3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Ako správne pestovať cesnak
Ako správne pestovať cesnak

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Ako správne pestovať cesnak

23. 09. 2014

Cesnak aj napriek tomu, že znáša rôznorodé podmienky, má svoje špecifické nároky. Pokiaľ ich budeme rešpektovať, odmení sa dobrou úrodou. Za veľmi dôležité považujeme výber vhodného pozemku a prípravu sadby cesnaku. Cesnak by sme  na tom istom mieste nemali pestovať minimálne 4 roky.

Výber vhodných plôch nám môže výrazne pomôcť  pri agrotechnike (ílovité pôdy sťažujú obrábanie, naopak piesočnaté majú  problém z vododržnosťou, sú tam vyššie nároky na hnojenie a pod. ) Pred samotnou výsadbou zvažujeme aj výber vhodného pozemku z hľadiska orientácie, pôdneho typu, spôsobu doterajšieho využitia, ako aj predplodiny.  Základné požiadavky pre výber pozemku  sú: 

  • Najvhodnejšie sú stredne ťažké pôdy s obsahom humusu okolo 5%, na ktorých nebol v 4 posledných rokoch pestovaný cesnak  alebo cibuľoviny
  • Slnečné stanovište bez zatienených častí
  • Čo najmenej svahovité pozemky (čím väčší svah, tým menej zrážok sa udrží v pôde.

Cesnak patrí medzi plodiny, ktoré zaradujeme do II. Trate. Nevhodné je teda priame hnojenie maštaľným hnojom. Medzi nevhodné predplodiny patria všetky plodiny ktoré sa neskoro zberajú, a teda nie je dostatok času na kvalitnú prípravu pôdy a plodiny s rovnakými škodcami na chorobami ako cesnak. Pozemky kde bol zaznamenaný výskyt háďatka zhubného treba z pestovania úplne vylúčiť a na parcele nepestovať cesnak minimálne 6-8 rokov. .

Pôda by mala byť pripravená minimálne 1 mesiac pred výsadbou. Čerstvo pripravená pôdy nie  je vhodná. Po predplodine je potrebné, čo najskôr vykonať orbu (min. 20-25cm) so zapracovaním hnojív (viaczložkové bezchloridové hnojiva v dávke cca 800kg/ha),  najpresnejšie je dávku hnojivá určiť na základe rozborov pôdy. 

Druhým predpokladom dobrej úrody je zdravá sadba. Sadbu je potrebné pred výsadbou namoriť. Dobre sa osvedčilo aj dvojstupňové morenie  t.j. prvé morenie vykonáme  v priebehu septembra, sadbu treba po morení dobre vysušiť a druhé morenie sulkou vykonať pred samotným sadením. Morenie ma zásadný význam hlavne proti  vlnovníkovy cesnakovému. Proti háďatku je morenie sulkou málo účinné  a nedokáže tohto karanténneho škodcu úplne zničiť. Proti fuzáriu neexistuje žiadne morenie, najspoľahlivejšou je neskorá výsadby, keď priemerne  teploty klesnú pod 8oC

 

Najvhodnejší termín výsadby je deň pred zamrznutím pôdy. Keďže táto formulácia je v praxi ťažko realizovateľná, i keď najlepšie vystihuje správnosť termínu. Skoršia výsadba znamená predovšetkým riziko napadnutia strúčikov fuzáriom, proti ktorému iná ochrana, ako neskorá výsadba neexistuje.

Druhým  dôvodom je, že v posledných rokoch sa čoraz častejšie objavujú vysoké teploty aj v zimnom období. Skoro vysadený cesnak  začne rašiť už na jeseň pred zamrznutím pôdy. To ešte nie je najväčším problémom, najväčší problém môže prísť v zimnom období, keď sa oteplí, cesnak začne vegetovať, zvýši obsah vody vo svojich pletivách, ktoré pri rýchlom poklese teplôt  môžu úplne zamrznúť – cesnak jednoducho vymrzne. Pri väčších výsadbach je vhodné sa poradiť i o odrodovej skladbe.  Napr. odroda UNIKAT patrí medzi odrody s nízkou dormanciou, po výsadbe začína okamžite vegetovať a preto by sme ju mali sadiť čo najneskoršie.

Cesnak sadíme do hĺbky 8-12cm, na ľahkých a piesočnatých pôdach skôr hlbšie , na ťažkých až ílovitých pôdach plytšie. Vzdialenosť v riadku volíme podľa odrody, jarne odrody napr. Makoi môžeme sadiť po 8cm, odrody bujnejšie rastúce napr. Mojmír, Bjetin na vzdialenosť až 12cm. Vzdialenosť riadkov volíme podľa spôsobu ako ho budeme ošetrovať, pri ručnom ošetrovaní môžeme ísť až na vzdialenosť riadkov20 cm, v prípade použitia mechanizácie to môže byť 30-40 cm. Počas vegetácie je potrebné dbať na to aby nedochádzalo k tvorbe prísušku, cesnak je citlivý na nedostatok kyslíka v pôde a samozrejme za zaburinenosť. Pri vyššom výskyte burín nám klesá úroda. Počas vegetácie nesmieme zabudnúť na odhlávkovanie paličákov, teda odstránenie kvetenstva s pacibuľkami. Pokiaľ tak neurobíme, v závislosti na odrode môžeme čakať nižšie úrody až o 40%. Po zbere je potrebné cesnak dobre vysušiť a uskladniť na suchom a dobre vetranom mieste.

 

Slovenský cesnak o.z.

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FS Cerhovcan

Moci dzivce konope

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV