3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Tancuj, tancuj výsledky
Tancuj, tancuj výsledky

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Tancuj, tancuj výsledky

30. 10. 2014
Liptovský Mikuláš, Dom kultúry

Choreografia je neľahká tvorba. Svoju predstavu, skúsenosti a poznatky skumulované do formy javiskového diela zverí choreograf tanečníkom a súborom, kde žijú ďalej svoj život.

Jeho dielo sa vyvíja a rastie ďalej vďaka jeho interpretom a nasáva z nich ich osobnostné črty a charaktery. Je to v umeleckom svete, vo svete tvorby, jedinečná symbióza.

 

Celoštátna súťažná prehliadka choreografií folklórnych kolektívov každé 3 roky vytvára priestor pre prezentovanie a vzájomnú konfrontáciu aktuálnej práce choreografov ľudového tanca z celého Slovenska. Po Košiciach a Rimavskej Sobote prebralo úlohu organizátora súťaže Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš.

V dňoch 25. a 26. 10. sa tak v liptovskomikulášskom Dome kultúry stretli súbory, ktoré postúpili na najvyššie kolo súťažnej prehliadky z krajských kôl.

Vyhlasovateľom a garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave, záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Liptovský Mikuláš MUDr. Alexander Slafkovský. Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a sponzorom podujatia bolo strojové vyšívanie Janka Boráková z Detvy.

V Liptovskom Mikuláši sa počas posledného októbrového víkendu predstavilo viac ako 300 tanečníkov  a muzikantov z trinástich folklórnych súborov zo všetkých ôsmych krajov Slovenska .Svoje choreografie predstavilo 16 autorov a spoluautorov. Súťažná prehliadka má dve kategórie - komorné a veľké choreografie.

O titule Laureát pre najlepšie choreografie v obidvoch kategóriách rozhodla odborná porota v zložení: Prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc.- etnomuzikológ, hudobný vedec Slovenská akadémia vied, Mgr. Mgr. art. Barbora Morongová PhD.- tanečná pedagogička, etnologička, MKSR, Mgr. art. Lenka Šútorová - Konečná, ArtD., choreografka, tanečná pedagogička, Centrum tradičnej kultúry, Myjava, Mgr. Jana Ambrózová, PhD., etnomuzikologička, Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF Nitra, a pre veľké choreografie Mgr. Katarína Babčáková - etnologička, Národné osvetové centrum, doktorandka s etnochoreologickou orientáciou, Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF Nitra, pre komorné choreografie porotu doplnila Mgr. art.  Agáta Krausová, ArtD., tanečná pedagogička, etnochoreologička, Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF Nitra.

Význam podujatia pozdvihla aj účasť vzácnych  hostí, ktorí na poli folklórneho hnutia zanechali kus svojho života a umeleckej práce.  Choreografi, vedúci folklórnych kolektívov, taneční pedagógovia, osvetoví pracovníci, etnológovia, folkloristi: Štefana Kocák, Milan Hvižďák, Ján Jamriška, Emila Bartko, Ján Blaho, Hana Hlôšková, Štefan Zima, Ladislav Bačinský.

 

Podujatie v sobotnej súťažnej časti tvorili dva bloky choreografií.

V prvom bloku vystúpili:

FS Vagonár, Poprad, choreografia:  Chosn kale mazl tov, autor: Mgr. art. Michal Dudáš ArtD.

FSk Raslavičan, Raslavice, choreografia: Už prišiel lístoček pod čarnu pečacu, autorka: Mgr. Monika  Balážová

FS Borostyán, Drnava, choreografia: Tance z Medzibodrožia, autor: Michal Richtarčík

FS Javorníček, Hvozdnica, choreografia: Na končinovej muzike, autor: Juraj Jakubík

FS Urpín, Banská Bystrica, choreografia: V tom pršianskom poli, autor: Mgr. Michal Majer

TS Partia, Bratislava, choreografia: Ženy na Podpoľaní, autorka: Mgr. art Aniko Lépes

FS Váh, L. Mikuláš, choreografia: Z tej šunavskej krčmičky, autorka: Mgr. art. Miroslava Palanová

 

V druhom bloku účinkovali:

FS Máj, Piešťany, choreografia: Tance z Pozdišoviec, autori: Ján Vajda, Kristína Koniarová

FS Váh, Púchov, choreografia: Ženci a žnice, autor: Mgr. Richard Benech

FS Považan, Považská Bystrica, choreografia: z Ameriky idzem, autor: Ing. Milan Jankoviech

FS Kincső, Želiezovce, choreografia: Ja som mládenec, autori: Attila Oláh, Rebeka Németh, Bence Zsombor Juhász

FS Lusk, Krakovany, choreografia: Lašung - frišká zo Soblahova, autor: Jozef Ďuráči

FS Gymnik, Bratislava, choreografia:Večarki, autori: Mgr. art Agáta Krausová ArtD., Ing. Slavomír Ondejka

 

Porota rozdelila choreografie do troch pásiem: zlatého , strieborného a bronzového a udelila tri tituly Laureát a 3 špeciálne ocenenia.

Ďalším hodnotiteľom prehliadky boli návštevníci, ktorí rozhodli o cene diváka, hlasovaním priamo pri východe z veľkej sály Domu kultúry.

Celoštátna prehliadka Tancuj, tancuj však nebola len o súťažení, ale najmä o konfrontácii práce v jednotlivých kolektívoch, o diskusiách a spoločných stretnutiach.

Na tie bol priestor na sobotnej spoločnej zábave v spoločenskom centre Reduta v LM, kde sa všetci účastníci do neskorých nočných hodín zabávali pri ľudovej hudbe Michala Pagáča a v školách tanca sa naučili tance z Kokavy nad Rimavicou a Východnej. Lektormi tanečných škôl boli Simona Dikaszová, Stano Marišler a Alfréd Lincke.

 

Ďalším miestom na spoločné diskusie a najmä rozbor predvedených choreografií odbornou porotou bol rozborový seminár v nedeľných doobedných hodinách.

Kým sa vedúci kolektívov konfrontovali s porotou, členovia kolektívov mali možnosť navštíviť Múzeum Janka Kráľa s expozíciou Janošíkova mučiareň, ktorá bola účastníkom sprístupnená zadarmo a touto cestou sa za ústretovosť chceme poďakovať aj Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.

 

V poobedných hodinách vyvrcholila prehliadka galaprogramom, v ktorom účinkovali všetky zúčastnené kolektívy a v jeho úvode porota vyhlásila výsledky celoštátnej súťaže.

 

V kategórii komorné choreografie si titul Laureát vytancoval

FS Považan, Považská Bystrica - choreogrfia: z Ameriky idzem, autor: Ing. Milan Jankoviech

 

V zlatom pásme sa umiestnili:

FS Považan, Považská Bystrica - z Ameriky idzem, autor: Ing. Milan Jankoviech

Fsk Raslavičan, Raslavice - Už prišiel lístoček pod čarnu pečacu, autorka: Mgr. Monika Balážová

TS Partia, Bratislava - Ženy na Podpoľaní, autorka: Mgr. art Aniko Lépes

 

V striebornom pasme:

Fsk Javorníček, Hvozdnica - Na končinovej muzike, autor: Juraj Jakubík

Fsk Lusk, Krakovany - lašung- frišká zo Soblahova, autor: Jozef Ďuráči

 

Bronzové pásmo v kategórii komorné choreografie nebolo udelené.

 

 

V kategórii veľké choreografie boli laureáti dvaja. Domáci FS Váh, Liptovský Mikuláš - s choreografiou: Z tej šunavskej krčmičky, autorky: Mgr. art. Miroslavy Palanovej. Druhým Laureátom sa stal MFS Kincsö, Želiezovce  s choreografiou: Ja som mládenec, autorov: Attila Oláh, Rebeka Németh, Bence Zsombor Juhász

 

V zlatom pásme sa umiestnili:

FS Váh, Liptovský Mikuláš - Z tej šunavskej krčmičky, autorka: Mgr. art. Miroslava Palanová

MFS Kincsö, Želiezovce - Ja som mládenec, autori: Attila Oláh, Rebeka Németh, Bence Zsombor Juhász

FS Gymnik, Bratislava - Večarki, autori: Mgr. art Agáta Krausová ArtD., Ing. Slavomír Ondejka

 

V striebornom pásme:

FS Vagonár, Poprad - Chosn kale mazl tov, autor: Mgr. art. Michal Dudáš ArtD.

FS Borostyán, Drnava - Tance z Medzibodrožia, autor: Michal Richtarčík

FS Urpín, Banská Bystrica - V tom pršianskom poli, autor: Mgr. Michal Majer

 

V bronzovom pásme:

FS Máj, Piešťany - Tance z Pozdišoviec, autori: Ján Vajda, Kristína Koniarová

FS Váh, Púchov - Ženci a žnice, autor: Mgr. Richard Benech

 

 

porota udelila aj špeciálne ocenenia:

 

Cena za dramaturgiu:  Agáte Krausovej a Slavomírovi Ondejkovi

 

Cena za vokálny prejav:  FSk Javorníček

 

Cena za vokálno-inštrumentálnu interpretáciu:  FS Lusk

 

Cenu diváka získal FS Vagonár z Popradu

 

Ľudový tanec je jedinečnou umeleckou hodnotou. Nesie v sebe múdrosť predchádzajúcich generácii, životné skúsenosti, radosti aj ťažké chvíle. V minulosti bol ľudový tanec samozrejmosťou pre všetky generácie, tancovať vedeli lepšie ako písať či čítať  a napriek tomu ním vedeli vyjadriť všetko.

V súčasnom svete môžeme ďakovať z celého srdca Bohu či prozreteľnosti, že sú u nás ľudia, etnológovia, etnomuzikológovia, taneční pedagógovia, muzikanti, folkloristi, nadšenci a obetavci, ktorí zasvätili svoj život záchrane tohto jedinečného klenotu našej kultúry a šíria ho ďalej v javiskovej či mimoscénickej podobe. A aj vďaka nim sme tu v Liptovskom Mikuláši mohli sledovať 13 folklórnych súborov, ktoré odprezentovali 5 komorných a 8 veľkých choreografií v súťažnej časti celoštátnej súťažnej prehliadky choreografií folklórnych kolektívov Tancuj, tancuj 2014. Prehliadka potvrdila aj potrebu diskusie na tému tvorby, miery spracovania folklórneho materiálu a nevyhnutnú potrebu jeho dôkladného poznania.

 

Teraz je už dotancované, aspoň pre tento krát u nás v Mikuláši. Niekde v ďalších kútoch Slovenska sa už teraz trénuje, nacvičuje, skúma a tvorí, aby sme pri ďalších podobných podujatiach mohli opäť tlieskať zanieteniu a talentu ľudí, pre ktorých je folklór, tak ako pre nás, veľkou láskou.

 

Ing. Michaela Košová

metodik pre folklór

Liptovské kultúrne stredisko

Ul. 1. mája 28/196

031 01  Liptovský Mikuláš

044/5522981

0905832950

 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSk Kycera Cierny Balog

Kycera, kycera

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV