3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Výsledky súťaže na 19. FOLKLÓRNEJ LYSEJ
Výsledky súťaže na 19. FOLKLÓRNEJ LYSEJ

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Výsledky súťaže na 19. FOLKLÓRNEJ LYSEJ

30. 06. 2014
Lysá pod Makytou, Amfiteáter

Krajská súťaž a prehliadka folklórnych kolektívov sa konala v nedeľu29. júna 2014 v amfiteátri v Lysej pod Makytou v rámci 19. FOLKLÓRNEJ LYSEJ. Organizátorom súťaže bolo Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici a obec Lysá pod Makytou. Poslaním súťaže je vytvárať motiváciu pre aktívnu choreografickú tvorbu a konfrontáciu smerovania choreografickej tvorby v amatérskych folklórnych kolektívoch, zachovávanie štýlu, lokálnej  a regionálnej znakovosti v choreografickej tvorbe, výmenu skúseností pri odbornom hodnotení resp. rozbore jednotlivých čísel, vyzdvihnutie - ocenenie úspešnej choreografickej tvorby. Na súťaži sa predstavili kolektívy s choreografickým dielom čerpajúcim z tradičnej ľudovej kultúry z územia Slovenska. Folklórny materiál bol spracovaný v rôznych stupňoch štylizácie.

 

V úvode programu sa publiku predstavili naše úspešné kolektívy z celoslovenskej súťaže detského hudobného folklóru - VIDIEČANOVA HABOVKA – sólisti Paulína Piláciková z DFS Mladosť a Michal Mahút z DFS Bystrinka z Považskej Bystrice a detská spevácka skupina Podžiaranček s FSk Podžiaran z Papradna. Samotnej súťaže sa zúčastnilo celkom 115 členov súťažiacich kolektívov. Diváci mali možnosť vychutnať si sedem súťažných vystúpení 4 veľké choreografie (6-40 interperetov) a 3 malé choreografie (do 6 interpretov).

 

ŽENCI A ŽNICE, FS VÁH, Púchov   

V SOBLAHOVE NA POTEKU, FS NADŠENCI, Trenčín                    

STRETNUTIE NA JÁNA, FS POVAŽAN, Považská Bystrica            

TANCE  Z ČIČMIAN, FS JÁNOŠÍK, Partizánske                                  

ČAPÁK, FS NADŠENCI, Trenčín                                      

Z AMERIKY IDZEM, FS POVAŽAN, Považská Bystrica        

NA ČIČMIANSKEJ ZÁBAVE, FS JÁNOŠÍK, Partizánske    

 

Súťažné vystúpenia hodnotila odborná porota v zložení:

Mgr. art. MIROSLAVA PALANOVÁ - členka a zároveň predsedkyňa odbornej poroty posudzovala: tanečné, choreografické spracovanie a prevedenie súťažnej choreografie;

Mgr. art. Simona Dikaszová - tanečné, choreografické spracovanie a prevedenie súťažnej choreografie. Obe porotkyne na Lysú pricestovali z Liptovského Mikuláša

PaedDr.   Roman  Bienik, z Hričova hodnotil  hudobný, inštrumentálny prejav a celkové  prevedenie hudobnej stránky choreografie.

 

Predsedkyňa odbornej poroty Mgr. art. MIROSLAVA PALANOVÁ  spoločne s ostatnými členmi odbornej poroty navrhli na celoštátnu súťažnú prehliadku 1 choreografiu veľkej formy a 1 komornú choreografiu:

FS VÁH z Púchova  s veľkou choreografiou ŽENCI A ŽNICE

a FS Považan z Považskej Bystrice s malou choreografiou Z AMERIKY IDZEM.

 

Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych kolektívov  je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. Celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografií vytvára priestor pre prezentáciu aktívnej tvorby choreografov, ktorej cieľom je uchovávanie, rozvíjanie a šírenie ľudovej kultúry Slovenska  a uskutoční sa 25. - 26. októbra 2014 v Liptovskom Mikuláši. Víťazom gratulujeme a prajeme úspešné reprezentovanie Trenčianskeho kraja na celostátnej súťaži v Liptovskom Mikuláši.

 

 

 

 

 

V Ý S L E D K Y

KRAJSKEJ SÚŤAŽE A PREHLIADKY FOLKLÓRNYCH KOLEKTÍVOV 

na 19. FOLKLÓRNEJ LYSEJ

 

 

  1. Kategória malých choreografií

 

Zlaté pásmo s priamym postupom: FS Považan z Považskej Bystrice, Z AMERIKY IDZEM

 

Diplom za účasť: FS Nadšenci z Trenčína,V SOBLAHOVE NA POTEKU

                               FS Jánošík z Partizánskeho, TANCE  Z ČIČMIAN

 

 

 

  1. Kategória veľkých choreografií

 

Zlaté pásmo s priamym postupom: FS Váh z Púchova, ŽENCI A ŽNICE

 

Strieborné pásmo: FS Považan z Považskej Bystrice, STRETNUTIE NA JÁNA

                                 FS Nadšenci z Trenčína, ČAPÁK

 

Diplom za účasť: FS Jánošík z Partizánskeho, NA ČIČMIANSKEJ ZÁ

 

Za Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

Mgr. Daniela Čižmárová

V Považskej Bystrici, 30. júna 2014

 

Autor fotografií: Bc. Mário Kadlec

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

MYJAVSKA CIMBALOVKA

Od Turej k Myjave

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV