3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Heda Melicherová
Heda Melicherová

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Milan Hlôška (MilanH)

MilanH Folklór ma chytil v roku 1966, kedy sa v mojom rodnom Starom Tekove začali organizovať Tekovské folklórne slávnosti. Podľahol som jeho čaru a kráse krojov, ktoré odvtedy fotograficky zaznamenávam. Ale nielen folklór, aj ľudová kultúra ako...

Heda Melicherová

27. 11. 2015
Nitra, ŠD UKF

Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre uskutočňuje pravidelné podujatia pod názvom FOLKLÓRNE POZDRAVY, na ktoré si pozýva vzácne a výnimočné osobnosti z oblasti folklóru a ľudového umenia. Hosťom, či hosťkou tohtoročného podujatia bola výnimočná osobnosť z oblasti ľudového tanca a spevu,zaslúžilá umelkyňa Heda Melicherová.  Podujatie, ktoré moderovala prof. PhDr. Zuzana Beňušková CSc. privítala aj ostatných vzácnych hostí zúčastnených na tomto stretnutí, Juraja Kubánku, tanečníka, choreografa, umeleckého vedúceho SĽUKu, folkloristu telom i dušou, Alexandra Nagya, kameramana, bývalého tanečníka SĽUKu, Ing. Alojza Špačka, bývalého tanečníka Lúčnice, iniciátora seniorského tanečného hnutia na Slovensku, doc.PhDr. M.Paríkovú, Mgr.Ľudmilu Molnárovú z kat. etnológie a folkloristiky FF UKF, PhDr. Hanu Hlôškovú z FF UK Bratislava a ďalších hostí.

Pani Heda Melicherová sa rozhovorila o svojej veľkej láske k ľudovému tancu. O tom, ako bola pred prijímacou komisiou SĽUKu, ako ju objavil Martin Ťapák a obsadil do úlohy Verony vo filme Rodná zem (1954), potom do úlohy Maríny vo filme Balada o Vojtovej Maríne (1964). Ukážky z týchto filmov sme videli pri multimediálnej prezentácii a musím napísať, že to bol tanečný výkon, pri ktorom sa nám tvorila husia koža na tele. Jej tanečné majstrovstvo bolo charakteristické sviežosťou a bezprostrednosťou tanečného prejavu, majstrovským zvládnutím techniky, s výborným vykreslením charakteru postavy. Ona využívala širokú škálu výrazových prostriedkov v lyrických i dramatických akciách, prejavovala sa iskrivým temperamentom, šibalstvom, spojeným s kultivovaným hereckým prejavom. Stvárnila vo filmoch postavy lyrické a skromné, ale aj veselé, vášnivé a dynamické, akou bola cigánka vo filme Sváko Ragan, ktorá bola jej labuťou piesňou. Neboli v tom iba svieže krokové variácie, čiperné pohyby nôh, bola v tom láska k ľudovému tancu a k folklóru. A ako nám vo svojom príhovore povedal majster Kubánka, úlohou umelcov je krásu a mravnosť, ktorá je podstatnou náplňou ľudového umeleckého  prejavu, spoznávať, zaujať k nej svoj vlastný postoj a ten ďalej vypovedať  majstrovskou formou v príslušnej umeleckej reči. Nadviazal tak na otázku výskumu ľudového tanca na Slovensku, na jeho autenticitu a prenášanie do formy profesionálnej tanečnej tvorby. Lebo ľudová pieseň i tanec sú výrazom tvorivej sily nášho človeka, ktorý nimi dáva hold životu, ako aj zemi, z koreňov ktorých on vzišiel. Nemalo by to znamenať nejakú autorskú nadradenosť k ľudovému umeniu, naopak, je to ustavičné hľadanie nových možností a spôsobov odkrývania krásy a mravnosti ľudového umenia a to s veľkou dávkou úcty, s bázňou a pokorou. Ľudový tanec sa má prezentovať s láskou a od srdca. A to pani Heda Melicherová robila v každom svojom prejave. O tom presvedčila aj vrchnosť z oblasti kultúry, lebo jej v roku 1966 udelili titul zaslúžilá umelkyňa.

Heda Melicherová bola aj tanečná pedagogička na Konzervatóriu v Bratislave, bola aj dramaturgičkou v Československej televízii, kde pripravovala prepisy významných diel slovenskej literatúry do televíznej podoby, ako boli Vianočné oblátky, Katera, Starý včelár, Na operáciu s truhlou a iné. Prežila krásny život v náručí ľudového tanca a ľudových tradícií. Vytvorila nezabudnuteľné a neopakovateľné postavy v tanečných programoch a vo filmoch a pri jej spomienkach na tieto roky sme pocítili akúsi poľahobu na duši.

Treba ešte spomenúť aj ukážku tanca tanečného páru fakulty Martiny Takácsovej a Petra Hrabovského, úspešných v súťaži o Šaffovu ostrohu ako porovnanie nového tanca s tancom kedysi.

Bolo to krásne popoludnie, plné spomienok, lásky k našim tradíciám a ľudovému tancu. A bolo nám aj tak trochu ľúto, že sa to končí. Odchádzali sme s nádhernými dojmami.

Text a foto: Milan Hlôška

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

Čia je to rolička

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV