3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Folklórne slávnosti Podhorie 2014
Folklórne slávnosti Podhorie 2014

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 2 )

Milan Hlôška (MilanH)

MilanH Folklór ma chytil v roku 1966, kedy sa v mojom rodnom Starom Tekove začali organizovať Tekovské folklórne slávnosti. Podľahol som jeho čaru a kráse krojov, ktoré odvtedy fotograficky zaznamenávam. Ale nielen folklór, aj ľudová kultúra ako...

Folklórne slávnosti Podhorie 2014

26. 06. 2014
Podhorie

Priamo v lone Štiavnických vrchov, kúsok od Banskej Štiavnice leží Podhorie, malá dedinka, ktorá má obyvateľov ako rok dní a históriu iba pol storočia. Ale pol storočia od zlúčenia dvoch obcí Teplá a Žakýl, ktoré prijali nové meno – Podhorie. Prvá písomná zmienka pôvodných obcí pochádza z roku 1352, resp. 1388, takže vari častejšie oslavujú. Malá dedinka s veľkými činmi, s prekrásnym krojom, plným kvetov a farieb.  Pohľad z amfiteátra do doliny, v ktorej sa črtá banskoštiavnická kalvária, nám pripomína svet a obrazy Martina Benku, ale aj vysokú, divú Poľanu Andreja Sládkoviča. Tu nás v sobotu 21.júna 2014 vítali chlebom devy krojované, aby sme si s nimi slávnosť folklóru užili, keď už také vzácne výročie majú. Veď polstoročie treba riadne osláviť. Slávnosť začali detské súbory Podhoranček, Sitňančok, Úsmev, Melicherčíkovci  ai., aby po ich vystúpení organizátori pristúpili k aktu, na ktorý sa dlho tešili, na privádzanie monografie o obci Podhorie do života. Pani starostka Ľ. Kordíková privítala na pódiu dcéru autora monografie Jozefa Koštu, ktorý sa už vydania nedožil, lektorov PhDr. Jozefa Labudu a  Mgr. Jozefa Moravčíka a spolupracovníkov, ktorí pripravovali rukopis do digitálnej podoby. Monografia obce je vzácnosť do knižnej podoby poskladaná, tradície zachytené a zdokumentované, aj spomienky opísané. Po skončení aktu nám zaspievala najstaršia občianka Podhoria pani Mária Maďarová (95 ročná) ľudovú pieseň krásnym hlasom, ako prejav pamiatky a uchovávania tradícií v obci.

Potom už na pódium nastúpili folklórne súbory dospelých vo svojich programoch. Pódium postavené na trávniku, pažiť zelená zakvitla kvetmi – devami, aby sa tu predvádzali, krútiac sa v kole z jednej strany na druhú a mládenci v čiernej kabanici, plecom visiacej, širák kvietím operený a obličaj ozorený, na opasku ligot storaký (A.Sládkovič). Takto by sme mohli charakterizovať tance a spevy mládencov a dievčat  z folklórnych súborov Hriňovčan, Sitňan, Podhorčan a Hron. Hriňovské cifrovačky mládencov v bielych gatiach, čiernej kabanici a s klobúčikom nabok, boli ako ozveny vrchárskych balád a zbojníckych povestí. Aj banícka klopačka, spevy žien a hlasy heligónky, ľúbezné zvuky fujary, drumblí a gájd v podaní účinkujúcich nás uchvátili.  Dievčence z Podhoria si s fľašami zatancovali a pošpásovali, ej, veru bolo sa na čo dívať. Bol tam bohatý program, ktorému vari chýbalo iba trochu teplejšie slniečko. Ale aj tak – nedalo sa odísť, oči sledovali ten prúd programov a vnímali krásu pohybu a krojov mládencov a dievok. Krásny kroj Podhoria, bohatý na výšivku zástery na tmavom podklade, rovnako mužská čierna zástera, bohato vyšívaná. Ale ani hrochotská zástera mužov sa nedala zahanbiť, rovnako s bohatou výšivkou. Ako by v krojoch boli ihlou vyšívačiek vyšité dávne už polozabudnuté záznamy, príbehy a osudy.

Nechýbal ani jarmok remesiel a gazdovský dvor, expozícia bábok a tvorivé dielne. Kovanie a nakúvanie kosy, ktoré kedysi patrili k našim starým ľudovým tradíciám. Nechýbalo ani súťažné varenie guľášu. Vyhodnotenie najlepšieho guľášu z pomedzi šiestich kolektívov bolo pre porotu veľmi ťažké, ale predsa len vybrali troch najlepších guľáš majstrov a ocenili. Obec vyhodnotila aj súťaž o najkrajšie vyzdobený príbytok. Obyvatelia vystavili verejnosti staré domáce náradie, staré výšivky i figuríny oblečené v kroji Podhoria. Vari celá obec žila slávnosťami, stretali sme milých a príjemných ľudí a v obci sme si všimli aj vzácne obnovené chalupy v pôvodnej architektúre. Bola to krása , od ktorej sa len ťažko dalo oči odtrhnúť.   

                                                                                                          Text a foto: Milan Hlôška

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

SS Kosicki spivaci

Hore malinakom, dolu malinakom

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV