3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Výsledky súťaže Dedina roka 2015
Výsledky súťaže Dedina roka 2015

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Výsledky súťaže Dedina roka 2015

02. 10. 2015
Banská Bystrica, SAŽP

Od roku 1990 s dvojročnou pravidelnosťou vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni (Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung – ďalej len ARGE) súťaž o „Európsku cenu obnovy dediny“.

Slovenská republika ako člen tohto medzinárodného pracovného spoločenstva v roku 2002 prvýkrát vyslala svojho reprezentanta – víťaza národnej súťaže, ktorá u nás nesie názov „Dedina roka“. Bola to obec Soblahov z okresu Trenčín, v roku 2004 to bola obecHrušov z okresu Veľký Krtíš ako víťaz súťaže Dedina roka 2003, v roku 2006 obecVlachovo z okresu Rožňava ako Dedina roka 2005, v roku 2008 obec Liptovská Teplička z okresu Poprad ako Dedina roka 2007, v roku 2010 obec Dobrá Niva z okresu Zvolen ako Dedina roka 2009, v roku 2012 Oravská Lesná (okres Námestovo) ako Dedina roka 2011 a v roku 2014 Malé Dvorníky (okres Dunajská Streda) ako Dedina roka 2013.

Reprezentovanie Slovenskej republiky je náročné, obce musia splniť súťažné podmienky Európskeho ARGE týkajúce sa realizácie komplexnej škály obnovy dediny v súvislosti s mottom súťaže. Charakter kritérií a hodnotenie národnej súťaže Dedina roka sa vždy nesie v duchu motta európskej súťaže, pričom sa v prvom rade hodnotí ojedinelosť a originalita prístupov a myslenia obyvateľov a užívateľov v slovenskej dedine pri uskutočňovaní obnovy v rámci trvalo udržateľného rozvoja so zreteľom na zachovanie typických čŕt a svojej osobitosti.

Hlavnými cieľmi obnovy dediny je posilnenie a integrácia poľného a lesného hospodárstva v regionálnom kontexte, zachovanie a rozvoj tradičných miestnych remeselných zručností, ekologicky únosné zachádzanie s vodami a energiami (zdroje, využívanie, nakladanie s odpadmi), ako aj využívanie druhotných surovín, symbióza hodnotného starého a nového moderného stavebného fondu, ako aj miestne typický a zdrojovo transparentný rozvoj sídla, rozvoj a udržiavanie kultúrnej krajiny v ekologických súvislostiach, posilnenie identity a sebauvedomenia obyvateľov dediny, najmä prostredníctvom kultúrnych iniciatív a ďalšieho vzdelávania priamo v dedine, znovuoživenie tradičných a udržanie súčasných kultúrnych a sociálnych hodnôt a ustanovizní až po zapojenie všetkých generácií, pohlaví, národností, rovnako ako zdravotne postihnutých na hospodárskom, spoločenskom a kultúrnom živote obce.

 

Ako obstáli obce zapojené do thoto ročníka súťaže Dedina roka 2015?

Tu sú kompletné výsledky:

 

1. miesto:  Spišský Hrhov (okres Levoča)

2. miesto:  Bošáca (okres Nové Mesto nad Váhom)

3. miesto:  Kapušany (okres Prešov)

 

Dedina ako hospodár

Muránska Dlhá Lúka (okres Revúca) ocenenie „Za oživenie a zhodnotenie jestvujúceho stagnujúceho potenciálu uplatňovaním netradičných metód a foriem v zložitých ekonomických a sociálnych podmienkach“

Dedina ako maľovaná

Ocenenie nebolo udelené

Dedina ako klenotnica

Klátova Nová Ves (okres Partizánske) ocenenie „Za príkladnú starostlivosť o pamiatky hmotného kultúrneho dedičstva a ich využívanie v aktivitách obce a rozvoji turizmu“

Lúčky (okres Ružomberok) ocenenie „Za udržiavanie a rozvíjanie nehmotného kultúrneho dedičstva s dôrazom na autenticitu tradičnej ľudovej kultúry a odkaz budúcim generáciám“

Dedina ako pospolitosť

Dúbrava (okres Levoča) ocenenie „Za súdržnosť a zanietenosť obyvateľov malej obce v udržiavaní tradičnej dedinskej pospolitosti, miestnej hrdosti, záujmovej a spolkovej činnosti a regionálnej spolupráce“

Dedina ako partner

Tuchyňa (okres Ilava) ocenenie„Za iniciatívnu realizáciu projektov na všetkých úrovniach partnerstiev a aktívnu účasť občanov pri smerovaní rozvoja územia“

Dedina ako hostiteľ

Vyhne (okres Žiar nad Hronom) ocenenie„Za využitie prírodných a kultúrnych daností obce a okolia v prospech rozvoja služieb cestovného ruchu pre domácich a zahraničných hostí pri zohľadňovaní záujmov a prosperity miestnych obyvateľov“

Dedina ako záhrada

Jablonka (okres Myjava) ocenenie „Za dlhodobú starostlivosť o krajinu so zachovaním pôvodného kopaničiarskeho prostredia“

Mimoriadna cena

Píla (okres Pezinok) ocenenie „Za výnimočnú aktivizáciu ľudského potenciálu pri všestrannom rozvoji obce po prírodnej katastrofe“

Internetové hlasovanie verejnosti vyhrala obec Tuchyňa (okres Ilava).

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSk Parchovianka Parchovany

Barvenku, barvenku

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV