3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Dažďové záhrady
Dažďové záhrady

Ohodnoť článok hráškami


(9/10 hráškov, hlasovali 1 )

Igor Hraško (betar)

betar To, že som folklóristom, som pochopil, keď som nastúpil na vysokú školu a zistil, že bez folklóru to už nemôžem ťahať. Prešiel som cestu tanečníka, pedagóga, speváka i inštrumentalistu. Dnes som posadnutý folklórom …. piesňou,...

Dažďové záhrady

28. 11. 2015
Slovensko

V predchádzajúcich článkoch sme si ukázali, ako nehospodárne nakladáme s dažďovou vodou. A to nie len na poliach, lúkach a v lesoch, ale aj v dedinách a mestách. Ukázali sme si potrebu zadržiavania dažďovej vody tam, kde spadne a dokáže oživiť tzv. „malý vodný cyklus“, teda zlepšiť vyparovanie či vsakovanie vody na malom území a umožniť plynulejšie a menej výdatné zrážky. Ukázali sme si, že dažďová voda, pokiaľ je koncentrovaná, môže napáchať mnohé škody. Preto ju potrebujeme rozdeliť, respektíve nedovoliť jej rýchlemu spojeniu v nekontrolovateľnú  riavu. K tomu v prírode na spomalenie odtoku vody kedysi slúžili medze, brázdy, rigoly, ale aj spôsob pestovania plodín v krajine a rozumné hospodárenie v lesoch.

 Ale my vodu nepotrebujeme len rozdeliť, ale potrebujeme, aby voda neodtekala z územia, respektíve odtekala skôr pomalšie a plynulo. A potrebujeme aby pomaly vsakovala do zeme a nasycovala pôdu či dokonca aj podzemné vody a súčasne, aby sme umožnili jej plynulý výpar v prípade obdobia bez zrážok. Výpar totiž ochladzuje ovzdušie a zamedzuje extrémne teplým dňom v dlhšom období.

Kým však príde na „veľké“ opatrenia v rámci veľkopestovateľov poľnohospodárskych plodín, či hospodárov v našich štátnych či súkromných lesoch, prípadne na opatrenia v mestách a obciach na mestských, či obecných pozemkoch, môžeme začať v malom. Najmä v rodinných domoch.

Zadržiavať dažďovú vodu môžeme v dažďových záhradách. Čo sú to vlastne „dažďové záhrady“? Sú to malé plochy na pozemku, kde sa dokáže na určitý čas nahromadiť dažďová voda tak, aby pomaly vsakovala do zeme a zároveň sa pomaly vyparovala do ovzdušia. Nie je to však jazierko. Jednotlivé vrstvy majú zabezpečiť dostatočný priesak, ale aj vodu pre rastliny v takejto záhrade. Jej veľkosť - plocha má byť taká, aby dokázala primerane prijať dažďovú vodu z danej odvodňovanej plochy – teda strechy či inej spevnenej plochy (terasa, parkovisko...) pri hĺbke 30 – 60 cm. Môže mať rôzny tvar a môže esteticky dotvárať okolie domu. Zadržaním dažďovej vody v dažďovej záhrade získame niekoľko pozitívnych prínosov:

- pomôžeme zmierniť následky povodní

- pomôžeme dopĺňať zásoby podzemných vôd

- pomôžeme zlepšiť kvalitu vôd filtrovaním cez pôdu pred vstupom do potoka

- pomôžeme zlepšovať mikroklímu zvýšeným výparom

- pomôžeme zatraktívniť vzhľad záhrady

- poskytneme útočisko pre rozmanité živočíchy

- ušetríme peniaze za odkanalizovanie dažďovej vody

Náklady na vybudovanie dažďovej záhrady nie sú vysoké a pokiaľ si ju človek dokáže vybudovať svojpomocne, zaplatí len za nákup vhodných rastlín prípadne za doplnenie pôdnej zmesi a mulčoviny. Niečo treba počítať aj na odvodňovací žľab či rúru od odkvapu do záhrady. Ako sa hovorí: „ Jedna lastovička leto nerobí“, ale ak nezačne aspoň niekto, máme malú šancu na zlepšenie. Treba túto myšlienku šíriť všade a postupne ju rozšíriť aj na obce a mestá.

 

Za informácie ďakujem Michalovi Kravčíkovi

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FS Vršatec

Na most dziefky na most

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV