3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Vyhodnotenie krajskej súťaže a prehliadky folklórnych skupín Nositelia tradícií
Vyhodnotenie krajskej súťaže a prehliadky folklórnych skupín  Nositelia tradícií

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Vyhodnotenie krajskej súťaže a prehliadky folklórnych skupín Nositelia tradícií

28. 06. 2015
Papradno, KD

Odborná porota:       Bc. Ing. Slavomír Ondejka (predseda poroty)

                             Helena Zahradníková 

                             Mgr. Dana Kľúčárová, PhD.

 

Zúčastnené kolektívy:

FSk Hájiček - Chrenovec-Brusno (nesúťažne)

FS Rozvadžan - Trenčianske Stankovce

FSk Praznovanka – Praznov

FSk Podžiaran – Papradno

FSk Lubená – Poluvsie

FSk Manínec – Podmanín

FSk Limbora – Prečín

                   

Na krajskej postupovej súťaži a prehliadke folklórnych skupín, ktorá sa konala v kultúrnom dome v Papradne sa predstavilo 7 kolektívov, z toho 1 nesúťažne.

Súťažiace kolektívy splnili podmienky svojej účasti a predstavili sa v ucelených programových číslach v dĺžke trvania zodpovedajúcej propozíciám súťaže, cca 20 minút. Každá folklórna skupina vystúpila s jedným programovým pásmom.

Porota hodnotila výber materiálu a jeho spracovanie, úroveň interpretácie tradičného folklórneho materiálu s dôrazom na rešpektovanie zákonitostí tradičného spevu, tanca, hudby, zvykov a obradov, tanečných, spevných a rozprávačských príležitostí, zaužívanej etikety a noriem správania, vystihnutie lokálneho charakteru, dramaturgiu, réžiu, využitie tradičného odevu, obuvi, úpravy, rekvizít a scény.Na základe uvedených kritérií členovia poroty zaradili súťažiace kolektívy do zlatého, strieborného a bronzového pásma.

Po ukončení súťaže sa na obecnom úrade v Papradne uskutočnil rozborový seminár, ktorého sa zúčastnili autori choreografií,  vedúci kolektívov s tanečníci. Porota predniesla svoje odborné postrehy a pripomienky. Odborné pripomienky boli adresované na skvalitnenie práce v kolektívoch, ale aj pre prácu s interpretmi.

Súťaž plynule nadviazala na už 3. ročník folklórneho festivalu V SRDCI JAVORNÍKVO v novom amfiteátri v Papradne. V úvode festivalu bola slávnostne vyhodnotená súťaž. Ceny a diplomy odovzdala riaditeľka Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici Daniela Čižmárová,  predseda poroty Slavomír Ondejka a starosta obce Papradno Roman Španihel. Program festivalu pokračoval vystúpením skupín zo súťaže Nositelia tradícií, ako aj vystúpením speváckej skupiny Udičanka z Udiče a Dúbrava z Jasenice. Nechýbala ani FSk Bukoviny z Brvnišťa. Záver podujatia patril už tradične spevákom z domácej organizátorskej skupiny Podžiaran a Jánskej vatre. Spokojnosť z vydareného podujatia FSk Podžiaran umocňovala vynikajúcim výsledkom a možnosťou predstaviť sa aj na celoštátnej súťaži v Dolnej Súči s pásmom Šibačiari.

 

Ocenenia:

Zlaté pásmo s postupom na celoštátnu súťaž:

 FSk Podžiaran, Papradno

programové pásmo  -  Šibačiari

 

Strieborné pásmo:

FSk Limbora, Prečín - s postupom na krajskú súťaž FSk

programové pásmo  - Muzika u Imricha

FSk Lubená – Poluvsie

programové pásmo  - Na chlieb - žatevné a dožinkové zvyky

FS Rozvadžan - Trenčianske Stankovce

programové pásmo  - Fašangová muzika v Rozvadzoch v krčme u Cibulíka

 

Bronzové pásmo:

FSk Manínec – Podmanín

programové pásmo  - Osýpanie mladuchy pred sobášom

FSk Praznovanka – Praznov

programové pásmo  - Muzika u Zborovanôv

 

Cena za spracovanie témy: FSk Manínec – Podmanín, Osýpanie mladuchy pred sobášom

 

Cena za mužský spevácky prejav: FSk Lubená – Poluvsie, Na chlieb - žatevné a dožinkové zvyky

 

Nesúťažné vystúpenie:

FSk Hájiček - Chrenovec-Brusno

programové pásmo - Fašiangy, fašiangy

Folklórne skupiny so svojimi úspešnými programovými pásmami môžete najbližšie uvidieť na 20. folklórnej Lysej – 28. júna 2015 v Lysej pod Makytou a tiež na už 23. Marikovských folklórnych slávnostiach, ktoré sa budú konať 12. júla v Hornej Marikovej.

 

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín

NOSITELIA TRADÍCIÍ sa bude konať v Dolnej Súči v dňoch 3. - 4. októbra 2015

 

 

Za POS PB spracoval: Dana Mahútová

Fotografie: Mario Kadlec a Dana Mahútová

 

    

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

LH STEFANA MOLOTU

Javore siroke listy mas

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV