3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Čarovné gajdy v Mačove
Čarovné gajdy v Mačove

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Čarovné gajdy v Mačove

25. 08. 2014
Diviaky nad Nitricou, Mačovský gazdovský dvor

Mačovské gazdovsko-remeselnícke dvory spojené s rôznorodými aktivitami,  prezentujúce ľudovú kultúru, sa stávajú kvalitným regionálnym produktom cestovného ruchu na hornej Nitre. A to vďaka manželom Blahovcom, ktorí sa venujú tejto záslužnej činnosti už od r. 2006. Ich gazdovské dvory v Mačove – časť obce Diviaky nad Nitricou ročne navštívi asi 20 tisíc ľudí.

Podujatie „Mačovský gazdovský dvor“ bolo v tomto roku po prvý raz súčasťou mikroprojektu cezhraničnej spolupráce SR - ČR HORNONITRIANSKE FOLKLÓRNE LETO. Nositeľom projektu bolo Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a hlavným cezhraničným partnerom boli občianske združenie Kunovjan z Kunovíc na Uherskohradištsku a občianske združenie Hipo Mačov.

Náplňou projektu v Mačove bol festival tradičnej ľudovej kultúry spojený s folklórnym programom, ale hlavne bol zameraný na trojdňovú tvorivú dielňu výroby gájd. Lektorom tvorivej dielne výroby gájd bol gajdoš Juraj Dufek z Bojníc, zúčastnili sa jej záujemcovia z celého Slovenska. Juraj Dufek patrí k popredným výrobcom gájd a hráčom na ne nielen v rámci Slovenska, ale jeho majstrovstvo už nadobudlo európske rozmery. Spomínaná tvorivá dielňa v Mačove sa zrealizovala v termíne 8. – 10. 8. 2014 (piatok – sobota – nedeľa).  V sobotu návštevníkov čakal hlavný folklórny program, počas ktorého zahrali gajdoši – členovia prvého gajdošského orchestra Spojené huky Slovenska a Ľudová hudba Beťári. Súčasne prebiehala ochutnávka tradičných jedál, ukážky ľudových remesiel, otvorené boli aj gazdovské dvory. V nedeľu sa uskutočnila gajdovačka po dedine (sprievod) a projekt sa ukončil komorným vystúpením gajdošov v miestnej kaplnke.

Snahou bolo priblížiť pôvodnú ľudovú kultúru nielen v podobe folklóru, ale i tradičných remesiel, ukážok tradičnej kuchyne a hospodárskych činností priamo na otvorených gazdovských dvoroch. Hlavne sme však chceli vyzdvihnúť jeden z najstarších hudobných nástrojov slovenskej ľudovej kultúry – gajdy a najmä špičkového výrobcu gájd Juraja Dufeka, ktorý pochádza z regiónu horná Nitra. Tvorivá dielňa gájd bola veľmi ocenená aj zo strany účastníkov, čo potvrdzuje, že ľudia majú stále záujem vzdelávať  sa v tom, čo ich baví. Je to i námet pre nás – organizátorov do budúcna.

Jana Hvojníková

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

JAN BERKY MRENICA

Laznicke

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV