3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  LIDOVEC a hostia v Solčanoch 2015
LIDOVEC a hostia v Solčanoch 2015

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Milan Hlôška (MilanH)

MilanH Folklór ma chytil v roku 1966, kedy sa v mojom rodnom Starom Tekove začali organizovať Tekovské folklórne slávnosti. Podľahol som jeho čaru a kráse krojov, ktoré odvtedy fotograficky zaznamenávam. Ale nielen folklór, aj ľudová kultúra ako...

LIDOVEC a hostia v Solčanoch 2015

25. 06. 2015
Solčany, Amfiteáter pred obecným úradom

Na sobotu 20. júna 2015 hlásili dobré počasie, no akosi to našu oblasť obišlo. Po oblohe sa na podvečer začali približovať hrôzostrašné oblaky a vyzeralo to, že to ohrozí podujatie, na ktoré sme sa tešili. Amfiteáter pred obecným úradom v Solčanoch zakryla tmavá obloha, ktorá našťastie nezastrela záujem o podujatie a nadšenie účinkujúcich.

Podujatiu predchádzali popoludňajšie oslavy – 85. výročia futbalu v Solčanoch, kde kedysi vyrástli vynikajúci futbalisti, reprezentanti Slovenska i Československa. Po stretnutí a besede s bývalými futbalistami v DK sme sa presunuli do priestoru amfiteátra pred OcÚ, kde domáca Mužská spevácka skupina LIDOVEC hostila svojich hostí.  Začína byť už tradíciou, že muži zo Solčian, výborní speváci, si zvolávajú svojich spriatelených hostí z  blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Sami sa zúčastňujú podujatí vo svojom okolí i na Morave, kde si získavajú nové kontakty so skupinami podobnými ich záujmom.

Na úvod sme si vypočuli zborovú hymnickú pieseň Hej, Slováci!, ktorú zaspievali Lidovci v krásnych nových krojoch spôsobom, akým sa táto pieseň má predniesť. Krásnymi hlasmi, s úctou a pokorou, ale aj odhodlaním. Klobúky si sňali z hlavy a držali na prsiach, či skôr na srdci a keď spievali tretiu slohu, kde sa hovorí: „I nechže sa aj nad nami hrozná búra vznesie“..., obloha sa zatiahla tmavými mrakmi ako by to patrilo k podujatiu. Veľkolepý úvod popoludnia. Prítomným sa prihovoril a privítal starosta Solčian Ing. Juraj Soboňa a moderátor RTVS Marcel Merčiak, ktorý moderoval podujatie osláv 85. výročia futbalu v Solčanoch. Potom už prišli k slovu speváci. Ženská spevácka skupina LIŠŇANKA v krásnych solčianskych krojoch (škoda len, že ženy boli bez čepcov, bol by kroj úplný) zaspievali zo svojho repertoáru domáce piesne.

Po nich sme s manželkou prestavili našu spoločnú knihu „Recepty nitrianskych starých  mám“ a oboznámili prítomných o našej spoločnej práci.

Chlapi z Vápenic je mužská spevácka skupina zo severovýchodnej časti Moravy, ktorí prišli s piesňami z ich regiónu a s rozprávaním o živote a príbehoch s ich dedinky, ktorá má iba 194 obyvateľov. A samozrejme odetí v krásnom kroji s malým klobúčikom na hlave. Matúško Hodás je už tradičným hosťom v Solčanoch. Mladý heligónkár, nádejný virtuóz krásne hrá na harmonike a pekne spieva. Samozrejme nemohla chýbať ani domáca mužská spevácka skupina LIDOVEC so spevom, ktorý zaujme každého milovníka folklóru. Mužská spevácka skupina Chotár z Hornej Súče pri Trenčíne zaspievala a tiež sme sa dozvedeli niekoľko príbehov z ich dediny a okolia.

Záver podujatia patril spoločnému prednesu slovenskej folklórnej hymny Na Kráľovej holi, ktorú zaspievali všetky zúčastnené skupiny. Bola to krásna bodka za podujatím, ktoré síce ohrozovali čierne mračná, ale počasie akoby súcítilo s návštevníkmi a vydržalo. Potom už pódium patrilo hudobnej skupine Borovienka z Lančára, ktorá hrala až do neskorého večera.

LIDOVEC a hostia v Solčanoch je podujatie mladé, robia ho ľudia s veľkým zmyslom pre folklór a s veľkým záujmom. A čo je obdivuhodné, nachádzajú aj veľkú podporu vo vedení obce a u ich starostu. Treba iba veriť, že sa z neho stane podujatie tradičné a že jeho kvalita bude stúpať z roka na rok.

                                                                                                          Text a foto: Milan Hlôška

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Dusan Holik

Vyrubali vysoku jedlicku

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV