3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Štedrý večer jasný každému je milý, dá vraj pánboh vína, požehná v obilí
Štedrý večer jasný každému je milý, dá vraj pánboh vína, požehná v obilí

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Ľudmila Hricková (Beťarečka)

Beťarečka Milujem ľudové piesne, tance, kroje, architektúru, nárečia, zvyky, tradície a obyčaje. Kroj považujem za výsostné umelecké dielo a rovnako dôležité sú pre mňa ľudové rozprávky, pranostiky a porekadlá. Chcem sa pričiniť o to, aby...

Štedrý večer jasný každému je milý, dá vraj pánboh vína, požehná v obilí

24. 12. 2014

"Lahodný a teplý čas na Vianoce je znamením, že zima bude dlho trvať".

Atmosféra na Štedrý deň či Kračún bývala čarovná. Domy zapadnuté snehom, chodníčky vyšliapané od domu k domu a zamrznutými oknami. Všetko je pokojné a tiché a rodiny v každom dome sa pripravujú na spoločnú večeru. Štedrý deň bol spojený s bohatou hostinou a ma viacero pomenúvaní. Popri názve ktorý je najstarší, používal sa často termín Kračún či Viľija.

"Štedrý večer jasný každému je milý, dá vraj pánboh vína, požehná v obilí".

Na štedrý deň ráno, sotva minula polnoc, ženy miesili cesto na vianočné pečivo. Usilovali sa, aby boli s pečením hotové na úsvite, jednak preto, že malo byť pečivo do východu slnka z pece vonku a jednak preto, aby mali čím obdarovať vinšovníkov. Pečivo malo vo vianočných obradoch veľký význam. Základný význam si udržal chlieb, ku ktorému sa viaže najviac zvykov. Jeho špecifické určenie bolo vyjadrené skôr v názve vilijový chlieb. I tu sa nezabúdalo na ľudí mimo gazdovstva alebo na zomretých. Jeden z menších chlebov bol určený pre dušičky. Na štedro večernom stole musel ostať nedotknutý až do Nového roku. Okrem chleba, posúchov, opekancov sa na Vianoce piekli koláče z kysnutého cesta, či už hladké alebo pletené, neskôr i plnené. Na Vianoce sa musel do sýta najesť a okrem toho muselo vystačiť dosť aj pre vinšovníkov.

"Lepšie Vianoce treskúce nežli tekúce".

Štedrý deň nazývali aj pôstným dňom. Cez deň sa jedlo málo a už vôbec nič z jedál, ktoré boli určené na večeru. Požadoval sa úplný pôst, až do chvíle, keď sa ukázala prvá hviezda. Malým deťom sľubovali, že ak vydržia o hlade, uvidia na stene zlatú krokvu, koníka alebo koč. Na Štedrý deň sa opäť stretávame s mágiou prvého dňa. Každý sa usiloval vyhnúť zlej nálade, mrzkostiam, zvade, plaču, bitke, pretože keby sa vyskytli, po celý rok by sa často opakovali. Spoľahlivý mal byť ten, čo ráno zavčasu vstával. Na Slovensku nebolo oblasti, kde by v tento deň nehádzali do studne soľ, orech, chlieb, oblátku, prípadne i cesnak v presvedčení, že si tým zabezpečia v studni na celý rok dostatok zdravej vody. Viaceré povery súviseli s hospodárstvom. Dvor zametali smerom k múru, izbu museli zamiesť novou metlou ešte pred zotmením.

"Do Vianoc - hoj, od Vianoc - joj"!

Podľa počasia ľudia usudzovali, aké výsledky ich očakávajú v nasledujúcom roku. Tmavé nebo veštilo plné stodoly, a veľa ovocia. Veľký, svetlý mesiac bol predzvesťou neúrody, množstvo hviezd predpovedalo veľa hydiny, dobrú úrodu hrozna a kvalitnú trávu. Množstvo snehu a dlhé cencúle a vietor veštili dobrú úrodu jabĺk, ale aj iného ovocia. Zlou predzvesťou bola hmla. Ak bola na horách, malo zomrieť veľa starých ľudí, ak však v dolinách, mali zomrieť mladí. Chodenie vinšovníkov a koledníkov nebolo všade jednotné. Vinše pastierov, hlásnikov, hájnikov a ďalších, ktorí v súlade so svojím poslaním sa usilovali vystupovať dôstojne a s plnou vážnosťou. Vo svojich vinšoch, želali gazdovi v nastávajúcom roku dobrú úrodu, zveľadenie dobytka a hydiny, v osobnom živote zdravie a spokojnosť. Na štedrý deň mal každý množstvo povinnosti, ktoré musel plniť v stanovenom poradí a čase. Napriek tomu podvečer pôsobili dediny nezvyčajne pusto. Obloky ostávali tmavé až do úplného zotmenia. Večera sa mala začať vo chvíli, keď sa na oblohe ukázala prvá hviezda.

"Vinšujeme vám na tieto slávne sviatky,
aby Vám dal Pán Boh šťastie, hojné Božské požehnanie,
na poli úrodu, v dome príplodu, na statečku rozmnoženie,
na dietkach potešenie a vám všetkým dobrého zdravia".

 

Zdroj: Zvyky a tradície na Slovensku
Spracovala: Ľudmila Hricková
Foto: Trombitáši bratia Štefánikovci

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSk Hermanovce

A ponizej Krivian

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV