3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  FSk Praslica 50. ročná
FSk Praslica 50. ročná

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Milan Hlôška (MilanH)

MilanH Folklór ma chytil v roku 1966, kedy sa v mojom rodnom Starom Tekove začali organizovať Tekovské folklórne slávnosti. Podľahol som jeho čaru a kráse krojov, ktoré odvtedy fotograficky zaznamenávam. Ale nielen folklór, aj ľudová kultúra ako...

FSk Praslica 50. ročná

01. 11. 2015
Kozárovce, Dom kultúry

Folklórna skupina Praslica z Kozároviec má už 50 rokov. Vznikla v roku 1965, keď pani Mária Ďurovičová dala dohromady niekoľko nadšencov a milovníkov tradícií, aby z truhlíc oprášili svoje kroje a zaspievali piesne z Kozároviec. Mnohým krása krojov a ľúbezné piesne počarili a tak vznikla myšlienka zúročiť toto bohatstvo. Skupina mladých ľudí pod vedením pani Márie Ďurovičovej sa pustila do toho. Nacvičili scénický program „Priadky“, z ktorého sa odvíjal  aj názov kolektívu „PRASLICA“. Za dobu svojej existencie skupina nacvičila niekoľko scénických programov so spevmi a tancami zo svojej obce, s ktorými vystúpili na nespočetných množstvách folklórnych podujatí po celom Slovensku od Tekovských folklórnych slávností až po Východnú. A na mnohých aj s ocenením. A k výpočtu aktivít patrí aj účasť na mnohých  televíznych a rozhlasových nahrávkach s témou ľudových tradícií. Treba povedať, že do výpočtu činnosti sa rátajú aj ocenenia, ktoré Praslica obdržala. A bolo ich neúrekom.

  A tak sa v tento deň Praslica predstavila domácemu obecenstvu a svojim obdivovateľom programom poskladaným zo scénok, zobrazujúcimi tradície a zvyky ako prebiehali počas celého roku na dedine. Na javisku sa nám ukázali deti so svojimi hrami na jar, potom už prišli dievky so zelenou vŕbou a vinšovaním na Kvetnú nedeľu (Vítanie jari). Torzá scénických programov sa striedali jeden po druhom. Prichádzali ženci a žnice so žatevným vencom a spevmi, s radosťou zo skončenia žatvy, aby nadšení odovzdali veniec gazdovi v nádeji, že budú patrične odmení. Nezaobišlo sa to bez hodovania, tanca  a zábavy. Nemohlo chýbať jarmočné obdobie s nákupmi a zábavou i so šibalstvami mužov, ktoré zvyčajne prebiehalo už v predjesennom, období, kedy sa chystali nahováračky (pytačky) s prípravami na svadbu a samozrejme asentírka mládencov. Regrúti s vyzdobenými ľajblíkmi  a širákmi stuhami v národných farbách, s dreveným vojenským kufrom na pleci a s piesňou na perách. V bujarej nálade sa lúčili so „slobodou“ a so svojimi dievčatami či ženami. V zábave pri rozlúčke nemohol chýbať ani „širákový“ či fľaškový tanec. K zimnému obdobiu nemôžu chýbať priadky s kúdeľami konopí a vretienkom či kolovrátkom, so šibalstvami mládencov a výskotom dievok. Už iba vrzgot snehu pod čižmami chlapcov a dievok pri odchode domov z priadok nám chýbal k dokonalému obrazu tohto obdobia. Potom už prišiel Mikuláš a prosby dievok k nemu o dobrého nastávajúceho s „čertovskými“ záludnosťami. Pred Vianocami chodili pastieri z dom do domu vinšovať veselé sviatky s prútmi liesky s prianím zdravia, šťastia a božieho požehnania.

  Záver  podujatia patril mladuche. Mladú nevestu obliekali do svadobného, na hlavu svadobnú partu, tak, ako sa na mladú nevestu patrí. Nechýbala rozlúčka s kamarátkami a s rodičmi, ktorá patrila do koloritu svadobných obradov. Nielen v iných regiónoch, ale aj v tekovskej stolici patrí nevesta s partou na hlave ku klenotom ľudových tradícií, preto ten záver v tomto podujatí, ktorý umocňoval zážitok.

  Po veselosti prišlo záverečné a veľmi hlasné ĎAKUJEM pre pani Máriu Ďurovičovú, ktorá 50 rokov viedla tento kolektív a doviedla ho k úspechom, aké mu môžu závidieť mnohé folklórne skupiny a súbory. Vycibrila scénické programy do dokonalosti, využila skvosty tradícií svojej dediny, objavovala piesne a tance a dokázala uchovať bohatstvo našich predkov v náplni svojho kolektívu. Aj preto dostala množstvo ocenení a darov. Naozaj jej za túto prácu patrí veľké ĎAKUJEM. Poďakovanie patrí aj vedeniu obce Kozárovce, ktoré podporuje svojich folkloristov v ich činnosti a umožňuje im zachovávať tak tradície a zvyky svojich predkov.

Text a foto: Milan Hlôška

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Furmane

Mam hrusocku v haju

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV