3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  V Kendzicoch vešelo
V  Kendzicoch vešelo

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

V Kendzicoch vešelo

09. 05. 2014
Kendice

„V  KENDZICOCH  VEŠELO „  je názov súťažného festivalu v speve ľudových  piesní, ktorého 12. ročník sa konal 4. mája 2014 v kultúrnom dome v obci Kendice. Organizátormi podujatia boli Obecný úrad v Kendiciach a DJZ – útvar osvetovej činnosti v Prešove.

Festivalu predchádzalo „ stavanie mája „ pred budovou Obecného úradu v Kendiciach, na ktorom sa podieľali členovia z folklórnych skupín z Kendíc a Petrovian.

Úvodnou zvučkou sa predstavila 5 členná ľudová hudba ŠARIŠANCI s predníkom Mariánom Sirkom, ktorá zároveň sprevádzala sólistov spevákov a sólistky speváčky.

Na podujatie prijali pozvanie pracovníci Prešovského samosprávneho kraja – odboru kultúry PaedDr. Miroslav Kobelák, PhD., Mgr. Eva Chlapečková a Alena Spišiaková.

Súťažilo sa v 4 kategóriách - sólisti speváci, sólistky speváčky, ženské spevácke skupiny a mužské spevácke skupiny.

1. časti súťažilo 11 ženských speváckych skupín: Kendičan – Kendice, Záborský – Župčany, Jožka Príhodu – Petrovany, Malošarišanka - Malý Šariš, Hrabkovčan – Hrabkov, Svinianka – Svinia, Dubovičanka – Dubovice, Petroviančan – Petrovany, Dubinčan – Dubinné, Hertník – Hertník, Osikovčan – Osikov a 7 sólisti speváci.

V 2. časti festivalu súťažilo 10 mužských speváckych skupín: Kendičan – Kendice,  Brežina – Bertotovce, Milpošan – Milpoš, Záborský – Župčany, Jožka Príhodu – Petrovany, Hrabkovčan – Hrabkov, Jak hrom – Dubovica, Dubinčan – Dubinné, Hertník – Hertník, Osikovčan – Osikov, ktoré striedavo účinkovali so 7 sólistkami speváčkami.

Spolu účinkovalo  200 účinkujúcich z 12 obcí okresov Prešov, Sabinov a Bardejov.

Výkony súťažiacich posudzovala odborná porota v tomto zložení: predsedníčka poroty - Andrea Rendošová – FS Železiar, Košice, členovia: Jozef Piroh – Prešov a Mgr. Michal Kišeľák – DJZ- útvar osvetovej činnosti v Prešove. Podľa slov p. Rendošovej: „ Každý rok sa na tejto prehliadke stretávame s novými sólistami a folklórnymi skupinami. Dnešnú prehliadku obohatili spevácke skupiny z Osikova, Hertníka a Dubinného. Okrem toho bolo počuť množstvo nových „zabudnutých“ piesní, ktoré obohatili túto prehliadku. Svedčí to o poctivej príprave sólistov i skupín, aby čo najlepšie reprezentovali svoju obec. A v neposlednom rade je tu vždy úžasná organizácia zo strany OcÚ v Kendiciach, ako aj DJZ - ÚOČ v Prešove.“

Ešte pred odovzdaním diplomov a cien účinkujúcim kolektívom a jednotlivcom úroveň podujatia zhodnotila Andrea Rendošová a záver festivalu vyplnil vo svojom ďakovnom príhovore starosta obce Kendice Mgr. Róbert Ondrej. Sprievodným podujatím tohto festivalu bolo podávanie domácich tradičných špecialít z kapusty hadžadža – halušky so zemiakmi, s kyslou kapustou a opraženou slaninou.

 

Výsledky:

 

Kategória – sólisti speváci :                                       

 

Laureát a zlaté pásmo: Slavomír Geralský, Hertník

 

Zlaté pásmo:           Jozef Germuška, Župčany

                                   Jozef Miško, Kendice

 

Strieborné pásmo: Valent Schvarc, Hrabkov

                                   Kamil Krivý, Petrovany        

 

Bronzové pásmo:    Ladislav Mizerák, Milpoš

                                    Jakub Bezeg, Dubinné

Kategória – sólistky speváčky:

 

Laureátka a zlaté pásmo: Jolana Palková, Malý Šariš

 

Zlaté pásmo:           Bernadeta Krivá, Petrovany 

                                   Margita Rusnáková, Župčany

                                   Cecília Pošiváková, Hrabkov

                                   Katarína Lenártová, Hertník

 

Strieborné pásmo: Jarmila Hudáková, Kendice

                                   Mária Ehlertová, Hrabkov

                                  

Bronzové pásmo:        neudelené

 

Kategória - mužské spevácke skupiny:

 

Laureát a zlaté pásmo: MSS  ZÁBORSKÝ, Župčany

 

Zlaté pásmo: MSS KENDIČAN, Kendice

                         MSS HERTNÍK, Hertník

                         MSS OSIKOVČAN, Osikov

                                                                      

Strieborné pásmo: MSS BREŽINA, Bertotovce           

                                   MSS  HRABKOVČAN, Hrabkov

                                   MSS MILPOŠAN, Milpoš

                                   MSS JOŽKA PRÍHODU, Petrovany

                                   MSS JAK HROM, Dubovica

                                   MSS DUBINČAN, Dubinné

 

Bronzové pásmo:        neudelené

 

Kategória - ženské spevácke skupiny:

 

Laureát a zlaté pásmo: ŽSS PETROVIANČAN, Petrovany

 

Zlaté pásmo: ŽSS KENDIČAN, Kendice

                         ŽSS ZÁBORSKÝ, Župčany

                         ŽSS  JOŽKA PRÍHODU, Petrovany

                         ŽSS DUBOVIČANKA, Dubovica

                         ŽSS HERTNÍK, Hertník

 

Strieborné pásmo: ŽSS  MALOŠARIŠANKA, Malý Šariš                  

                                   ŽSS HRABKOVČAN, Hrabkov

                                   ŽSS SVINIANKA, Svinia

                                   ŽSS DUBINČAN, Dubinné

                                   ŽSS OSIKOVČAN, Osikov

                                  

Bronzové pásmo:        neudelené

 

Spracoval: Mgr. Michal Kišeľák, metodik DJZ – útvar osvetovej činnosti v Prešove

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Juraj Liska

Potulky Slovenskom.mp3

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV