3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Požitavské folklórne slávnosti 2015
Požitavské folklórne slávnosti 2015

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Milan Hlôška (MilanH)

MilanH Folklór ma chytil v roku 1966, kedy sa v mojom rodnom Starom Tekove začali organizovať Tekovské folklórne slávnosti. Podľahol som jeho čaru a kráse krojov, ktoré odvtedy fotograficky zaznamenávam. Ale nielen folklór, aj ľudová kultúra ako...

Požitavské folklórne slávnosti 2015

01. 07. 2015
Maňa, Amfiteáter

Posledná júnová nedeľa patrila v Mani požitavskému folklóru. A nielen požitavskému. V túto nedeľu sa na amfiteátri v miestnom parku, ktorému hovoria aj panská záhrada kaštieľa stretávajú folkloristi z regiónu a hostia z ďalekého okolia. V tomto roku to bol už 27. ročník a veru treba povedať, že úroveň a kvalita podujatia z roka na rok stúpa. Organizátori pozvali na tento ročník výborné súbory i jednotlivcov s veľmi dobrým programom.

Tradične podujatie začalo sprievodom súborov po dedine so zastávkami pri stoloch s občerstvením a dobrotami, kde zaspievali a zatancovali a potom pokračovali na amfiteáter. Tu sa sústredili a rozložili remeselníci so svojimi stánkami ako aj stánky s občerstvením. Bolo tu živo a plno, aj napriek tmavým mrakom nad dedinou. Ale ani to nezabránilo záujmu o toto podujatie, pretože to býva v Mani veľký sviatok. Dedina akoby odetá do sviatočného, pred domami na plotoch vystavené vyšívané uteráky, vankúše a ručníky i iné časti odevov, to všetko dodávalo tomuto podujatiu ráz sviatočnosti. Na pódium vystúpili domáce folklórne skupiny Dolinka a Dolina a spoločne zaspievali hymnu tohto podujatia „Prekrásna je tá panská záhrada...“ a po nej starosta obce Ing. Igor Sádovský privítal hostí, účinkujúcich i návštevníkov a podujatie slávnostne zahájil. Aj predseda NSK Ing. Milan Belica sa prihovoril a podčiarkol, keď za ním  stáli detičky v krojoch, že náš folklór nezanikne, keď sa oň zaujímajú deti v takom mladom veku a preberú štafetu po starších folkloristoch.

Potom sa už spustil prúd vystúpení počnúc najmenšími. Deti z DFS Dolinka Maňa ukázali program s názvom „Venčeky z kalundrovej studničky“ a deti z DFS Dolina Bratislava obrazy „Pri potoku“ a „Na poli“. Menšie i trochu väčšie detičky zatancovali svoj program sviežim štýlom, hodným obdivu, krokové variácie s pohybom ľahkým a nebojácnym, ako by im temperament rástol s rokmi. Boli jednoducho úžasné. FSk Jaročan nás zaviedol na „jarmek“ v ich tradičnom pásme „Ideme z jarmeku“ a FSk Dolina Maňa nám ukázali „Druhý deň na veselí“. Potom nastúpili tanečníci z FS Furmani z Nitry a ukázali nám „Tance z Topoľčian“ i „Tance z Veľkého Zálužia“. Tanečné prvky dopĺňali spevné partie FSk Zsibrice zo Žirian i FS Mlynček z Kolárova, ale aj detičky ako sólisti speváci. Aj FSk Hrušov z Hrušova pozostávajúca okrem harmonikára zo samých žien zaspievali piesne svojho regiónu. Imrich Oravec z Košíc v detvianskom kroji vylúdil krásne tóny na fujare i na píšťalke, a zaspieval podpolianske piesne. Predstavili sa aj Tanečnice z Lúčnice, seniorky, bývalé tanečnice  FS Lúčnica, ktoré sa ešte nechcú vzdať lásky k folklóru, k tancu a piesni. Ukázali sa v pásme „Tekovská paráda“ a „S rúchom“ v programoch, ktoré boli vycibrené v krokových variáciách do najmenších podrobností. A na záver nás FS Dopravár z Bratislavy povodil „Krížom krážom Slovenskom“ v programe, ktorý bol ako uragán spevu a tanca a vlastne zaslúžene ako bodka za podujatím.

Starosta Ing. Sádovský odovzdal účinkujúcim ďakovné listy a darčeky a oficiálne ukončil 27. ročník Požitavských folklórnych slávností s pozvaním na 28. ročník na budúci rok. Krása ľudového tanca a spevu zaujala návštevníkov, ktorých neodradilo ani niekoľko drobných kvapiek dažďa. A ako som už písal, úroveň programovej skladby je z roka na rok kvalitnejšia. Čo si už človek môže priať na takomto podujatí? Krásne piesne, krásne tance a krásne kroje. A to všetko v Mani ponúkajú každý rok.

 

Text a foto: Milan Hlôška

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FS Goral Sucha hora

Z gury z gury

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV