3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Stavämo mi mája
Stavämo mi mája

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 2 )

Ľudmila Hricková (Beťarečka)

Beťarečka Milujem ľudové piesne, tance, kroje, architektúru, nárečia, zvyky, tradície a obyčaje. Kroj považujem za výsostné umelecké dielo a rovnako dôležité sú pre mňa ľudové rozprávky, pranostiky a porekadlá. Chcem sa pričiniť o to, aby...

Stavämo mi mája

27. 05. 2015
Revúca, Revúčka KD

S príchodom  mesiaca lásky, prichádza k nám aj dávny zvyk stavania májov. Staroveké národy dávali pred   domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami, ale staval sa aj  pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý stromček. Takmer u všetkých národov bolo zvykom nosiť máje v slávnostnom sprievode po dedine za spevu starodávnych obradných piesní  a pri tanci prejavujúcom radosť z víťazstva jari nad zimou. Často sa máje rozlične ozdobovali, najmä pestrými stužkami, farebnými papiermi a podobne.

Inak to nebolo ani na Gemeri v Revúčke v sobotu  23.mája, kde pred očami divákov, za dažďa stavali máj pred kultúrnym domom  švárny  mládenci  a členovia Fsk Revúška. Pozvanie prijala aj naša Redakcia, za čo srdečne ďakujeme  vedúcej Fsk Vierke Repákovej. Nadšenci a milovníci folklóru, ale aj deti  boli svedkami stavania mája a ženy i dievky v krásnych krojoch boli ozdobou podujatia a svojím spevom  prispeli ku krásnemu popoludňajšiemu programu tejto tradície.

Máj, máj, máj zelený... boli  slová piesne, ktorú spieval 23 členný kolektív Fsk „Revúška“ sprevádzaný ľudovou hudbou,  pod vedením Mariana Derdáka. Svojim vystúpením, spevom, tancom a hudbou očarili nejedného diváka. Po hodinovom programe, počas ktorého sa na javisku vystriedali žiaci ZUŠ z Revúcej, členovia Fsk Revúška z Revúčky, program ukončili Pajtáši pod vedením Pána učiteľa Michala Šimka skvelou muzikou. Ani o bohaté občerstvenie,  guláš a kysnuté koláče nebola núdza, pretože  sa o plné stoly počas programu   postarali ženy z dediny. Samé dobroty, skvelá atmosféra a príjemná návšteva tohto kúska zeme na Gemeri mi zostane dlho v pamäti.

"Dievčatá gemerské, ak ste sa neboli pozrieť na máj pred kultúrnym domom v Revúčke , tak neváhajte, príďte a zaželajte si prianie ohľadom vášho vysneného vyvoleného".  

Máj na Revúčke  už teda hrdo stojí a vietor sa pohráva s jeho stuhami. Isto nie je sám a máje sa objavili aj v iných obciach tohto  okresu, aby symbolizovali lásku, šťastie a pokoj. Nuž zaželajme si, aby sme lásku v srdci mali nielen v máji, ale počas celého roka.

 

 Text a foto: Ľudmila Hricková

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

LH Hanuliakovcov

Odpadla mi sablicka

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV