3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  3. medzinárodný fujarový festival DUŠA FUJARY 2015
3. medzinárodný fujarový festival DUŠA FUJARY 2015

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

3. medzinárodný fujarový festival DUŠA FUJARY 2015

23. 05. 2015
Detva, Banská Bystrica a Zvolen

OZ DUŠA FUJARY, agentúra OF COURSE s.r.o. a hudobná agentúra FUJARA MUSIC Vás pozývajú na 

3. medzinárodný fujarový festival DUŠA FUJARY 2015, ktorý sa uskutoční v dňoch 27. až 30. mája 2015 v mestách Detva, Banská Bystrica a Zvolen.

...o spájaní, prelínaní, porozumení...

Pod záštitou primátora mesta Detva Jána Šufliarskeho, primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska, primátorky mesta Zvolen Lenky Balkovičovej.

Dušan Holík má k fujare veľmi blízko. Májú spoločné rodisko a spoločnú lásku. Narodili sa v horách Poľany a milujú svoj rodný kraj a ľudovú pieseň. Fujara mu dala v živote veľmi veľa a prišiel čas, kedy aj ona potrebuje jeho a našu pomoc. "V roku sme 2005 zviazali spomienky a pesničky do batôžka a vybrali sme sa spolu do sveta..."

       V roku 2005 bola fujara zapísaná do zoznamu svetového nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO a následne bol zaznamenaný zvýšený záujem o náš kráľovský hudobný nástroj od hudobníkov, etnomuzikológov aj amatérskych nadšencov z rôznych častí sveta.  Dušan Holík, ako učiteľ hry na dychové nástroje, dlhoročný interpret, výrobca fujár a pastierskych píšťal, zaznamenal konkrétne požiadavky o spôsobe hry na fujaru, o jej výrobe, histórii. Mnohí zo záujemcov navštívili Slovensko za účelom študijného pobytu hlavne ohľadom výuky hry na fujaru a výberu kvalitného hudobného nástroja, ktorý sa dá využiť v rôznych hudobných žánroch.

         V tom istom roku bola v Očovej zorganizovaná prvá fujarová škola a o rok neskôr Dušan Holík, spolu s dvomi priateľmi, založili Spoločenstvo Duša fujary, ktorého členmi sa v nasledujúcich rokoch stávali najmä absolventi fujarových škôl, organizovaných na Slovensku, ale aj v zahraničí. Hlavným cieľom Spoločenstva bolo a stále je, chrániť čistotu a šírenie jej dobrého mena doma i vo svete. Za 10 rokov zorganizovali desiatky víkendových fujarových kurzov, ktorých sa zúčastnilo ročne okolo 50 záujemcov o hru, aj výrobu. S pomocou priateľov z Duše fujary vydali Fujarový spevník, ktorý obsahuje históriu, metodiku hry, prstoklady, video a zvukové nahrávky 101 piesní z rodiska fujary, Podpoľania. Zároveň od prijatia fujary do UNESCO uskutočnili veľké množstvo vystúpení na rôznych folklórnych festivaloch, koncertoch a podujatiach na Slovensku aj v zahraničí.

            Od roku 2013 je občianske združenie Duša fujary hlavným organizátorom Medzinárodného fujarového festivalu, ktorý je v rámci Slovenska, ale aj sveta, jediným podujatím, kde môžu spoločne, na jednom pódiu, hrať na fujare tradiční interpreti, ale aj profesionálni hudobníci rôznych hudobných žánrov. Na festivale sa schádzajú fujaristi priamo v kolíske fujary, na Podpoľaní a centrom tohto diania je mesto Zvolen a Zvolenský zámok. V roku 2015, ktorý je  aj 10. výročím prijatia fujary do UNESCO, sa 3. medzinárodný fujarový festival  DUŠA FUJARY 2015 uskutoční aj  v mestách  Detva a Banská Bystrica. Vystúpia na ňom umelci zo 6 krajín, vrátane Slovenska. Tento rok, okrem širokej verejnosti, chce festival formou výchovných koncertov oslovit aj žiakov základných škôl, umeleckých škôl, študentov stredných škôl v mestách Detva, Banská Bystrica a Zvolen. Na koncertoch sa predstavia fujaristi a umelci z USA, Česka, Nemecka, Talianska a Indonézie. Hlavným ťahákom bude nepochybne vystúpenie multiinštrumentalitu a jazzmana Jiřího Stivína z Prahy, ktorý si festival obľúbil a predstaví sa na tomto podujatí už druhý krát.

            Talianske Trio CADORNA (fujara, husle, gitara) sa predstaví v premiére zahraním dvoch skladieb od súčasných významných talianskych hudobných skladateľov. Ďalším veľmi atraktívnym číslom bude spoločné hranie dvoch nástrojov prijatých v UNESCO – slovenskej fujary a indonézskeho angklungu. Diváci budú mať možnosť uvidieť Bajidor Kahot, čo je indonézsky tanec, ktorý sa tancuje pri otváraní výnimočných slávností. V programe festivalu nebude chýbať ani spoluzakladateľ nášho fujarového festivalu, člen programovej rady a významný fujarista z USA Bohuslav Bob Rychlik. Je to jeden z najdôležitejších interpretov a propagátorov slovenskej fujary na významných podujatiach v zahraničí a hlavne v USA.

             V prvý deň festivalu, 27. mája 2015, bude vernisážou otvorená aj výstava Fujara, fujarka, fujarôčka... , výber fujár zo zbierkového fondu Podpolianskeho múzea v Detve. Výstava bude sprístupnená v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene, Nám. SNP č. 23/25, od 27. 5. do 30. 6. 2015, pondelok - piatok 9, 00 – 17, 00 .

Hlavní organizátori:

Duša fujary OZ,  agentúra OF  COURSE s.r.o., hudobná agentúra FUJARA MUSIC

Partneri:

Mesto Detva, Mesto Banská Bystrica, Mesto Zvolen, Kultúrne centrum A. Sládkoviča Detva, Podpolianske múzeum Detva, Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen, SNG Zvolenský zámok, Veľvyslanectvo Indonézskej republiky

Festival podporili:

Ministerstvo kultúry SR, Mesto Zvolen, Banskobystrický samosprávny kraj

Mediálni partneri:

Rádio Regina, SAD Zvolen, Kam do mesta, Rádio Janko Hraško,  S DEŤMI

RegionPress s.r.o. Bystricko-Brezniansko

RerionPress s.r.o.  Zvolensko-Detviansko-Krupinsko

  

 

Dušan Holík,

autor myšlienky organizovania Fujarových škôl a Medzinárodného fujarového festivalu:

 

         56-ročný (1959) rodák z Očovských lazov - Kráľovej púti

         priamy pokračovateľ rodinnej tradície výrobcov a hráčov na fujaru a píšťalky

         učiteľ hry na dychové hudobné nástroje

         už od 7 rokov sa zúčastňoval speváckych súťaží, prvé významné verejné vystúpenie  

       mal v súťaži Spievanky pod Poľanou ako 10-ročný so sprievodom Ľudovej hudby

       Ďatelinka pod vedením Ondreja Molotu

         ako 10-ročný začal hrať aj na ľudové hudobné nástroje

         ako 15-ročný začal vyrábať píšťalky, ako 21-ročný začal vyrábať fujary (počas vojenskej

       služby v Brne)

         multiinštrumentalista, ovláda hru na dychových, klávesových, strunových a ďalších

       hudobných nástrojoch

         1975-1981 absolvoval Konzervatórium v Žiline, odbor dychových nástrojov

         1981-1983 základná vojenská služba vo Vojenskom súbore piesní a tancov Jánošík

        Brno

         1983-1984 zamestnaný ako metodik záujmovej umeleckej činnosti v Krajskom

       osvetovom stredisku Banská Bystrica

         1984-1987 zamestnaný ako metodik záujmovej umeleckej činnosti v Dome kultúry A.

       Sládkoviča Detva

         1987-2009 zamestnaný ako riaditeľ a učiteľ hry na ľudové dychové nástroje v Ľudovej

       škole umenia v Detve

         vyučoval výrobu hudobných nástrojov na základných a strednej škole v Očovej, Detve

       a vo Zvolene

         8 rokov bol dirigentom, umeleckým vedúcim a aranžérom skladieb dychového orchestra

       ZŤS Detva

         2 roky členom country kapely

         8 rokov hrával na klávesových nástrojoch v amatérskej populárnej skupine TIKET

       v Detve

         účinkoval vo folklórnych súboroch: Detský folklórny súbor Poľana, FS Očová, FS  

       Očovan, FS Rozsutec, FS Stavbár Žilina, Vojenský súbor Jánošík Brno, FS Partizán

       Banská Bystrica, FS Detva z Detvy

         od roku 2009 až dodnes sa venuje výlučne aktivitám spojeným s fujarou

         CD Na kraji Očovej, Spojila nás hudba - Ben Sorensen, Spojila nás hudba - Antonio       

       Olias, Heligonári z Detvy, Fujaristi z Podpoľania, Tibor Koblíček – Píšťalôčky moje, Milan

       Matuška a Ďatelinka – A tam hore na Poľane, Očovské klenoty, Očová, Očová 2, Ján ň   

       Priechodský – profilové CD, Kandráčovci – vianočné piesne a mnohé ďalšie na

      vinylových platniach

         v súčasnosti účinkovanie vo folklórnych súboroch: FS Jánošík Trebeľovce, FS Vrchári

       Detva, Detský FS Poľana Očová, Ľudová hudba Ďatelinka pod vedením Ondreja Molotu

         dlhoročný člen programovej rady Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve

         spolupráca so Slovenským rozhlasom, Slovenskou televíziou, sólista a člen Ľudovej

       hudby O. Mrázika v Slovenskom rozhlase v Banskej Bystrici, realizácia množstva  

       nahrávok s fujarou a píšťalkami, ktoré sú zaznamenané na CD a DVD nosičoch  

       folklórnych súborov, sólistov, inštrumentalistov a archívoch RTVS

         je držiteľom ocenenia za nástroje vysokej kvality INSTRUMENTUM EXCELLENS -

      fujary, píšťaly na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve z r. 2001

         zakladateľ fujarovej školy, od r. 2005 organizovanie fujarových škôl pre  

       domácich  a zahraničných účastníkov, v r. 2006 fujarová škola v USA

         zakladateľ spoločenstva DUŠA FUJARY, neskôr občianskeho združenia DUŠA FUJARY

         hlavný organizátor, zakladateľ a režisér medzinárodného fujarového festivalu na ň

       Zvolenskom zámku spolu s DUŠA FUJARY, o.z.

         výrobca kvalitných hudobných nástrojov, fujár, píšťaliek s logom DH, ktorého fujary sú

       nesmierne žiadané doma, aj v zahraničí

         autor metodiky hry na fujaru "Fujarový spevník" a "Škola hry na píšťalku“

         spracoval aranžmá piesní a spolu s členmi DUŠA FUJARY nacvičil repertoár na

       koncerty

         vytvoril a zostavil Píšťalkovú muziku DH a ďalšie hudobné nástroje do "Fujarovo-

       píšťalového orchestra“

         2014 - podpísaná spolupráca medzi Dušou fujary a Indonézskym veľvyslanectvom v

       rámci spoločného prijatia slovenskej fujary a indonézskeho angklungu do svetového

       dedičstva  ľudstva UNESCO, vystúpenia s indonézskym orchestrom, z tejto spolupráce

      vznikla nahrávka HARMONY OF ANGKLUNG AND FUJARA COLLABORATION OF

       INDONESIAN AND SLOVAKIA'S TRADITIONAL INSTRUMENTS

         nespočetné množstvo vystúpení doma a v zahraničí

         účasť na Dňoch majstrov Bratislava, spolupráca s UĽÚV–om

         vedecko-výskumná, publikačná činnosť, vydavateľská činnosť (Škola hry na píšťalke,

       Fujarový spevník)

         zakladateľ turistickej akcie - výstupu fujaristov a turistov na Poľanu „Fujarový chodník“

                        

Akcie posledných 12 mesiacov, ktoré sú kompletne uvedené aj s fotodokumentáciou na facebookovom profile Duša fujary alebo Dušan Holík

2. medzinárodný fujarový festival Zvolen, Prague Shakuhachi Festival, Folklórny festival Východná, Dni slovenskej kultúry Hrtkovci Srbsko, otvorenie konferencie zahraničných Slovákov organizovanou ÚSZZ Bratislava, 4 fujarové školy, vystúpenia s Indonézskym angklungovým orchestrom na Hviezdoslavovom námestí v Bratislavea v Slovenskom národnom divadle, Dni  majstrov v spolupráci s UĽÚV v Bratislave, účinkovanie na výstave Bonsai Slovakia v Nitre.

 

Dokument člena OZ DUŠA FUJARY V. Kružica „Fujarovanie“ o Dušanovi Holíkovi a dianí vo fujarovom svete postúpil v z celoslovenskej prehliadky dokumentárnych filmov CINEAMA a reprezentoval Slovensko na  UNICA  (Svetový festival neprofesionálneho filmu) v roku 2014.

 

   Najvýznamnejší žiaci Dušana Holíka:

              - Michal Paľko (pôvodom z Detvy), hudobný skladateľ, študoval v Krakowe

              - Rastislav Andris (Bratislava), účinkoval so Zuzanou Môjžišovou (Jej družina)

              - Mgr. Ján Šimiak (Očová) účinkuje s hudobnou skupinou Družina (Banská Bystrica)

              - Matúš Fiľo (Banská Bystrica) - Družina

              - Miroslav Mozoľa (Zvolen)- trubka

 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Slávka Švajdová

Tenká som ja, tenučká

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV