3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Akademická Nitra 2014
Akademická Nitra 2014

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Akademická Nitra 2014

07. 07. 2014
Nitra

Po dvoch rokoch opäť ožijú ulice mesta Nitra ako aj námestia okolitých obcí Nitrianskeho kraja pestrofarebnými krojmi, ľudovou hudbou, spevmi a tancami z rôznych kútov Slovenska ale aj zo zahraničia, ktoré sú sprievodnými znakmi 39. ročníka medzinárodného festivalu Akademická Nitra. Medzinárodný akademický festival folklórnych súborov Akademická Nitra 2014 je súťažnou prehliadkou tvorby domácich a zahraničných súborov.

Festival sa uskutoční v dňoch 7. júla  až 10. júla  v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, v meste Nitra a v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Organizátormi festivalu sú Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, spoluorganizátormi Mesto Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Nitriansky samosprávny kraj.

 Na festivale sa predstaví 11 domácich akademických folklórnych súborov, ktoré budú prezentovať ľudové spevy, tance a tradície z rôznych regiónov Slovenska : ZOBOR, Ponitran, Mladosť, Torysa, Stavbár, Borievka, Ekonóm, Váh, Poľana, Gymnik a Hornád. Súťažný program obohatia tiež zahraničné folklórne súbory: 2 z Českej republiky, folklórny súbor z Ruska, Talianska, Maďarska a Poľska. Uvedené akademické folklórne súbory zabojujú o ocenenie odbornou porotou v zložení: PhDr. Ondrej Demo, CSc., PaedDr. Angela Vargicová, doc. Ján Blaho, Dr. Stanislav Dužek, CSc. a Ing. Marián Járek, v 2 súťažných večeroch, ktoré sa uskutočnia dňa 8. a 9. júla o 17.30 h. v sále Divadla Andreja Bagara v Nitre. Slávnostný galaprogram, v ktorom sa každý zo súborov predstaví krátkou ukážkou svojho súťažného programu, sa uskutoční v sále DAB dňa 10.7. o 18.00 h.

Vďaka svojej dlhoročnej tradícii sa tento festival stal sviatkom všetkých obyvateľov mesta Nitra ako aj okolitých obcí.

Sprievodnými podujatiami festivalu budú vystúpenia účastníkov na javiskách v meste, viacero vystúpení zahraničných súborov v okolí Nitry, sprievod zúčastnených folklórnych súborov mestom Nitra, ako aj stretnutie zástupcov súborov s najvyššími predstaviteľmi univerzít, mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Účastníkom festivalu ponúkame okrem množstva umeleckých zážitkov z ľudových piesní a tancov, stretnutí s milovníkmi folklóru tiež slávnu minulosť Nitrianskeho kraja zhmotnenú v jedinečných kultúrnych pamiatkach, ktorých dominantu predstavuje starobylý Nitriansky hrad, ako aj exponáty galérií a múzeí. 

Poslaním festivalu je rozvíjať pozitívny vzťah k národným tradíciám, podnecovať tvorivý elán vo vysokoškolských folklórnych súboroch, konfrontovať dosiahnuté výsledky vo folklórnej záujmovej činnosti, vzájomne si vymieňať skúsenosti z práce so zahraničnými súbormi, nadväzovať priateľstvá a spoznávať život a problémy mladých ľudí vo svete.

 

Autor článku: Ing. Petra Zaujecová, manažérka FS ZOBOR.

 

Program nájdete na tomto odkaze

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

FS Marína

Môťovské venčoke

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV