3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Mladí farmári a rodinné hospodárenie
Mladí farmári a rodinné hospodárenie

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 2 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Mladí farmári a rodinné hospodárenie

04. 12. 2014
Hokovce

V dňoch 27.-29.11.2014 sa v Hokovciach pri Dudinciach konala medzinárodná konferencia "Mladí farmári a rodinné hospodárenie". Konferencia mala za cieľ predstaviť pozitívne a praktické príklady funkčných fariem a zároveň ponúknuť prezentácie o PRV (programe rozvoja vidieka) krajín V4. Počas konferencie odzneli prezentácie zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky - štátnej tajomníčky Magdalény Laco-Bartočovej a Pavla Ňuňuka z odboru legislatívy, z Ministerstva pôdohospodárstva Maďarskej republiky, z Českej republiky prišiel zástupca mladých farmárov. Konferencie sa zúčastnila aj poslankyňa NR SR za Smer a zároveň podpredsedníčka pôdohospodárskeho výboru Magda Košútová. Účastníci sa dozvedeli aktuálne informácie o : - koncepcii pre malých, mladých a rodinných farmárov, ktorá bola schválená 26.11.2014 vládou SR, - zákone o pozemkový úpravách, ktorý schválili poslanci NR SR v 48.týždni - pripomienkovom konaní ohľadom Nariadenia vlády v súvislosti so zákonom o pozemkových úpravách Počas diskusie účastníci prišli na mnohé nedostatky a preto sa na záver dohodli na pripomienkovaní nariadenia týkajúceho sa nájomných zmlúv s SPF a zámeru zlepšiť prístup k pôde pre mladých a malých farmárov. Z diskusie vyplynulo, že : - podpora pre 600 mladých a 100 malých farmárov je nedostatočná - je potrebné, čo najskôr ukončiť komasáciu na celom území Slovenska - zákon o pozemkových úpravách je prakticky nevykonateľný - mladí a malí farmári majú záujem o samozásobiteľské farmy na Slovensku Počas konferencie štátna tajomníčka MPaRV SR Magdaléna Lacko-Bartošová pokrstila vznik Vidieckej platformy ako komunikačného nástroja piatich zakladajúcich mimovládnych organizácií na Slovensku : Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF, Ekotrend Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva, Kvalita z našich regiónov, Národné centrum pre rovnosť príležitostí a Kreatívna brána. Cieľom Vidieckej platformy je spoločne komunikovať nutné podmienky pre udržateľný život na vidieku, podporu zamestnanosti, lokálnej ekonomiky a podporu, pre tento cieľ nevyhnutného, rozvoja mladých a malých farmárov. Vznikom Vidieckej platformy došlo zároveň ku slávnostnému ukončeniu Medzinárodného roka rodinných fariem 2014, ktorý vyhlásilo OSN. Prvým dňom nás sprevádzala Adela Banášová. Večer sa konalo vystúpenie Katky Koščovej.

Kontaktná osoba:

Lucia Gallová Riaditeľka o.z. Kreatívna brána

www.kreativnabrana.sk

www.rodinnefarmy.sk

www.podporfarmara.sk

lucy.gallova@gmail.com

+421 917 357 078

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FUJARISTI

Otec moj, otec moj

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV