3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Tradícia folklóru dnes
Tradícia folklóru dnes

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Tradícia folklóru dnes

03. 11. 2014
Dolný Kubín

Zmysluplným zavŕšením doterajších štyroch ročníkov akreditovaného vzdelávacieho kurzu hudobnej a tanečnej folkloristiky, určeného pre všetkých záujemcov o tradičnú a ľudovú kultúru, je zborník vybratých prác prvých dvoch ročníkov kurzu, vydaný Oravským kultúrnym strediskom, organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Zborník, uvedený na záverečnom stretnutí kurzu 25. 10. 2014 prezentuje výber prác absolventov kurzu v rokoch 2010 – 2012. Tých, ktoré zostavovateľov svojou formou, aplikovateľnosťou, odbornou a štylistickou úrovňou textu či objavnosťou témy zaujali najviac. Pri výbere sa zostavovatelia nesústreďovali na tematicky či obsahovo podobné texty, cieľom bolo prezentovať práce ako hodnotné a podnetné výsledky kurzu v rôznych témach i pohľadoch. I z tohto dôvodu sú obsahovo zamerané ako na kalendárne zvykoslovie (Mária Maláková – Kalendárne obyčaje v obci Mútne, Martin Matis – Zvyky a obyčaje v zimnom období Babína...), tak i na rodinné zvykoslovie (Anna Bakošová – Svadobné zvyky a obyčaje v obci Krivá a ich využitie v speváckej folklórnej skupine Orava), zápisy orálnej histórie, spomienkového rozprávania (Eva Gracová – Spomienkové rozprávanie o mladosti, Milota Kelčíková – Kedyže to bolo...), aspekty ľudovej slovesnosti (Dana Kotúľová - Význam a využitie ústnej ľudovej slovesnosti: prísloví, porekadiel a pranostík vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov mladšieho školského veku) i na ďalšie aspekty folklorizmu a etnológie. Ako vhodný a dobrý inšpiračný zdroj regionálnych tradícií je určený hlavne vedúcim folklórnych kolektívov, choreografom, pedagogickým pracovníkom, tanečným pedagógom, ale aj iným pracovníkom v oblasti tradičnej kultúry.

Na Slovensku ojedinelá vzdelávacia iniciatíva Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne dokázala opäť svoje opodstatnenie odborne pripravovať najmä vedúcich folklórnych kolektívov a ďalších záujemcov na aktívnu a erudovanú prácu vo folklórnom hnutí na Slovensku. Pod vedením odborných lektorov z viacerých vysokých škôl, teoretikov i odborníkov z praxe (doc. Hana Hlôšková, doc. Ján Blaho, doc. Kornélia Jakubíková, PhDr. Alžbeta Gazdíková, PhD. Alžbeta Lukáčová...) počas piatich rokov trvania kurzu svoje teoretické, ale najmä praktické poznatky z oblasti etnológie a folkloristiky nadobudlo viac ako 100 frekventantov.

 

PhDr. Miroslav Žabenský

zabensky@osvetadk.sk

 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSk Raslavican Raslavice

Cijo ze to huski

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV