3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Krása životu 2014
Krása životu 2014

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Krása životu 2014

26. 10. 2014
Sabinov, Mestské kultúrne stredisko

DJZ – útvar osvetovej činnosti v Prešove, Prešovský samosprávny kraj, mesto Sabinov a  Mestské kultúrne stredisko v Sabinove  uskutočnili 19. októbra 2014 v kinosále Mestského kultúrneho strediska v Sabinove  40. ročník regionálnej súťažnej prehliadky folklórnych skupín z okresov Prešov a Sabinov  - KRÁSA  ŽIVOTU  2014.

           

Na podujatí sa prezentovalo 530 účinkujúcich z 25 obcí okresov Prešov a Sabinov - 9 FSk v kategórii obradový folklór, v kategórii speváckych skupín 28 kolektívov a v kategórii sólový spev  10 sólistov a 2 duetá.

Na pôde mesta Sabinov privítal účastníkov podujatia  primátor mesta Sabinov Ing. Peter Molčan a súťažnú prehliadku otvoril riaditeľ Divadla Jonáša Záborského v Prešove Mgr. Ján Hanzo.

           

Jednotlivé programové výstupy hodnotila odborná porota: Jozef Piroh, František Novotný a PhDr. Jana Pitková ktorá zhodnotila predvedené výkony takto:  

„Jubilejný 40. ročník podujatia KRÁSA  ŽIVOTU 2014 prekvapil svojou kvantitou aj kvalitou. Čo sa týka kvality, prekvapil vysokou úrovňou účinkujúcich folklórnych skupín speváckych skupín aj sólistov spevákov. Svedčí o tom počet účinkujúcich, ktorí sa umiestnili v zlatom pásme v kategórii speváckych skupín a sólistov spevákov. V kategórii obradový folklór bol okrem priameho postupujúceho víťaza navrhnutý ďalší kolektív na postup. Čo sa týka kvantity, počet účinkujúcich, počet folklórnych skupín, počet programových čísel aj dĺžka samotnej súťažnej prehliadky sú jasným a potešiteľným dôkazom, že naše duchovné dedičstvo stále žije.“ Jozef Piroh sa k podujatiu vyjadril slovami: „Súťaž bola po organizačnej stránke pripravená veľmi dobre. Vzhľadom na narastanie počtu účastníkov bude potrebné porozmýšľať o skoršom začiatku súťažnej prehliadky. V kategórii obradový folklór mierne klesla úroveň oproti minulému roku, milo však prekvapila FSk Polomjanka z Polomy. Skupinový spev podstatne zvýšil svoju úroveň. Prínosom bolo vystúpenie MSS Milpošan z Milpoša. Pri sólovom speve kladne hodnotím nové objavy. Pripravenosť skupín a sólistov bola rozdielna, za príklad dávam FSk Záborský zo Župčian vo všetkých jej zložkách, ako aj vzorové krojové oblečenie.“

 

Súťažiacim kolektívom a jednotlivcom boli udelené diplomy a vecné ceny.

 

Každý rok je účasť súťažiacich veľmi vysoká. Aj tento rok „folklórny maratón“ trval viac ako 7  hodín.

 

 

VÝSLEDKY

 

KRÁSA ŽIVOTU 2014 - 40. ročník

  

Kategória - obradový folklór:

 

Zlaté pásmo a postup na krajskú súťaž:        

FSk  ZÁBORSKÝ, Župčany                        programové číslo: Čepena   

                                                                   

Zlaté pásmo a návrh na postup na krajskú súťaž:     

FSk  POLOMJANKA, Poloma         programové číslo: Kerscini                     

 

Strieborné pásmo:

FSk  ŇARŠANKA, Ražňany                       programové číslo: Dožinky                                

FSk  ŠOMKA, Drienica                    programové číslo: Vibiľovaňe platna

FSk  BREZOVIČAN, Brezovica      programové číslo: Deptaňe kapusti

FSk  TUHRINČANKA, Tuhrina      programové číslo: Čepenie nevesty

Zvykoslovná FSk KRIVANY          programové číslo: Sluhovstvo

FSk DUBINA, Červenica/S              programové číslo: Co tota kmotra v tim košiku ňeše     

FSk  ROZMARÍN, Ličartovce         programové číslo: Odkupovaňe bralty a šaľena čepena

 

                       

           

Kategória - spevácke skupiny:

 

Zlaté pásmo:

ŽSS Petroviančan, Petrovany

ŽSS Dubovičanka, Dubovica

MSS Jak hrom, Dubovica

ŽSS Kendičan. Kendice

MSS Kendičan, Kendice

ŽSS Brezovičan, Brezovica

MSS Fričovce

ŽSS Fričovce

ŽSS Milpošanka, Milpoš

MSS Milpošan, Milpoš

ŽSS Jožka Príhodu, Petrovany

ŽSS Jazero, Rožkovany

MSS Jazero, Rožkovany

MSS Záborský, Župčany

ŽSS Záborský, Župčany

MSS Brežina, Bertotovce

 

Strieborné pásmo:

MSS Nemcovianka, Nemcovce

ŽSS Šebeš, Vyšná Šebastová                                                      

ŽSS Haršačan, Záborské

MSS Petroviančan, Petrovany

SSk Smrekovica, Vyšný Slavkov

MSS Pukavica, Bajerov

ŽSS Malošarišanka, Malý Šariš                                

MSS Jožka Príhodu, Petrovany                                                                                           

SSk Jablonka, Pečovská Nová Ves                                                             

ŽSS Javorina, Malý Šariš                                                     

 

Bronzové pásmo:

ŽSS Nemcovianka, Nemcovce

SSk Delňanka, Dulová Ves

                                                                                                                                

 

Kategória - sólo, dueto spev:

Zlaté pásmo:

sólo Kamil Krivý, FSk Petroviančan, Petrovany

sólo Bernadeta Krivá, FSk Petroviančan, Petrovany

dueto Jana Huňadyová a Anna Škvarlová, FSk Brezovičan, Brezovica

sólo Štefan Jacko, FSk Brezovičan, Brezovica                                           

sólo Jarmila Hudáková, FSk Kendičan, Kendice

sólo Igor Jakubík, MSS Pukavica, Bajerov

sólo Jolana Palková, ŽSS Malošarišanka, Malý Šariš

dueto Margita Rusnáková a Agáta Balčáková, FSk Záborský, Župčany

sólo Mária Liščinská, FSk Javorina, Malý Šariš

 

Strieborné pásmo:

sólo Mária Ňachajová, FSk Šebeš, Vyšná Šebastová

sólo Jozef Miško, FSk Kendičan, Kendice

sólo Eva Hrabková, Haniska pri Prešove

 

Spracoval:  Mgr. Michal Kišeľák

metodik DJZ - ÚOČ Prešov                                                                   

 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

LH Paprckovci

Spoza vrch Polany

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV