3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Školiteľské aktivity pre folkloristov
Školiteľské aktivity pre folkloristov

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Školiteľské aktivity pre folkloristov

27. 05. 2014
Rožňava

V nedeľu 18.mája Gemerské osvetové stredisko v Rožňave uskutočnilo prvé stretnutie Cyklického školenia pre vedúcich folklórnych kolektívov. Pod vedením Mgr.art Martina Urbana, PhD. sa prítomní oboznámili s témami, ktoré najviac využijú vo svojej práci vo folklórnom súboroch a skupinách. V úvode prítomní predstavili kolektívy v ktorých pracujú, svoju pozíciu, metódy práce a zámery do ďalšej činnosti. Po teoretickej príprave pristúpili k praktickej časti, účastníci si vyskúšali rôzne formy, prístupy a postupy od námetu k inscenovaniu programu, resp. choreografie.

Lektor zvlášť kládol dôraz na prácu s interpretom, vytváranie spolupráce a vzájomnej dôvery medzi vedúcim či choreografom a členom súboru. Priblížil im aj cvičenia ako udržať pozornosť interpretov, viesť ich k spolupráci, ku kolektívnemu cíteniu a zodpovednosti. V ďalšej časti rozvinul tému potreby rytmických cvičení pre správne dýchanie, uvoľnenie, ale aj podporu sústredenia sa či fantázie a predstavivosti členov.

Možnosť rozšíriť si svoje poznatky využilo 24 vedúcich, choreografov a členov folklórnych súborov a skupín z okresu. Druhá časť sa uskutoční v jesenných mesiacoch.

Cyklické školenie vedúcich folklórnych kolektívov sa uskutočnili s podporou Ministerstva kultúry SR..

 

Mária Ferenczová

Foto: archív GOS

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Maria Macoskova

Ej, hoj, Išla som mlieť

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV