3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Škola hrou
Škola hrou

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Škola hrou

10. 10. 2014
Rožňavské Bystré, Kultúrny dom

Túto formu si vybral Mgr.art.Martin Urban, PhD., lektor druhej časti Cyklického školenia pre vedúcich folklórnych kolektívov, ktoré sa konalo v sobotu 4.októbra 2014 v Kultúrnom dome v Rožňavskom Bystrom. Zúčastnilo sa ho 25 účastníkov z okresu, ktorí zastupovali folklórne kolektívy z Čiernej Lehoty, Honiec, Rožňavského Bystrého, Rožňavy, Pače, Nižnej Slanej, Gočova,  Rejdovej i ďalší neorganizovaní folkloristi z okresu.  Po vzájomnom predstavení sa  lektor pristúpil k praktickej časti a venoval sa rôznym témam, napr. využitie scény, vyváženie priestoru a orientácia v ňom, jednotlivci, páry a pod. Po obede sa v teoretickej časti  s choreografmi a vedúcimi kolektívov venovali dramaturgii , od prípravnej fázy až do inscenačného tvaru. V praktickej časti im priblížil rôzne formy  ako zaujať interpretov, ponúkol množstvo námetov, hier a možností k práci v kolektíve . „Rôzne pohybové, hlasové či spevácke cvičenia a hry sú nielen oživením činnosti v súboroch, ale aj výrazne ovplyvnia ich  interpretačnú kvalitu“ doplnila M.Ferenczová z Gemerského osvetového strediska v Rožňave. Pred ukončením  školenia prišli účastníkov pozdraviť folklórne skupiny  Bystränky a Genšenky, ktoré sa vracali z vystúpenia,  lektor využil ich prítomnosť a vyzval,  aby predviedli ženské kolesá z Gemera. Pod jeho vedením si precvičili viac foriem, ktoré je možné využiť  v programoch i iných vystúpeniach.  V závere si ešte vyskúšali netradičné postavenie speváckych skupín na scéne, ktoré pri speváckych číslach viac upúta a zaujme diváka.

Cyklické školenie pre vedúcich folklórnych kolektívov  organizovalo Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, kultúrne zariadenie  Košického samosprávneho kraja s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Obec Rožňavské Bystré a Folklórna skupina Bystränky vytvorili príjemné prostredie a vynikajúce pohostenie pre všetkých účastníkov. Patrí  im veľké poďakovanie, že sa ujali tohto podujatia a zabezpečili jeho realizáciu na veľmi dobrej úrovni.

M.Ferenczová

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FS Turiec Martin

Svadba

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV