3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Medze, brázdy, rigoly
Medze, brázdy, rigoly

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Igor Hraško (betar)

betar To, že som folklóristom, som pochopil, keď som nastúpil na vysokú školu a zistil, že bez folklóru to už nemôžem ťahať. Prešiel som cestu tanečníka, pedagóga, speváka i inštrumentalistu. Dnes som posadnutý folklórom …. piesňou,...

Medze, brázdy, rigoly

04. 11. 2015
Slovensko

Naši predkovia nemali techniku na to, aby si vedeli inak ochrániť svoje obydlia, či úrodu, od ktorej boli bytostne závislí. Nemali moderné zavlažovacie zariadenia, ani čerpadlá na vytlačenie vody do oblastí, kde ju potrebovali. Preto využívali tie najjednoduchšie riešenia. Svoje políčka mali oddelené medzami, brázdami, či rigolmi. Tieto slúžili na to, aby rýchly dážď nepobral úrodu, aby neodniesol ťažko zúrodnenú pôdu, aby sa voda rýchlo nedostala k obydliam, a aby políčka po daždi rýchlo nevysychali. Všetky tieto opatrenia slúžili na zastavenie, či zadržanie vody. Kedysi sa hovorilo, že veľký oheň dokážeš skrotiť, ale veľkú vodu nie. Preto medze, brázdy a rigoly, či terasovanie políčok dokázali krotiť menšiu vodu, aby zabránili jej spojeniu vo veľkú.

Naši predkovia sa k pôde správali zodpovedne a využívali ju zmysluplne. V súčasnosti sa však stretávame s intenzívnejším využívaním pôdy, ktoré má za cieľ vyrobiť nadprodukciu plodín určených nie len pre priamu konzumáciu, ale ak pre kŕmne účely, nakoľko sa intenzívne začalo aj s koncentrovaným chovom. To malo ešte v minulosti za následok sceľovanie pozemkov tým, že sa rozorali medze, vyrovnali brázdy. Vody už prestala mať prirodzené prekážky v jej rýchlom postupe pri intenzívnejších dažďoch a v súčasnosti už dochádza k záplavám a povodniam. Na niektorých poliach badať ešte aj také nerozumné pestovanie, kde všetky technické práce s mechanizmami sa robia po svahu. Aj kukurica či zemiaky sa pestujú v smere po svahu, čo je úplne proti logike. Ak totiž zaprší, voda rýchlo stečie po takomto svahu a nedostane sa do pôdy. Nedostane sa k rastlinám, ktoré ju nevyhnutne potrebujú k svojmu rastu. Tým voda neprináša svoj úžitok, ale naopak jej nedostatok znižuje výnos. Toto naši predkova vedeli a využívali vo svoj prospech. Dnes sa však hľadí v prvom rade na finančný výnos a šetrenie nákladov pri práci s mechanizmami, teda keď pôda kladie najmenší odpor, aby sa ušetrili pohonné hmoty. Paradoxne si tým vlastne poľnohospodári znižujú svoje vlastné zisky. Chcú ušetriť, ale napokon strácajú.

Dnes sa všetci vyhovárajú na klimatické zmeny, čo všetko negatívne prinášajú. Priveľmi sa otepľuje, z riek sa stráca voda, prichádzajú dlhšie suchá a naopak intenzívnejšie dažde. Toto je vraj dôsledok klimatických zmien zapríčinených vonkajšími faktormi.

Ale čo keď sme na príčine práve my? Umožňujeme vode, aby čo najrýchlejšie odišla z našej krajiny. Z lúk, z polí, z holorubov po kedysi bohatých lesoch, z korýt riek ich reguláciou. Kedysi voda zadržaná na medziach, v brázdach, rigoloch či meandroch riek neumožňovala rýchle spojenie do veľkých a intenzívnych prúdov, ktoré mali a majú deštrukčné dôsledky. Toto všetko dnes chýba a umožňuje vode jej rýchly odtok. Voda potom nevyhnutne chýba v krajine, jej možné vyparovanie neochladzuje vzduch.

Občianske združenie Folklór bez hraníc má zakomponovanú v čl. II Poslanie a ciele, bod 1 písmeno e) svojich stanov, aj podporu environmentálnej výchovy a ekologického myslenia. Preto vám na našom webe prinesieme sériu článkov o možnosti zadržiavania dažďovej vody v krajine, ktoré môže mať pozitívny vplyv na zmeny klímy, ktoré zaznamenávame v posledných rokoch dosť intenzívne.

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSk Raslavican Raslavice

Zidovske melodie z Raslavic

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV