3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Ako Janko a Marienka šťastie hľadali
Ako Janko a Marienka šťastie hľadali

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Ako Janko a Marienka šťastie hľadali

28. 10. 2015
Kežmarok, Mestské kultúrne strediko

Tretia októbrová sobota  t.r. patrila najmenším priaznivcom folklóru v Kežmarku – Detský folklórny súbor Maguráčik oslavoval 40. narodeniny.  Predstavil sa premiérovým programom, pre rodičov a hostí pod názvom Dolu pod Magurom, alebo  Ako Janko a Marienka šťastie hľadali.   Tento program režijne pripravil vedúci súboru Juraj Švedlár s manželkou Annou, tanečnými pedagógmi Ing. Radoslavov Krafčíkovou a Mgr. Monikou Svocákovou, vedúcom prípravky a  ľudovou hudbou pod vedením Mgr. Iveta Pavlíkovej.  Programové čísla boli zostavené tak, aby korešpondovali s témou. Protagonisti Janka a Marienky tanečníci Daniel Laufik a Katarínka Kraváriková sa zhostili rozprávky o hľadaní šťastia veľmi dobre a svojím bezprostredným prejavom prispeli k veľmi úspešnej premiére programu. Preplnená sála Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku zažila jeden z krásnych a úprimných prejavov tradičnej kultúry v podaní detí z Maguráčika. Pozvaní postia i rodičia  búrlivým potleskom odmenili účinkujúcich za predvedené výkony.

Už na úvod programu pripravili organizátori prekvapenie pre rodičov a hostí v podobe darčekov, perníkového srdiečka s magnetkou, ktoré dostali všetci diváci po vstupe do sály kultúrneho strediska. Medzi hosťami nechýbali:  primátor mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, poslanec NR SR a a riaditeľ POS Poprad PaedDr. Peter Šuca, riaditeľka ZŠ Dr.D. Fischera, pri ktorej Maguráčik pracuje, Mgr. Iveta Slovíková, predseda FÚS  Mgr. Štefan Zíma a zástupcovia Rady VSFZ. 

Program zostavený z hier, piesní a tancov goralskej oblasti Horného Spiša, fašiangových zvykov kežmarských remeselníkov, tancov z Gemera a Šariša  predviedlo  80 detí súboru a jeho prípravky.  Janko a Marienka potupne prechádzali okolo Dunajca, ktorý im rozprával o svojom šťastí a pomohol privolať jar v najnovšom pásme Goralská jar, pohrali sa s deťmi na prvom jarnom slniečku v pásme Dolu  pod Magurom, spevák Gabriel Háber zaspieval goralské piesne a zahrali sa tanečnú hru Kotka zo Ždiaru. Medzi tým musel Janko pomôcť pri pasení husí a Marienka pri hrabaní sena.  Šťastie ešte nenašli a tak pokračovali pri jeho hľadaní v Zamagurí pri hre na vtáčiky pod názvom Mome ptoska ve vorecku, pýtali sa dievčat, medzi dievčencami na lúke a deťmi pri hrách   Volki, moje volki. Ani tu však šťastie nenašli. Poponáhľali sa do mesta, kde zhliadli fašiangové zvyky  tunajších remeselníkov, ktorí sa predstavili v pásme Fasnacht s ukážkami prijímania za tovarišov cechov garbiarskeho, rybárskeho a barbierov - kúpelníkov. Ani tu sa im nepodarilo šťastie nájsť a tak sa presunuli južnejšie na Gemer, kde sa u dievčat pýtali na ich šťastie. Napokon Marienka zistila, že šťastie je všade.  Šťastie je predsa všade, keď  máš dobrých priateľov, to je šťastie, keď sa s nimi môžeš hrať , to je šťastie, keď sa s nimi môžeš zabávať a tešiť sa zo všetkého dobrého aj zlého, čo ťa postretne, aj to je šťastie !“ Každý si je strojcom svojho šťastia!“   Janíčko ! Tak už nehľadaj, a  poď so mnou tancovať,  uvidíš aký budeš šťastný!“   A tak si spoločne zatancovali aby boli šťastní, a veru boli.  To nebolo všetko.

Deti pripravili prekvapenie a k  životnému jubileu pripravili paródiu o hľadaní šťastia svojho vedúceho. Postupne predstavili jeho tanečnú dráhu v Magure a jednotlivé tance, ktorými prechádzal. Od zbojníka cez sólo v tanci Do šaflíka, Kresaný k súčasnému „Sluhojče hlopoci“.  Milé a výstižné prekvapenie sa stretlo o obrovským ohlasom prítomných divákov, hlavne Magurákov, ktorí  poznali tanečnú dráhu oslávenca.

V závere vystúpili primátor mesta a hostia s gratulačnými prejavmi za predvedené výkony všetkých účinkujúcich so želaním ďalších úspechov v činnosti Maguráčika. Maguráčik aj v tomto programe ukázal vysoké umelecké kvality, ktoré počas svojej 40. ročnej činnosti nadobudol a ukázal, že jeho umiestnenia v krajských i celoštátnych súťažiach nie sú náhodné.

Večer pokračoval  spoločenským stretnutím členov a hostí v SOŠ Garbiarska v Kežmarku, kde sa spoločne pobavili a pospomínali na svoje vystúpenie, vypočuli slová chvály a podpory.  Aj tu sa hostia zhodli , že Maguráčik patrí k absolútnej špičke detského folklóru na Slovensku. Za to im patrí úprimné poďakovanie.  

Poďakovanie patrí aj mestu Kežmarok, ktoré podporuje naše súbory už niekoľko rokov, Ministerstvu kultúry SR za poskytnutú dotáciu na prípravu tohto programu, firme Fega Frost menovite Ferkovi Gallikovi, Základnej škole Dr. D. Fischera , ZUŠ Petržalská , SOŠ Garbiarska 1 Kežmarok, všetkým rodičom za pomoc pri zabezpečení posedenia a deťom za predvedené výkony. Veríme, že nás toto úsilie neopustí a neustále pripravíme vhodné podmienky na činnosť detského folklórneho súboru Maguráčik.  Ďakujeme!

 

 Juraj Švedlár

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

SPOLOK SKUSENYCH SPEVUL

06

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV