3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Technické stavby na vodný pohon
Technické stavby na vodný pohon

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Technické stavby na vodný pohon

24. 08. 2014
Martin, Múzeum slovenskej dediny Jahodnícke háje

Mlyny a stavby na vodný pohon oddávna patrili k brehom riek. Tieto stavby, ktoré k svojmu fungovaniu potrebujú vhodný reliéf, spád i prietok vody, predstavuje výstava v Slovenskom národnom múzeu v Martine – Múzeu slovenskej dediny Technické stavby na vodný pohon.

Medzi základné technické stavby patrili objekty spojené s domácou výrobou a remeslom, no aj také, ktoré pracovali na princípe zložitejších mechanických strojov. K zložitejším technickým stavbám patria vodné mlyny, vodné píly, valchy, mangliarne, stupy alebo napríklad hámre. Ich súčasťou boli často hrádze, hate, stavidlá a vodné šmyky. Samostatnou kategóriou technických stavieb sú mlyny, ktoré fungovali na vodný, ale i veterný a konský pohon.

Industrializácia krajiny, zmeny v hospodárstve a socializácia sa im stali osudnými, a tak sa v 2. polovici 20. storočia začali z krajiny pomaly vytrácať.

Výstava Technické stavby na vodný pohon predstavuje základnú charakteristiku tradičných technických stavieb s dôrazom na hydrotechnické stavby a ich využitie pri spracovaní ovčej vlny, dreva, obilia či iných poľnohospodárskych plodín a technických surovín. Približuje tieto stavby prostredníctvom trojrozmerných modelov Milana Rosinu, ktorý sa ich výrobe venuje takmer šesťdesiat rokov. Modely na výstavu zapožičal sám autor, Slovenské technické múzeum v Košiciach a Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici.

Stavby na vodný pohon, ktoré boli pôvodne plánované do Múzea slovenskej dediny, približuje technická dokumentácia a zbierky Slovenského národného múzea v Martine.

Výstava je v areáli Múzea slovenskej dediny prístupná od 1. augusta do 30. septembra 2014.

 

Milena Kiripolská

kultúrno-propagačná manažérka

Odd. prezentácie a marketingu

Slovenské národné múzeum v Martine

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Katka Torokova

Stali dievki

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV