3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Biela sobota
Biela sobota

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Biela sobota

19. 04. 2014

 

Biela sobota sa považovala za deň hrobového odpočinku Ježiša Krista. Je to prípravný deň predveľkonočný a pomenovanie „biela“, čo znamená znak čistoty a nevinnosti odvodzujeme z biblickej zvesti, že Ježišovo telo bolo pred uložením do hrobu zavinuté do plátna. Pre kresťana má byť Biela sobota dňom duchovnej prípravy na radostnú oslavu vzkriesenia.

 U evanjelikov sa Biela sobota zvlášť nesvätí, v chrámoch sa nekonajú v tento deň ani Bohoslužby.

 U rímskokatolíckych veriacich sa počas tohto dňa taktiež nekonajú žiadne obrady, výnimkou je tzv. „bdenie pri Božom hrobe“, ktoré je zaužívané hlavne v západnej cirkvi. Liturgické obrady sa u katolíkov začínajú až po západe slnka, kedy cirkev očakáva Zmŕtvychvstanie Krista. Na katolíckych chrámoch sa znovu rozozvučia zvony. V súčasnosti sa konajú obrady svetla, pri ktorých je požehnaný veľkonočný oheň a veľkonočná svieca nazývaná paškál. Svieca mala magicko-ochrannú funkciu a mala ochraňovať celú domácnosť. Popol z tejto sviece v minulosti sypali gazdovia aj na oziminy, aby ich ochránili pred búrkou, taktiež sa musel s uhlíkmi z takéhoto ohňa tri razy obehnúť dom, aby sa ochránil pred prípadnými povodňami.

V gréckokatolíckej cirkvi sa na Bielu sobotu pripomína Ježišov pohreb, balzamovanie jeho tela a následné zostúpenie do podsvetia. Ráno na Bielu sobotu sa slávi tzv „ Jeruzelemská utiereň“, ktorej priebeh pripomína pohreb, nosnými prvkami sú texty na základe, ktorých sa rozjíma nad Kristovou smrťou a pripomína sa predovšetkým jej dôležitý význam pre ľudstvo.

Biela sobota bola z hľadiska zvykoslovia pokračovaním predošlých dní, ktorými boli Zelený štvrtok a Veľký piatok. V tento deň sa gazdiné venovali vareniu a pečeniu obradových jedál, pretože nastával koniec pôstu. Mäsité jedlá sa však u katolíkov mohli konzumovať až na Veľkonočnú nedeľu, u evanjelikov sa konzumovali už v podvečer Bielej soboty, jedla sa kyslá polievka z údeného mäsa s vareným vajcom. Varila sa šunka, z ktorej masť sa odkladala a slúžila na liečenie rán, ale i na natieranie volskej šije, ktorá bola mnohokrát odretá od jarma. Za najstarší veľkonočný pokrm môžeme považovať vajíčka a z nich pripravované rôzne druhy jedál. Pečenie jahňaťa ako obradového jedla je na území Slovenska pomerne novodobé a datuje sa na začiatok 20. storočia.

Tradične sa piekol kysnutý koláč na východnom Slovensku známy pod pojmom „paska“, na Orave, v Liptove, či Novohrade bol známy pod menom „mrváň“, v oblasti Ponitria gazdiné pripravovali zase „osúch“.

 Z minulosti je známy obrad vykonávaný na Bielu sobotu, spojený s pálením zvyškov oleja z lámp pred kostolom, čo sa nazývalo pálenie Judáša. Gazdiné v tento deň chodili triasť do ovocných sadov stromy, aby ich zobudili a aby dobre rodili. Biela sobota bola aj mimoriadne vhodná na siatie a sadenie. Mohol sa siať bôb, hrach a to práve preto, lebo boli ešte počas  dňa zaviazané zvony. Z Hontu je známe v tento deň orať. V niektorých oblastiach Slovenska s v tento deň kotúľal okrúhly koláč, čo malo magickú funkciu a úkon mal zabezpečiť dobrú úrodu.

Biela sobota súvisela s viacerými očistnými obradmi. Medzi archaické obrady patrí aj umývanie sa  v studničkách čerstvou vodou, táto magická voda mala zmyť choroby a upevniť zdravie, gazdovia ňou bojovali aj proti škodcom.

Po rozviazaní zvonov vyšiel gazda na dvor a začal štrngať reťazami, aby odplašil hlodavce, žaby a iné zvieratá, ktoré ohrozovali domácnosť i hospodárstvo a mohli mu tak škodiť.

Predovšetkým z východného Slovenska sú známe návštevy cintorínov. Archaickým prvkom je nosenie obradových jedál na hroby mŕtvych., aby si ich týmto spôsobom uctili.

 

 

Text: Miriam Gažová, etnologička

 

 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

LH Paprckovci

Spoza vrch Polany

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV