3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  20. ročník Košických folklórnych dní
20. ročník Košických folklórnych dní

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

20. ročník Košických folklórnych dní

25. 10. 2015
Košice, Dom ľudového tanca

V dňoch 14. – 22.11. sa v Košiciach uskutoční už 20. ročník podujatia s názvom Košické folklórne dni. Pripravovateľom podujatia je Košické folklórne štúdio. Do programu sa zapoja všetky folklórne súbory z mesta.

20. ročník podujatia sa bude niesť v tradičnej atmosfére Košických folklórnych dní. Program bude pozostávať z časti určenej folklórnym súborom a z časti určenej verejnosti. Medzi tradičné aktivity festivalu patria športové turnaje pre členov súborov. Tohto roku to bude turnaj v stolnom tenise, vo futbale a turnaj v bowlingu. Ďalšou pripravovanou aktivitou pre súbory bude možnosť zmerať si sily tanečných schopností v súťaži „O cenu Štefana Mráza“ v troch kategóriách: Súťaž detských  sólistov tanečníkov, Súťaž tanečníckych schopností, Súťaž v tancovaní ľudových tancov. V poslednej kategórii si súťažiaci zmerajú sily vo vopred určených tancoch. Všetky podujatia sú prístupné verejnosti.

Pre verejnosť bude pripravená škola tanca, kde si záujemcovia budú môcť zatancovať ľudové tance s profesionálmi.

Vyvrcholením podujatia bude nedeľa 22.11.2015. V Štátnom divadle si návštevníci budú môcť o 14:00 pozrieť program detských folklórnych súborov s názvom Hry a tance a o 17:00 Galaprogram 20. Ročníka Kočických folklórnych dní s názvom Naše tance. V programe sa predstavia folklóné súbory: Borievka, Čarnica, Hornád, Jahodná, Omladina, Železiar a detské folklórne súbory Čarnička, Hanička,  Jahôdka Jazierko, Viganček, Železiarik a iné.

Košické folklórne dni vytvárajú priestor pre ľudí s rovnakými záujmami, priestor vhodný na konfrontáciu výsledkov umeleckého snaženia súborov, na vzájomné spoznávanie sa pri športe, spoločných vystúpeniach alebo tanečnej zábave.

 

Program k podujatiu TU:

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

FSk Dubiny Dargov

A ja betar na Dargove

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV