3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Zborník Gemersko-malohontského múzea
Zborník Gemersko-malohontského múzea

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Zborník Gemersko-malohontského múzea

26. 01. 2015
Rimavská Sobota, Gemersko-mlohontské múzeum

Gemersko-malohontské múzeum vydalo v roku 2014 ďalšie, už 10. číslo svojho zborníka. Knižná publikácia pod názvom Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote GEMER-MALOHONT 10, 2014 približuje širokej verejnosti cenné poznatky z prírody, histórie a kultúry regiónu Gemer-Malohont. Zborník obsahuje 17 odborných príspevkov, rozdelených do celkov: prírodné vedy, archeológia, história a história umenia. Na viac ako 250-tich stranách s bohatým textovým a obrazovým materiálom sa čitateľ má možnosť oboznámiť s rôznymi oblasťami duchovnej a hmotnej kultúry Gemera-Malohontu, od najstarších dôb až po súčasnosť. Prostredníctvom regionálne orientovaných príspevkov sú v zborníku publikované viacročné výsledky vedecko-výskumnej činnosti odborných pracovníkov múzea, ako aj významných odborníkov zo sféry vedeckých a univerzitných pracovísk. Zostavovateľkou a zodpovednou redaktorkou publikácie je PhDr. Oľga Bodorová, riaditeľka Gemersko-malohontského múzea.

Zborník sa stal od roku 2005 cenným prameňom poznania regiónu s nadregionálnym dosahom. Je určený širokému okruhu záujemcov vrátane mládeže, nakoľko obsahuje príspevky, ktoré dopĺňajú učivo na úrovni všetkých typov škôl. Spoločenský význam zborníka spočíva v možnostiach jeho využitia ako odbornej publikácie, ale tiež ako propagačno-informačného materiálu pre návštevníkov a turistov.

Aktuálny, 10. ročník Zborníka Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote GEMER-MALOHONT 2014 bol vydaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a je k dispozícii všetkým záujemcom v pokladni múzea za cenu 4 €.

pripravila: Mgr. Angelika Kolár, výkonná redaktorka zborníka

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Jozef Svintek

Rozkazovačky

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV