3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Folkloristi skladali skúšky
Folkloristi skladali skúšky

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Folkloristi skladali skúšky

31. 10. 2014
Dolný Kubín, Oravské kultúrne stredisko

Obhajobou záverečných prác v sobotu 25. októbra pred odbornou komisiou ukončilo v Dolnom Kubíne štvrtý ročník akreditovaného vzdelávania Hudobná a tanečná folkloristika 16 absolventov. Osvedčenia o absolvovaní prebrali z rúk garantky kurzu, doc. Hany Hlôškovej z Katedry etnológie a muzeológie FF UK v Bratislave. V priestoroch Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja absolvovali frekventanti z celého Slovenska celkom 10 dvojdňových stretnutí. Pod vedením lektorov – najmä pedagógov vysokých škôl spoznali základy folkloristiky. Prenikli do tajov slovesného,  tanečného  folklóru  i rodinných  a kalendárnych  obyčajov. Prostredníctvom vlastného terénneho výskumu vo folkloristike a etnológii  nadobudli praktické zručnosti  s vyhľadávaním,   získavaním,  dokumentovaním  a  scénickým spracovaním  a využitím  folklórneho  materiálu  vo  folklórnom  kolektíve.  Získali i zručnosti v technike  tanca,  či  tvorbe a interpretácii  tanečných  choreografií. 

O skutočnom záujme a motivácii najmä vedúcich folklórnych súborov a skupín svedčila nielen ich práca počas trvania kurzu, ale i úroveň záverečných prác. V nich prevládali  témy kalendárneho a rodinného zvykoslovia, spracovania remesiel či tanečného a hudobného folklóru.

Súčasťou stretnutia bola i prezentácia zborníka Tradícia folklóru dnes - vybratých záverečných prác predchádzajúcich absolventov kurzu. Na 140-tich stranách je v ňom prezentovaných osem najpodnetnejších a najobjavnejších príspevkov.  Sú výberom prác absolventov kurzu v rokoch 2010 – 2012. Tých, ktoré zostavovateľov svojou formou, aplikovateľnosťou, odbornou a štylistickou úrovňou textu či objavnosťou témy zaujali najviac. Pri výbere sa zostavovatelia nesústreďovali na tematicky či obsahovo podobné texty, cieľom bolo prezentovať práce ako hodnotné a podnetné výsledky kurzu v rôznych témach i pohľadoch.

Zborník, ktorý bol vydaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR  je tak vítanou metodickou pomôckou, ktorá nájde svoje široké uplatnenie vo folklórnom hnutí na Slovensku. Podobný zborník plánuje Oravské kultúrne stredisko v budúcom období vydať i zo záverečných prác absolventov kurzu v rokoch 2013 – 2014. Podobne sa už7. a8. novembra v Dolnom Kubíne stretnú na svojich úvodných prednáškach záujemci ďalšieho ročníka kurzu.

 

PhDr. Miroslav Žabenský

zabensky@osvetadk.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

Slavka Svajdova

Selecke piesne

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV