3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Folklórne slávnosti pod Kamencom 2014
Folklórne slávnosti pod Kamencom 2014

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Milan Hlôška (MilanH)

MilanH Folklór ma chytil v roku 1966, kedy sa v mojom rodnom Starom Tekove začali organizovať Tekovské folklórne slávnosti. Podľahol som jeho čaru a kráse krojov, ktoré odvtedy fotograficky zaznamenávam. Ale nielen folklór, aj ľudová kultúra ako...

Folklórne slávnosti pod Kamencom 2014

26. 06. 2014
Machulince, Športový areál

V športovom areáli Machuliniec, neďaleko riečky Žitavy sa v nedeľu 22.6.2014 uskutočnili Folklórne slávnosti pod Kamencom, na ktoré si Machulinčania pozvali svojich blízkych, ale aj vzdialenejších spriatelených folkloristov. Vedúca Folklórnej skupiny Kamenec pani Horváthová privítala v Machulinciach FS Rozmajrín z Pliešoviec, FS Jelenčan z Jelenca, Mužskú spevácku skupinu Lidovec zo Solčian, samozrejme aj svojich z FS Kamenec a prvýkrát aj detičky z miestnej materskej školy, ktoré sa tešili na svoje vystúpenie na ozajstnom javisku. Starosta Machuliniec Bohumil Bielik privítal hostí a prítomných divákov, ale aj zúčastnených folkloristov, poprial príjemnú zábavu a pekný kultúrny zážitok. K účastníkom slávností sa prihovoril aj poslanec NR SR Marián Kéry a predseda NSK doc. Ing. Milan Belica a na javisko už vybehli detičky z MŠ. Zahrali sa, zaspievali a zatancovali s prejavom milým, úsmevným a bezprostredným, za čo si vyslúžili veľký potlesk, na ktorý sa tešili. Potom už prišli na rad dospelí. „Už mi prišla karta narukovať“ zaspievali a zasmútili mládenci a dievky z FS Jelenčan. Dievky popripínali na lajblík mládencom stužku – trikolóru, aby sa s nimi pred odchodom na vojenčinu rozlúčili, aby si ešte zatancovali a zaspievali tie regrútske piesne. Bývala to vždy rozlúčka ťažká a bolestná. Po rozlúčke už na javisko prišli folkloristi z Pliešoviec, aby nám ukázali ako veselo to býva u nich „v tej pliešovskej murovanej krčmički“. A bývalo tam naozaj veselo, spievalo sa a tancovalo aj šarvátky boli na programe, ale vždy to dobre dopadlo. Domáci súbor Kamenec sa ukázal tiež s pohárikom vína, spevom a prekáračkami so svojimi ženami v scénke pod názvom „Hody boli, hody budú“. Muži sa radi stretávali v krčme pri poháriku, odkiaľ ich ženy ťahali domov, pokiaľ samé nezistili, že v tej krčme je aj dobre. A hlavne na hody, vtedy je to zvlášť príťažlivé, veď ako by to bolo, keby sa chlapi nestretli v krčme. Veselé a štipľavé rozhovory žien s mužmi a  aj pesničkami rozosmiali návštevníkov. Lidovec, mužská spevácka skupina zo Solčian, ako už názov prezrádza, je mužská záležitosť. Dvanásť zdatných mužov so zlatom v hrdle za doprodvodu harmoniky vedúceho skupiny Mariána Veverku zanôtilo piesne ich repertoáru v prevedení, ktoré rozihralo žilky návštevníkom, ktorí si nevdojak nohou podupkávali do taktu a potleskom sprevádzali piesne. A keď zaznela ich najkrajšia pieseň „Kreše mlynár, kreše kameň...“ v trojhlase, úspech to  bol veliký. Aj keď po nich na javisku vystúpili ešte folkloristi z Jelenca s cigánskymi tancami, Lidovec urobil peknú bodku za tohoročnými Folklórnymi slávnosťami pod Kamencom. Pozdvihlo to náladu prítomných, ale aj ostatných zúčastnených a spevu nebolo konca ani po skončení programu. Rozospieval sa štadión, pomiešali sa speváci a štadiónom zneli piesne, ktoré zaujali svojím podaním a prejavom.

  Organizátori, ktorými bola obec Machulince a Folklórna skupina Kamenec z Machuliniec boli spokojní. Poďakovanie za podporu a pochopenie patrí starostovi Bohumilovi Bielikovi,   aj organizátorom manželom Horváthovým, ktorí úspešne vedú súbor a tak sa spoločne tešia na budúci, tak trochu okrúhly piaty ročník Folklórnych slávností pod Kamencom v Machulinciach. Treba poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh slávností pod Kamencom. Dobrú náladu v tento deň podporilo aj počasie, ktoré bolo veľmi prajné a príjemné. Budeme sa tešiť na piaty ročník slávností.

 

Text a foto: Milan Hlôška

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FS Kopaničiar

Šak to pekné časy bývali

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV