3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Technické stavby na vodný pohon
Technické stavby na vodný pohon

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Technické stavby na vodný pohon

24. 08. 2014
Martin, Múzeum slovenskej dediny Jahodnícke háje

Mlyny a stavby na vodný pohon oddávna patrili k brehom riek. Tieto stavby, ktoré k svojmu fungovaniu potrebujú vhodný reliéf, spád i prietok vody, predstavuje výstava v Slovenskom národnom múzeu v Martine – Múzeu slovenskej dediny Technické stavby na vodný pohon.

Medzi základné technické stavby patrili objekty spojené s domácou výrobou a remeslom, no aj také, ktoré pracovali na princípe zložitejších mechanických strojov. K zložitejším technickým stavbám patria vodné mlyny, vodné píly, valchy, mangliarne, stupy alebo napríklad hámre. Ich súčasťou boli často hrádze, hate, stavidlá a vodné šmyky. Samostatnou kategóriou technických stavieb sú mlyny, ktoré fungovali na vodný, ale i veterný a konský pohon.

Industrializácia krajiny, zmeny v hospodárstve a socializácia sa im stali osudnými, a tak sa v 2. polovici 20. storočia začali z krajiny pomaly vytrácať.

Výstava Technické stavby na vodný pohon predstavuje základnú charakteristiku tradičných technických stavieb s dôrazom na hydrotechnické stavby a ich využitie pri spracovaní ovčej vlny, dreva, obilia či iných poľnohospodárskych plodín a technických surovín. Približuje tieto stavby prostredníctvom trojrozmerných modelov Milana Rosinu, ktorý sa ich výrobe venuje takmer šesťdesiat rokov. Modely na výstavu zapožičal sám autor, Slovenské technické múzeum v Košiciach a Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici.

Stavby na vodný pohon, ktoré boli pôvodne plánované do Múzea slovenskej dediny, približuje technická dokumentácia a zbierky Slovenského národného múzea v Martine.

Výstava je v areáli Múzea slovenskej dediny prístupná od 1. augusta do 30. septembra 2014.

 

Milena Kiripolská

kultúrno-propagačná manažérka

Odd. prezentácie a marketingu

Slovenské národné múzeum v Martine

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

FS Ponitran

Az én babám

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV