3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  V Kendzicoch vešelo
V  Kendzicoch vešelo

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

V Kendzicoch vešelo

09. 05. 2014
Kendice

„V  KENDZICOCH  VEŠELO „  je názov súťažného festivalu v speve ľudových  piesní, ktorého 12. ročník sa konal 4. mája 2014 v kultúrnom dome v obci Kendice. Organizátormi podujatia boli Obecný úrad v Kendiciach a DJZ – útvar osvetovej činnosti v Prešove.

Festivalu predchádzalo „ stavanie mája „ pred budovou Obecného úradu v Kendiciach, na ktorom sa podieľali členovia z folklórnych skupín z Kendíc a Petrovian.

Úvodnou zvučkou sa predstavila 5 členná ľudová hudba ŠARIŠANCI s predníkom Mariánom Sirkom, ktorá zároveň sprevádzala sólistov spevákov a sólistky speváčky.

Na podujatie prijali pozvanie pracovníci Prešovského samosprávneho kraja – odboru kultúry PaedDr. Miroslav Kobelák, PhD., Mgr. Eva Chlapečková a Alena Spišiaková.

Súťažilo sa v 4 kategóriách - sólisti speváci, sólistky speváčky, ženské spevácke skupiny a mužské spevácke skupiny.

1. časti súťažilo 11 ženských speváckych skupín: Kendičan – Kendice, Záborský – Župčany, Jožka Príhodu – Petrovany, Malošarišanka - Malý Šariš, Hrabkovčan – Hrabkov, Svinianka – Svinia, Dubovičanka – Dubovice, Petroviančan – Petrovany, Dubinčan – Dubinné, Hertník – Hertník, Osikovčan – Osikov a 7 sólisti speváci.

V 2. časti festivalu súťažilo 10 mužských speváckych skupín: Kendičan – Kendice,  Brežina – Bertotovce, Milpošan – Milpoš, Záborský – Župčany, Jožka Príhodu – Petrovany, Hrabkovčan – Hrabkov, Jak hrom – Dubovica, Dubinčan – Dubinné, Hertník – Hertník, Osikovčan – Osikov, ktoré striedavo účinkovali so 7 sólistkami speváčkami.

Spolu účinkovalo  200 účinkujúcich z 12 obcí okresov Prešov, Sabinov a Bardejov.

Výkony súťažiacich posudzovala odborná porota v tomto zložení: predsedníčka poroty - Andrea Rendošová – FS Železiar, Košice, členovia: Jozef Piroh – Prešov a Mgr. Michal Kišeľák – DJZ- útvar osvetovej činnosti v Prešove. Podľa slov p. Rendošovej: „ Každý rok sa na tejto prehliadke stretávame s novými sólistami a folklórnymi skupinami. Dnešnú prehliadku obohatili spevácke skupiny z Osikova, Hertníka a Dubinného. Okrem toho bolo počuť množstvo nových „zabudnutých“ piesní, ktoré obohatili túto prehliadku. Svedčí to o poctivej príprave sólistov i skupín, aby čo najlepšie reprezentovali svoju obec. A v neposlednom rade je tu vždy úžasná organizácia zo strany OcÚ v Kendiciach, ako aj DJZ - ÚOČ v Prešove.“

Ešte pred odovzdaním diplomov a cien účinkujúcim kolektívom a jednotlivcom úroveň podujatia zhodnotila Andrea Rendošová a záver festivalu vyplnil vo svojom ďakovnom príhovore starosta obce Kendice Mgr. Róbert Ondrej. Sprievodným podujatím tohto festivalu bolo podávanie domácich tradičných špecialít z kapusty hadžadža – halušky so zemiakmi, s kyslou kapustou a opraženou slaninou.

 

Výsledky:

 

Kategória – sólisti speváci :                                       

 

Laureát a zlaté pásmo: Slavomír Geralský, Hertník

 

Zlaté pásmo:           Jozef Germuška, Župčany

                                   Jozef Miško, Kendice

 

Strieborné pásmo: Valent Schvarc, Hrabkov

                                   Kamil Krivý, Petrovany        

 

Bronzové pásmo:    Ladislav Mizerák, Milpoš

                                    Jakub Bezeg, Dubinné

Kategória – sólistky speváčky:

 

Laureátka a zlaté pásmo: Jolana Palková, Malý Šariš

 

Zlaté pásmo:           Bernadeta Krivá, Petrovany 

                                   Margita Rusnáková, Župčany

                                   Cecília Pošiváková, Hrabkov

                                   Katarína Lenártová, Hertník

 

Strieborné pásmo: Jarmila Hudáková, Kendice

                                   Mária Ehlertová, Hrabkov

                                  

Bronzové pásmo:        neudelené

 

Kategória - mužské spevácke skupiny:

 

Laureát a zlaté pásmo: MSS  ZÁBORSKÝ, Župčany

 

Zlaté pásmo: MSS KENDIČAN, Kendice

                         MSS HERTNÍK, Hertník

                         MSS OSIKOVČAN, Osikov

                                                                      

Strieborné pásmo: MSS BREŽINA, Bertotovce           

                                   MSS  HRABKOVČAN, Hrabkov

                                   MSS MILPOŠAN, Milpoš

                                   MSS JOŽKA PRÍHODU, Petrovany

                                   MSS JAK HROM, Dubovica

                                   MSS DUBINČAN, Dubinné

 

Bronzové pásmo:        neudelené

 

Kategória - ženské spevácke skupiny:

 

Laureát a zlaté pásmo: ŽSS PETROVIANČAN, Petrovany

 

Zlaté pásmo: ŽSS KENDIČAN, Kendice

                         ŽSS ZÁBORSKÝ, Župčany

                         ŽSS  JOŽKA PRÍHODU, Petrovany

                         ŽSS DUBOVIČANKA, Dubovica

                         ŽSS HERTNÍK, Hertník

 

Strieborné pásmo: ŽSS  MALOŠARIŠANKA, Malý Šariš                  

                                   ŽSS HRABKOVČAN, Hrabkov

                                   ŽSS SVINIANKA, Svinia

                                   ŽSS DUBINČAN, Dubinné

                                   ŽSS OSIKOVČAN, Osikov

                                  

Bronzové pásmo:        neudelené

 

Spracoval: Mgr. Michal Kišeľák, metodik DJZ – útvar osvetovej činnosti v Prešove

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

LH JARA HAZLINGERA

Fialocka modrym kvitne

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV