3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Nositelia tradícií - Vyhodnotenie
Nositelia tradícií - Vyhodnotenie

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Nositelia tradícií - Vyhodnotenie

22. 04. 2015
Papradno, Kultúrny dom

Do regionálnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín, ktorá sa konala v kultúrnom dome v Papradne  sa prihlásilo 10 kolektívov.

FSk Žrnovanka (Horná Mariková)

SSk Dúbrava (Jasenica)

FSk Praznovanka (Praznov)

FSk Červeňan (Červený Kameň)

SSk Udičanka (Udiča)

FSk Limbora (Prečín)

FSk Strážovanka (Zliechov)

FSk Manínec (Podmanín)

FSk Podžiaran (Papradno)

FSk Javorník (Lúky)         

Súťažiace kolektívy splnili podmienky svojej účasti a predstavili sa v ucelených programových číslach v dĺžke trvania zodpovedajúcej propozíciám súťaže, cca 20 minút. Každá folklórna skupina vystúpila s jedným programovým pásmom.

Porota (Bc. Ing. Slavomír Ondejka (predseda poroty), Helena Zahradníková, PaedDr. Roman Bienik) hodnotila výber materiálu a jeho spracovanie, úroveň interpretácie tradičného folklórneho materiálu s dôrazom na rešpektovanie zákonitostí tradičného spevu, tanca, hudby, zvykov a obradov, tanečných, spevných a rozprávačských príležitostí, zaužívanej etikety a noriem správania, vystihnutie lokálneho charakteru, dramaturgiu, réžiu, využitie tradičného odevu, obuvi, úpravy, rekvizít a scény.Na základe uvedených kritérií členovia poroty zaradili súťažiace kolektívy do zlatého, strieborného a bronzového pásma.

Po ukončení súťaže a krátkej prestávke sa na obecnom úrade v Papradne uskutočnil rozborový seminár, ktorého sa zúčastnili autori choreografií,  vedúci kolektívov s tanečníci. Porota predniesla svoje odborné postrehy a pripomienky. Odborné pripomienky boli adresované na skvalitnenie práce v kolektívoch, ale aj pre prácu s interpretmi.

   

Slávnostného vyhodnotenia sa zúčastnili aj starosta obce Papradno Roman Španihel a poslanci TSK – Karol Janas a Igor Steiner. Ceny a diplomy odovzdala riaditeľka Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici Daniela Čižmárová a predseda poroty Slavomír Ondejka.

Ocenenia:

 

Zlaté pásmo:

 

FSk Praznovanka, Praznov - s postupom na krajskú súťaž FSk

programové pásmo - Muzika u Zborovanôv

 

FSk Limbora, Prečín - s postupom na krajskú súťaž FSk

programové pásmo  - Muzika u Imricha

 

FSk Manínec, Podmanín - s postupom na krajskú súťaž FSk

programové pásmo -  Osýpanie mladuchy pred sobášom

 

FSk Podžiaran, Papradno - s postupom na krajskú súťaž FSk

programové pásmo  -  Šibačiari

 

Strieborné pásmo:

 

FSk Žrnovanka, Horná Mariková

programové pásmo – Bylinky

 

Spevácka skupina Dúbrava, Jasenica

programové pásmo   -  Redikanie

 

Spevácka skupina Udičanka, Udiča

programové pásmo  - U nás na drápačkách

 

FSk Javorník , Lúky

 programové pásmo  - Ach môj vienek zelený

 

Bronzové pásmo:

 

FSk Červeňan, Červený Kameň

programové pásmo  - Na tom našom salaši

 

FSk Strážovanka, Zliechov

programové pásmo - Kopanie zemiakov – jesenné práce

 

Krajská postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín

NOSITELIA TRADÍCIÍ – Papradno,  20. jún 2015 – sobota

V SRDCI JAVORNÍKVO, 3. ročník,  20. jún 2015, amfiteáter Papradno

 

 

Za POS PB spracoval: Dana Mahútová

Fotografie: Mario Kadlec a Dana Mahútová

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Ludova hudba Olsiakovci

F-dur cardas

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV