové jedlo šúľky, čiže šúľance. Svojim tvarom mali pripomenúť obilný klas, čo symbolizovalo hojnú úrodu v žatve a hojnosť chleba.

           

Text : Miriam Gažová, etnologička

Foto: Milo Fabian pre Múzeum slovenskej dediny v Martine

 

 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FS Makovica Svidnik

Ochabyl na frajir

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV