3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Žiale žien
Žiale žien

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 3 )

Milan Hlôška (MilanH)

MilanH Folklór ma chytil v roku 1966, kedy sa v mojom rodnom Starom Tekove začali organizovať Tekovské folklórne slávnosti. Podľahol som jeho čaru a kráse krojov, ktoré odvtedy fotograficky zaznamenávam. Ale nielen folklór, aj ľudová kultúra ako...

Žiale žien

08. 04. 2014
Nitra, V Synagóge v Nitre

Začiatok apríla 2014 patril v nitrianskej synagóge folklóru so smutnou témou v speve pod názvom Žiale žien. Podujatie, ktoré organizovalo Krajské osvetové stredisko s mestom Nitra bolo vyvrcholením Etnologických dní 2014 poriadaných katedrou etnológie a folkloristiky na UKF v Nitre. Dramaturgia, pod ktorú sa podpísala Andrea Jágerová  pripravila nádherný večer piesní o žiali dievok pri odchode milého na vojenčinu, o žiali nad nešťastnou láskou, o slzách neviest aj o bitých ženách a chudobných matkách, o žiali žien nad mužom – alkoholikom i o najväčšom utrpení žien pri strate svojho dieťaťa, ale aj o slzách šťastia. Bola to výpoveď o šťastí i nešťastí, o láske i neláske, o zrode a umieraní, pri ktorej sa tu a tam tisla aj nejaká tá slzička do oka.

Slúžiť pánu cisárovi a bojovať za neho bolo povinnosťou každého chlapa. Vojna si vyžadovala nových a nových vojakov a nie vždy sa končila šťastným návratom domov k rodine, k matke a otcovi, k dievčaťu či žene. Lúčenie s mamkou a otcom pri asentírke a aj s milou bolo ťažké. Bývalo to na niekoľko  rokov a nie vždy to končilo šťastne. A keď to bol jediný syn, bolo to ťažké. Doma ostali len mamka so šiestimi dievkami a museli sa postarať o svoje živobytie. Ťažko pracovali až do úmoru, chlapská ruka v dome predsa len chýbala a keď prišlo písmo že ich syn Janko zahynul, sestry s mamkou plakali a trpko znášali žiaľ. „Smutno zvony zvonia na tej našej veži, už môj dobrý synčok na tých márach leží“ znela pieseň v podaní speváckej skupiny Dobrona z Dobrej Nivy. A keď umreli aj mamka, sestry zbadali, že sa mamka v truhle usmievali. To už vedeli, že sa tam hore stretli so svojím synom. 

Dojímavá scénka sprevádzaná hovoreným slovom, zapálenými sviečkami v rukách a hodnoverným stvárnením materinského žiaľu. Klobúk s pierkom na tkanom uteráku družička prinesie na vojenský kufor ako symbol, ako pamiatku. Piesne a slovné príbehy sprevádzali  programové stvárnenia večera, doplnené o dramatické scénky v podaní Dobronivských folkloristov, ale aj v podaní speváckej skupiny FSŽ Marína zo Zvolena. Prekrásny spev Margity Jágerovej s doprovodom Jany Ambrózovej na citare, ako aj nádherné piesne Svetlany Kollárikovej-Zaujcovej za doprovodu jej sestry Dušany Zaujcovej na cimbale, to boli perly večera, ktoré zožali obrovský úspech medzi návštevníkmi. Speváčky FSk Dobrona sprevádzala ich vlastná ľudová hudba a ich piesne dotvárali životné nálady a žiale, ktoré sprevádzali rodinu.

Počuli sme piesne i hovorené slovo o veľkej láske a žiaľoch, o robote, živote a umieraní („A vy páni, čo ste mu zrobili, že ste môjho muža zabili?...“) o láske opätovanej i neprijatej („A keď ma ty moja milá nechceš, uviažem si na krk ťažký kameň...“), o láske prajnej i zakázanej („Svieti mesiac nad naším huménkom, stojí milý pod naším okénkom, pustite ma, moja mamka, k nemu, moje srdce dávno patrí jemu...“).

 A keď vojna skončila, aj chlapi prichádzali domov, zapojili sa do života rodiny a starali sa, aby mal kto siať a žať, („Kedyže to žitko zíde, čo na moju svadbu bude...“), aby sa deti rodili, pretože bolo treba žiť. Aj veľký beznádejný žiaľ je hriech, pretože po každej búrke vždy vyjde slnko a kým máme dúhu, vždy je nádej. Taký bol záver tohto večera plného žiaľu i bôľu, ale aj optimizmu a nádeje. Bola to ťažká téma, ale nádherné piesne a vo výbornej dramaturgii. Bol to prejav ľudského žitia v piesňach, zvykoch a tradíciách, aké sme zažívali v minulých dobách.

                                                                                                           Text a foto: Milan Hlôška

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

SS Hnojnane Michalovce

Hore dolinami, Tri hvizdy

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV