3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Folklórne slávnosti pod Kamencom 2015
Folklórne slávnosti pod Kamencom 2015

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Milan Hlôška (MilanH)

MilanH Folklór ma chytil v roku 1966, kedy sa v mojom rodnom Starom Tekove začali organizovať Tekovské folklórne slávnosti. Podľahol som jeho čaru a kráse krojov, ktoré odvtedy fotograficky zaznamenávam. Ale nielen folklór, aj ľudová kultúra ako...

Folklórne slávnosti pod Kamencom 2015

10. 06. 2015
Machulince, Amfiteáter

Ostatných päť rokov býva prvá júnová  nedeľa v Machulinciach malým sviatkom. V túto nedeľu sa tu stretávajú folkloristi z horného Požitavia, aby si pripomenuli, ako sa voľakedy žilo na dedine, aké zvyky, obyčaje a piesne sa udržiavali. Už vari iba tí skôr narodení pamätajú na trávnice a jurské spevy, rozliehajúce sa z pod Inovca do dolín k Žitave. Májové sená sú už vari iba spomienkou. Zanikli v spleti modernej techniky a už iba  nostalgicky spomíname na stretnutia mládencov pri heligónke, či na dievčenské očakávania a sklamania. Kosy a hrable na sená sú zabudnuté na drevenej bráne pajty kdesi za humnami a kosáky s vyleštenou rúčkou od mozoľnatých rúk našich mám zaseknuté do dreveného trámu.

  Ostávajú nám iba spomienky, ktoré sa snažíme oživovať  a pripomínať si ich na folklórnych slávnostiach, tak ako to robia folkloristi v Machulinciach. S nadšením a oduševnením pripravujú toto podujatie a prizývajú si k vystúpeniu svojich okolitých susedov, ale aj hostí vzdialenejších a vzácnejších. Nenárokujú si na potľapkávanie po pleci, lebo to robia s láskou. V príjemnom prostredí malého amfiteátra v priestoroch športového areálu a za krásneho počasia, nadmieru prehriateho, sa predstavili pozvaní. Stretli sa tu Tribečskí heligonkári z Preselian s vlastnou tvorbou, zaspievali piesne doprevádzané charakteristickými hlasmi heligónky, krásnymi tónmi, ktoré mi pripomenuli dávne časy mládeneckých spevov na dedine keď sme ešte nepoznali počítače. Aj mladá Folklórna skupina ČARAČAN  z Čaradíc v krásnom kroji ukázala snahu o zachovanie tradícií v speve piesní zo svojej dediny. Tak, ako aj domáca Folklórna skupina Kamenec. Terchovská muzika zahrala a zaspievala piesne rodného kraja Juraja Jánošíka silnými hrdelnými hlasmi tak, ako zaznievajú priamo v Terchovej.

  Hosťom slávností bol Folklórny súbor OČOVAN, ktorý hlavný program zahajoval svojím vystúpením a aj končil na záver slávností. Ich vedúci neprezradil aký repertoár ukážu návštevníkom, vyzradil akurát to, že to poriadne roztočia. A naozaj to roztočili, javisko im bolo takmer malé, (hoci už bolo rozšírené), ich tance boli nezabudnuteľným žriedlom očovských a podpolianskych cifrovačiek. Mládenci a dievky s neskutočnou ľahkosťou a temperamentom ukázali tance svojho repertoáru, ženy v speváckom vstupe zaspievali piesne aj také trochu štipľavejšie a žartovnejšie. Muži v detvianskom kroji s klobúčikom nabok zas zaspievali a zacifrovali tak po detviansky, od srdca  a veru bolo sa na čo pozerať v ich veku. Bolo to neskutočné tempo, ktoré diváci aj patrične ocenili a veru museli pridávať. A v tej horúčave to bol záslužný čin a mimoriadny výkon.

  Boli to slávnosti, ktoré sa uskutočnili v takom malom jubileu – piaty ročník. A to vďaka podpore sponzorov, obce a samozrejme aj Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý má záujem o uchovávanie našich tradícií a takéto slávnosti podporuje, ako to v príhovore povedal aj poslanec NR SR a NSK Mgr. Marián Kéry.

  Slniečko zapadlo za Tribečské hory, ovzdušie bolo trochu príjemnejšie a v nás ostávajú krásne dojmy z podujatia, pripravovaného s láskou a veľkým srdcom. A nechýbalo k nemu aj pozvanie na ďalší, šiesty ročník na budúci rok.

 

Text a foto: Milan Hlôška

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

DFS Zeleziarik

AudioTrack 41

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV