3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Ovčiarske múzeum v Liptovskom Hrádku
Ovčiarske múzeum  v Liptovskom  Hrádku

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Ovčiarske múzeum v Liptovskom Hrádku

14. 04. 2014

 

Ovčiarske múzeum zriadilo občianske združenie Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny, ktoré ho aj v roku 2009 zapísalo do registra múzeí a galérií Ministerstva kultúry SR. Ako zaregistrované múzeum sa môže uchádzať o finančnú podporu zo štátneho rozpočtu na akvizičnú, alebo inú odbornú činnosť.

Múzeum spravuje jedinečný špecializovaný zbierkový fond z územia celého Slovenska, ktorý obsahuje kolekcie originálnych a pôvodných odevov ovčiarov, charakteristických odevných doplnkov a artefaktov  ovčiarskeho povolania, ako sú kapsy, opasky, spínadlá a šperky, valašky, palice, atď.  Ďalej je to kolekcia črpákov a bačovského riadu, ľudových hudobných nástrojov, figurálnych plastík a betlehemov. Prvé, najvzácnejšie zbierkové predmety boli zakúpené z finančnej dotácie Ministerstva pôdospodárstva, ktorá bola určená na tento účel. Až do marca 2013 boli zbierkové predmety Ovčiarskeho  múzea vyinštalované v špecializovanej  expozícii pastierskej kultúry v Národopisnom múzeu vLiptovskom Hrádku. Keďže nové vedenie Liptovského múzea v Ružomberku  nemalo záujem o ďalšie zapožičanie zbierkových predmetov, Ovčiarske múzeum v súčasnosti realizuje svoje výstavné a expozičné podujatia v spolupráci s inými kultúrnymi inštitúciami. Pre rok 2014 prijalo ponuku inštalovať zbierkové predmety v rekonštruovanom kaštieli v Nových Sadoch neďaleko Nitry. Táto lokalita je veľmi výhodná aj z dôvodu, že v Nitre sídlia viaceré univerzity, ktoré prejavili záujem o spoluprácu so špecializovanou múzejnou inštitúciou.  Už pri inštalácii prvej expozície spolupracovali študenti s vedúcou katedry etnológie a folkloristiky UKF, ktorí pripravili aj folklórny program na vernisáž. Celé promo a propagáciu podujatia zabezpečili pedagógovia a študenti  katedry manažmentu kultúry a turizmu UKF.

V Nových Sadoch je inštalovaná expozícia Pastieri oviec na Slovensku – odevy a artefakty ovčiarov z historických regiónov –Liptov, Horehronie, Spiš, Malohont, Hont, Podpoľanie.  Ďalej je tam inštalovaná výstava Ovčiari – Valasi, remeslo a kultúra, ktorá informuje o histórii valaského chovu oviec na Slovensku.  Predstavuje ovčiarstvo ako špeciálnu formu zamestnania, ktorá obohatila ľudovú kultúru na Slovensku.

 

Text: PhDr.Iveta Zuskinová, zakladateľka a kurátorka Ovčiarskeho múzea

 

 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

LH JURAJA PECNIKA

Vrcharski primasi

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV