3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Tradícia folklóru dnes
Tradícia folklóru dnes

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Tradícia folklóru dnes

03. 11. 2014
Dolný Kubín

Zmysluplným zavŕšením doterajších štyroch ročníkov akreditovaného vzdelávacieho kurzu hudobnej a tanečnej folkloristiky, určeného pre všetkých záujemcov o tradičnú a ľudovú kultúru, je zborník vybratých prác prvých dvoch ročníkov kurzu, vydaný Oravským kultúrnym strediskom, organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Zborník, uvedený na záverečnom stretnutí kurzu 25. 10. 2014 prezentuje výber prác absolventov kurzu v rokoch 2010 – 2012. Tých, ktoré zostavovateľov svojou formou, aplikovateľnosťou, odbornou a štylistickou úrovňou textu či objavnosťou témy zaujali najviac. Pri výbere sa zostavovatelia nesústreďovali na tematicky či obsahovo podobné texty, cieľom bolo prezentovať práce ako hodnotné a podnetné výsledky kurzu v rôznych témach i pohľadoch. I z tohto dôvodu sú obsahovo zamerané ako na kalendárne zvykoslovie (Mária Maláková – Kalendárne obyčaje v obci Mútne, Martin Matis – Zvyky a obyčaje v zimnom období Babína...), tak i na rodinné zvykoslovie (Anna Bakošová – Svadobné zvyky a obyčaje v obci Krivá a ich využitie v speváckej folklórnej skupine Orava), zápisy orálnej histórie, spomienkového rozprávania (Eva Gracová – Spomienkové rozprávanie o mladosti, Milota Kelčíková – Kedyže to bolo...), aspekty ľudovej slovesnosti (Dana Kotúľová - Význam a využitie ústnej ľudovej slovesnosti: prísloví, porekadiel a pranostík vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov mladšieho školského veku) i na ďalšie aspekty folklorizmu a etnológie. Ako vhodný a dobrý inšpiračný zdroj regionálnych tradícií je určený hlavne vedúcim folklórnych kolektívov, choreografom, pedagogickým pracovníkom, tanečným pedagógom, ale aj iným pracovníkom v oblasti tradičnej kultúry.

Na Slovensku ojedinelá vzdelávacia iniciatíva Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne dokázala opäť svoje opodstatnenie odborne pripravovať najmä vedúcich folklórnych kolektívov a ďalších záujemcov na aktívnu a erudovanú prácu vo folklórnom hnutí na Slovensku. Pod vedením odborných lektorov z viacerých vysokých škôl, teoretikov i odborníkov z praxe (doc. Hana Hlôšková, doc. Ján Blaho, doc. Kornélia Jakubíková, PhDr. Alžbeta Gazdíková, PhD. Alžbeta Lukáčová...) počas piatich rokov trvania kurzu svoje teoretické, ale najmä praktické poznatky z oblasti etnológie a folkloristiky nadobudlo viac ako 100 frekventantov.

 

PhDr. Miroslav Žabenský

zabensky@osvetadk.sk

 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

Jozef Andrascik

Hej, na visokej hure

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV