3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Medzinárodný filmový festival - výsledky
Medzinárodný filmový festival - výsledky

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Medzinárodný filmový festival - výsledky

05. 05. 2014
Hriňová, Mestské kino Poľana

Mesto Hriňová usporiadalo v dňoch 1. – 3. mája medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ v priestoroch mestského kina Poľana, ktoré bolo zdigitalizované s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu.

Na festival sa prihlásilo 23 súťažných snímok z celého Slovenska a 2 súťažné filmy z Nemecka. Filmy boli rozdelené do piatich blokov podľa tematiky, ktorú zachytávali.

Filmový festival otvorilo spoločenstvo „Duša fujary“ pod vedením Dušana Holíka. Pred samotnými súťažnými blokmi, organizátori zaradili nesúťažnú snímku Rok na Hriňovej, ktorá zachytáva ľudové zvyky počas celého roka na Podpoľaní.

Filmári, ktorí sa zúčastnili osobne na festivale mali pripravený pestrý program. Dostali možnosť zozbierať filmový materiál počas turistických výletov po Hriňovských lazoch a výstupe k vodopádu Bystrô. Rozptýlenie a zábavu si vychutnali na tradičnej ľudovej zábave v priestoroch mestského kultúrneho strediska Hriňová.

Záverečný súťažný blok a vyhlásenie sa konalo v sobotu. Pred vyhlásením výsledkov, návštevníci zhliadli nesúťažné premietanie, počas ktorého videli animované filmy žiakov ZŠ a MŠ Krivec v Hriňovej a film Vlada Kružicu zo Zvolena s názvom Putovanie za Konkordiou. Po nich vystúpil DFS Hviezdička a FS Hriňovčan.

Na záver odovzdala predsedníčka poroty Prof. PhDr. Zuzana Beňušková CSc.  ceny víťazom a popriala novému festivalu veľa ďalších filmov, autorov a divákov do ďalších ročníkov.

Organizátori vyžrebovali 17 výhercov, ktorí sa zapojili do hlasovania o cenu diváka. Ceny venovali: Ski centrum Košútka, Reštaurácia Biely dom a Mesto Hriňová.

Víťazný snímok: Paľo Žiak, furman z Vrch Slatiny

Autor filmu, Ing. Ján Kuska, prostredníctvom svojej kamery sprostredkúva život furmana Paľa Žiaka z Vrch Slatiny. Očami hlavného hrdinu môžeme nazrieť do bežného kolobehu života, ktorého súčasťou je staranie sa o svoje živobytie ťažkou prácou v lese na voloch. Zároveň vyzdvihuje jedinečnosť a tradíciu ťažby dreva v lese na voloch, ktorá je už raritou na Slovensku. Vo filme vidíme, ako furman odovzdáva túto tradíciu svojim synom a tým sa ju snaží zachovať.

 

VYHODNOTENIE FILMOVÝCH PRÍSPEVKOV

1, Cena - Ing. Ján Kuska ,,Paľo Žiak, furman z Vrch Slatiny“

2, Cena - Miroslav Ciglian ,,Na salaši Pastierska“

3, Cena - Beáta Oravcová ,,Remeslá pod Tatrami“

               - Peter Poboček ,,Norik Muránsky“

 

C E N A D I V Á K A

ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová ,,Stridžie dni“

 

Čestné uznanie

1, Mgr. Anton Trebuľa za rozvoj regionálnej výchovy

2, Winfrídovi Skrobekovi (Nemecko) za film Fujara

 

Pamätné listy – boli odovzdané prítomným autorom, ostatný ich dostanú poštou

1, fujaristom zo združenia ,,Duša fujary“

2, Iveta Krupáková

3, Pavel Piroha

4, Ľuboš Dubovský

5, Vladimír Kružica

6, Jozef Mitter

 

Poďakovanie patrí aj našej odbornej porote:

Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc

Ing. Igor Hraško, folklorista a poslanec NR SR

Doc. Mgr. Peter Dimitrov, ArtD

Mgr. art. Roman Varga

Ing. Jozef Krnáč, PhD.

 

Foto: Vlado Kružic a Peter Poboček

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

LH STEFANA MOLOTU

Ej na most djouky na most

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV