3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Tvorivosť a zručnosť čipkárok
Tvorivosť a zručnosť čipkárok

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Tvorivosť a zručnosť čipkárok

11. 06. 2015
Rajecké Teplice, Vila Dalí

Krajské kultúrne stredisko (KrKS) v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Klub paličkovanej čipky Gracia pri KrKS za finančnej podpory Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Žilinského samosprávneho kraja pripravilo v dňoch 5.až 7. júna 2015 v penzióne Vila Dalí v Rajeckých Tepliciach a Makovického dome v Žiline workshop pod názvom Tvorivosť a zručnosť čipkárok.

Poslaním workshopu bolo zachovanie a rozvíjanie zručností, prehlbovanie poznatkov z oblasti tvorby paličkovanej čipky, tvorivá konfrontácia čipkárok, zbieranie a výmena informácií o činnosti klubov na Slovensku i vo svete. Hneď v úvode sa svojou prezentáciou a výstavou Čipkované radosti – Variácie v modrom predstavil Klub paličkovanej čipky Gracia pri KrKS v Žiline v priestoroch Krajského kultúrneho strediska v Žiline. Po ukončení prezentácie prihlásené členky klubov z celého Slovenska navštívili obec Čičmany ako inšpiratívny zdroj pre tvorbu paličkovanej čipky.

Chceme vyjadriť poďakovanie Žilinskému samosprávnemu kraju – odboru kultúry a Považskému múzeu v Žiline, že im umožnili voľný vstup do Radenovho domu. V podvečer vo Vile Dalí v Rajeckých Tepliciach začal workshop pod vedením lektoriek Kataríny Búranovej a Lýdii Pekaríkovej. Predvádzali rôzne techniky priestorovej čipky v drobných dekoratívnych predmetoch. Poukázali na rozmanitosť materiálu, ako je drôt, lyko, špagát, nite, s ktorými budú pracovať. Účastníčky postupovali od návrhu vlastnej predstavy priestorovej čipky cez spracovanie predlohy na paličkovanie až do neskorých nočných hodín. Sobota patrila samotnej realizácii  návrhov. Čipkárky paličkovali šperky drôtom bez paličiek s použitím korálikov a využívali čipkárske väzby s použitím korálikov. Celodennému paličkovaniu kontrovala večerná diskusia a voľný program, kedy mali účastníčky možnosť spoznať krásy mesta  Rajecké Teplice. V nedeľu sa dokončili a vyhodnotili jednotlivé práce. Každá z účastníčok získala osvedčenie o úspešnom absolvovaní workshopu. Toto vzdelávacie podujatie hodnotíme ako úspešné, pretože stanovené ciele boli splnené. Tím organizátorov aj samotné účastníčky vyjadrili potrebu, aby sa podujatia takéhoto druhu organizovali pravidelne. K dobrej atmosfére a vysokej kvalite prispelo aj prostredie, v ktorom sa workshop zrealizoval.    

 

Bc. Erik Marcin

www.rkrszilina.sk

 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

Katka a dedko Kubacakovci

Keď ste ma pánové

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV