3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Folkloristi skladali skúšky
Folkloristi skladali skúšky

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Folkloristi skladali skúšky

31. 10. 2014
Dolný Kubín, Oravské kultúrne stredisko

Obhajobou záverečných prác v sobotu 25. októbra pred odbornou komisiou ukončilo v Dolnom Kubíne štvrtý ročník akreditovaného vzdelávania Hudobná a tanečná folkloristika 16 absolventov. Osvedčenia o absolvovaní prebrali z rúk garantky kurzu, doc. Hany Hlôškovej z Katedry etnológie a muzeológie FF UK v Bratislave. V priestoroch Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja absolvovali frekventanti z celého Slovenska celkom 10 dvojdňových stretnutí. Pod vedením lektorov – najmä pedagógov vysokých škôl spoznali základy folkloristiky. Prenikli do tajov slovesného,  tanečného  folklóru  i rodinných  a kalendárnych  obyčajov. Prostredníctvom vlastného terénneho výskumu vo folkloristike a etnológii  nadobudli praktické zručnosti  s vyhľadávaním,   získavaním,  dokumentovaním  a  scénickým spracovaním  a využitím  folklórneho  materiálu  vo  folklórnom  kolektíve.  Získali i zručnosti v technike  tanca,  či  tvorbe a interpretácii  tanečných  choreografií. 

O skutočnom záujme a motivácii najmä vedúcich folklórnych súborov a skupín svedčila nielen ich práca počas trvania kurzu, ale i úroveň záverečných prác. V nich prevládali  témy kalendárneho a rodinného zvykoslovia, spracovania remesiel či tanečného a hudobného folklóru.

Súčasťou stretnutia bola i prezentácia zborníka Tradícia folklóru dnes - vybratých záverečných prác predchádzajúcich absolventov kurzu. Na 140-tich stranách je v ňom prezentovaných osem najpodnetnejších a najobjavnejších príspevkov.  Sú výberom prác absolventov kurzu v rokoch 2010 – 2012. Tých, ktoré zostavovateľov svojou formou, aplikovateľnosťou, odbornou a štylistickou úrovňou textu či objavnosťou témy zaujali najviac. Pri výbere sa zostavovatelia nesústreďovali na tematicky či obsahovo podobné texty, cieľom bolo prezentovať práce ako hodnotné a podnetné výsledky kurzu v rôznych témach i pohľadoch.

Zborník, ktorý bol vydaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR  je tak vítanou metodickou pomôckou, ktorá nájde svoje široké uplatnenie vo folklórnom hnutí na Slovensku. Podobný zborník plánuje Oravské kultúrne stredisko v budúcom období vydať i zo záverečných prác absolventov kurzu v rokoch 2013 – 2014. Podobne sa už7. a8. novembra v Dolnom Kubíne stretnú na svojich úvodných prednáškach záujemci ďalšieho ročníka kurzu.

 

PhDr. Miroslav Žabenský

zabensky@osvetadk.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSk Kecera Jakubany

Jakubjanska divka

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV