3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Návraty k hudobným tradíciám
Návraty k hudobným tradíciám

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Návraty k hudobným tradíciám

28. 09. 2015
Klenovec

V piatok 25. septembra sa v Klenovci  uskutočnil 15.-ty ročník cezhraničného festivalu pod názvom Návraty k hudobným tradíciám. Festival pred 15-timi rokmi vznikol na základe spolupráce družobných obcí Klenovec zo Slovenska a Mihálygerge z Maďarska. Neskôr sa k tejto spolupráci okrem folkloristov, futbalistov, poľovníkov pridali podpisom zmluvy o spolupráci aj občianske združenie RODON Klenovec a Nadácia pre Mihálygerge. V roku 2014 sa festival konal len na území obce Mihálygerge. V tomto roku opäť prevzalo iniciatívu občianske združenie RODON Klenovec a vďaka podpore projektu sme mohli pokračovať v tejto tradícií aj na území Klenovca s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, vďaka poslancom BBSK za náš okres, za čo im touto cestou ďakujeme.

Vďaka spolupráce o.z. RODON Klenovec, Miestneho kultúrneho strediska pri obci Klenovec, Gemersko-malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote a Nadácii pre Mihálygerge sme pripravili pre našich občanov pestrý program.

Od 14-tej hodiny prebehol výchovný koncert  venovaný fujare a pastierskym hudobným nástrojom v podaní sólistu inštrumentalistu Milana Katreniaka z Tisovca. Vo vestibule kultúrneho domu pripravili výstavy tekvicových strašidielok Materská škola Karola Pajera, Základná škola Vladimíra Mináča a Špeciálna základná škola v Klenovci. Všetkým deťom, pedagógom a rodičom ďakujeme za spoluprácu, za krásnu jesennú atmosféru v kultúrnom dome ako aj výzdobu javiska.

Dobrovoľníci z Folklórneho súboru Vepor a o.z. RODON Klenovec pripravili návštevníkom a účinkujúcim fantastický guláš, držkový perkelt a tradičné pečivo a pani Lichancová občerstvenie.

V kultúrnom programe od 19:00 sa na úvod programu predstavili 10 fujaristi  Pavel Bielčik a Ján Kroták z Kokavy nad Rimavicou, Milan Katreniak z Tisovca, Dušan Ceber z Rimavskej Soboty, Tomáš Vaculčiak z Revúcej a pätica fujaristov z FS Dubina z Rožňavy.

Aj takto sme si chceli pripomenúť  10 rokov od zápisu najtypickejšieho slovenského hudobného nástroja fujara, ktorý bol v novembri 2005 v Paríži zapísaný organizáciou UNESCO do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva.

V našom programe nám priatelia z Mihálygerge s Folklórnej skupiny Dobroda predstavili hudobný nástroj citara. V podaní Ľubomíra Zvaru a Jána Kožiaka so spevom Jána Vrbinského sme predstavili obľúbenú heligónku, ktorú sme si vypočuli aj v podaní kapely Rajwach, z mestečka Koniakow z Poľska.

Ľudové hudby sa ďalej predstavili z FS VEPOR z Klenovca, s primášom Jánom Demem, TUCSöK z Mihálygerge z Maďarska.

Záver programu patril skupine stredovekej hudby Vrbovské vŕby z Vrbového.

Programom nás už tradične sprevádzala Marianna Resutiková. Scenár programu spracovala Stanislava Zvarová a o réžiu sa starali Jaroslav Zvara a Darina Kišáková, s asistentkou Barborou Brndiarovou, Vikou Dovalovou a Nikou Paľovou.

Aj napriek daždivému počasiu sme sa snažili vytvoriť zaujímavý program, ktorý žiaľ navštívilo menej divákov, ale veríme že tí čo prišli neľutovali, ale práve naopak ľutovať môžu tí, ktorí túto možnosť nevyužili.

Naši folkloristi pokračovali na cezhraničnom festivale v družobnej obci Mihálygerge, kde program pokračoval až do nedele. Okrem scénického programu tam prebehla súťaž vo varení, kde sa klenovskí kuchári umiestnili na 5 mieste z 23 družstiev a naj pálenka vyhrala práve tá klenovská  1. miesto. V nedeľu sa festival ukončil vystúpením pre Slovákov v Maďarskej dedine Lucfalva (Lucina).

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa akoukoľvek účasťou pridali k tomuto podujatiu a dúfame, že 15.-ty ročník toto krásne podujatie neuzavrie, ale práve naopak budem otvárať ďalšie možnosti cezhraničnej spolupráce.

Ďakujeme za priazeň a verím, že na ďalších podujatiach sa stretneme s väčšou návštevnosťou.

 

Mgr. Stanislava Zvarová, metodička pre folklór GMOS v Rimavskej Sobote

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FS Turiec Martin

Lucenie, lucenie

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV