3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Detský festival ľudovej hudby
Detský festival ľudovej hudby

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Detský festival ľudovej hudby

01. 05. 2014
Hnúšťa, Dom kultúry J.F.Rimavského

V piatok 25.4.2014 Dom kultúry J. F. Rimavského v Hnúšti žil ľudovou piesňou. Detskí muzikanti, speváci ľudových piesní z detských folklórnych súborov: Hájik a Lieskovček z Rimavskej Soboty, Lykovček z Revúcej, Mladosť a Zornička z Klenovca a Zrkadielko z Hnúšte sa prezentovali na regionálnej súťaži, ktorú organizovalo Gemersko – malohontské osvetové stredisko z Rimavskej Soboty,  v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom z Hnúšte.

Vyhlasovateľom súťaže a prehliadky pod názvom Detský festival ľudovej hudby je Národné osvetové centrum. Najlepší interpreti z regionálneho kola postupujú do krajského kola, ktoré organizuje Hontiansko - ipeľské osvetové stredisko z Veľkého Krtíša  7. mája 2014 v Kokave nad Rimavicou.

Sólisti speváci zároveň súťažili v dvoch kategóriách o postup na Hronseckú lipovú ratolesť, ktorú organizátori Stredoslovenské osvetové stredisko z Banskej Bystrice a obec Hronsek realizujú po 26. krát 31. mája 2014 v obci Hronsek.

Na regionálnom kole v Hnúšti sa predstavili a umiestnili súťažiaci nasledovne: v kategórii ľudové hudby sa predstavila DĽH Lykovček z Revúcej, ktorá získala strieborné pásmo s postupom do krajského kola.

V kategórii sólisti inštrumentalisti sa predstavili Martin Kožiak z Rimavského Brezova, člen DFS Mladosť z Klenovca hrou na heligónke a získal strieborné pásmo. Zlaté pásmo s postupom na krajskú súťaž získal s hrou na husle David Oláh z Klenovca.

V kategórii sólisti speváci súťažilo 8 interpetov v I. kategórii, zlaté pásmo získala Barborka Luptáková z DFS Lykovček z Revúcej a zlaté pásmo s postupom na krajskú súťaž ako aj na Hronseckú lipovú ratolesť získala Alžbetka Váradiová z DFS Zornička z Klenovca. V druhej kategórii sa predstavilo 11 sólistov spevákov. Strieborné pásmo získala Paulina Turisová z DFS Lykovček z Revúcej, zlaté pásmo získala Paula Vrbinská z DFS Mladosť z Klenovca a zlaté pásmo s postupom na krajskú súťaž a Hronseckú lipovú ratoslesť získali Andrejka Vranská z DFS Zrkadielko z Hnúšte a Lucia Zvarová z DFS Mladosť z Klenovca.

V kategórii detských speváckych skupín súťažili štyri spevácke skupiny s nasledovným umiestnením: DSS Lieskovček z Rimavskej Soboty bronzové pásmo, DSS Hájik z Rimavskej Soboty a Lykovček z Revúcej strieborné pásmo, DSS Mladosť z Klenovca získala zlaté pásmo s postupom na krajskú súťaž.

Súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení predsedníčka PhDr. Andrea Jágerová speváčka ľudových piesní a metodička pre folklór z Podpolianskeho osvetového strediska zo Zvolena, členovia poroty Janka Krotáková speváčka ľudových piesní a vedúca FS Kokavan z Kokavy nad Rimavicou a Juraj Matiaš spevák ľudových piesní a vedúci FSk Bažalička z Príbeliec - Plachtiniec.

Na záver zostáva poďakovať všetkým účinkujúcim za ich činnosť v oblasti folklóru ako aj ich vedúcim a rodičom, ktorý ich vedú k ľudovej piesni, k tradíciám našej národnej kultúry. Ďakujeme aj Miestnej akčnej skupine MLOHONT za poskytnuté ceny pre víťazov. Víťazom v jednotlivých kategóriách blahoželáme a želáme veľa úspechov v krajskom kole Detského festivalu ľudovej hudby.

 

Stanislava Zvarová

GMOS - Rimavská Sobota

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

LH JURAJA PECNIKA

Vrcharski primasi

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV