3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Sviatok nového chleba 2014
Sviatok nového chleba 2014

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Milan Hlôška (MilanH)

MilanH Folklór ma chytil v roku 1966, kedy sa v mojom rodnom Starom Tekove začali organizovať Tekovské folklórne slávnosti. Podľahol som jeho čaru a kráse krojov, ktoré odvtedy fotograficky zaznamenávam. Ale nielen folklór, aj ľudová kultúra ako...

Sviatok nového chleba 2014

19. 08. 2014
Drážovce

  V nedeľu 3. augusta 2014 bol v Nitre – Dražovciach sviatok, ktorý má aj svoje konkrétne pomenovanie: Sviatok nového chleba. Žatva sa skončila veľmi úspešne, výnosy boli nad očakávanie a tak bol aj dôvod na oslavu. Dražovčania sa na sviatok pripravili ako sa patrí. Vo svojom „Dražovskom domčeku“, ktorý je zariadený ako pamätná izba a je v ňom aj pec, ktorá slúži svojmu účelu, napiekli koláčov a osúchov a v susednom „Záhradkárskom domčeku“ zas pripravili výstavku výšiviek, ručných prác a krojov zo svojej dediny. Keď sme vošli do izby, bol to veľký pocitový zážitok pri pohľade na vyšívané uteráky, plachty, vankúše, obrusy, ale aj na mužské haleny či krojované bábiky. Pokochali sme sa pohľadom na tú krásu, okoštovali z  osúcha v domácej peci upečeného a povšímali sme si aj izbu v Dražovskom domčeku, v akej sa kedysi bývalo.

  Účinkujúci sa potom zoradení do sprievodu vybrali s dožinkovým vencom do kultúrneho domu. Na čele sprievodu traktor so samoviazačom z doby pred polstoročím pripomínal éru kolektivizácie a združstevňovania. Za ním účinkujúce súbory so spevom a hrsťou klasov v ruke.

  Vedúca OZ Tradícia Ing. Miroslava Zaujcová privítala v kultúrnom dome vzácnych hostí aj všetkých zúčastnených a na javisku mohli začať spevy žatevných piesní s veselým a radostným oznámením o skončení žatvy. Pravdaže nemohli chýbať scénické obrazy FSk Tradícia s tradičným odovzdávaním žatevného venca gazdovi – predsedovi Poľnohospodárskeho družstva Čakajovce-Dražovce. Ani veselica s tancom a oldomášom za úspešnú žatvu. Mladé dievčinky v dražovskom kroji potom privítali vzácnych hostí aj zúčastnených návštevníkov chlebom a soľou. Javisko už patrilo ďalším účinkujúcim, ktorí prišli z blízkeho okolia – Spevácka skupina Bádičanka z Bádic so spevmi a kláskami obilia v ruke, FSk Čabanka z neďalekého Čabu s krásnym žatevným vencom a spevmi o žatve a napokon nám zaspieval Ján Bartolen a zapískal na píšťalke, na fujarke aj na fujare. Sviatku nového chleba v Dražovciach sa zúčastnili aj Slováci z Maďarska – Spevácka skupina zo Síleša, kde účinkovali samé ženy a dychová hudba Krídlovka z Oroszlánya, kde zas účinkovali samí mladí hudobníci. Účinkujúcich z Maďarska predstavila pani Betka Szabová, predsedníčka slovenskej samosprávy v Oroszlányi, ktorá sa teší priateľským vzťahom s našimi folkloristami na Slovensku, či už sú to Dražovce alebo Kozárovce, s ktorými udržujú veľmi čulé vzťahy. Porozprávala nám aj o problémoch, s ktorými zápasia vo svojom okolí, ale ospravedlnila aj svojich účinkujúcich, ktorí majú v speve slovenských piesní trochu maďarský prízvuk. No aj napriek tomu zožali zaslúžený úspech za svoje vystúpenie a veľké sympatie si získali spevom svojej hymny „Daj Boh šťastia tejto zemi...“

  Sviatok nového chleba v Dražovciach bol spojený s Matičným dňom a zapadol do programu Nitrianskeho kultúrneho leta. Na záver pozdravil návštevníkov a účinkujúcich aj primátor mesta Nitry Ing. Jozef Dvonč a ocenil záslužnú činnosť folkloristov z Dražoviec na čele s ich vedúcou Ing. Miroslavou Zaujcovou. Boli to povzbudzujúce slová predstaviteľa mesta a treba povedať, že mesto sa na tejto akcii aj organizačne podieľalo spolu s ďalšími organizáciami a inštitúciami.

  Tak ako sa nemôžeme prejesť chleba, tak sa nemôžeme nasýtiť ani akcií takéhoto charakteru, a treba tiež povedať, že keď sa dopestuje na nový chlieb, vždy to bude sviatok.

                                                                                                           Text a foto: Milan Hlôška

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Anka Poracova

A okolo Levoci; Budu hrac

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV