3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Nová publikácia vo folklórnom hnutí
Nová publikácia vo folklórnom hnutí

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Nová publikácia vo folklórnom hnutí

11. 12. 2015
Dolný Kubín

Hudobná a tanečná folkloristika - jedinečný zborník vybratých záverečných prác akreditovaného kurzu

 

Zavŕšením piatich ročníkov akreditovaného vzdelávacieho kurzu hudobnej a tanečnej folkloristiky, určeného pre všetkých záujemcov o tradičnú a ľudovú kultúru, je už druhý zborník vybratých záverečných prác, vydaný Oravským kultúrnym strediskom, organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Zborník ponúka výber zo záverečných prác z ročníka 2012/2013. V tomto období kurz navštevovalo tridsať frekventantov a sumár ich prác ponúkal i kvalitatívne podnetnú a tematickú rôznorodosť a objavnosť. Aj z tohto dôvodu zostavovatelia opäť zvážili možnosť prezentovať formou zborníka tie, ktoré budú prínosné pre odbornú verejnosť, vedúcich folklórnych kolektívov, pedagógov či členov folklórneho hnutia. Disponujú hodnotnými údajmi a faktami a sú vhodnou prezentáciou a sprostredkovaním nových pohľadov i medzi laickou verejnosťou. Sú i zaujímavým edičným počinom v oblasti folklórneho hnutia na Slovensku. V zborníku sú na základe výberu publikované práce, ktoré zostavovateľov svojim obsahom,  formou, ďalšou aplikovateľnosťou výsledkov výskumu, odbornou a štylistickou úrovňou textu či objavnosťou zaujali najviac. Je prierezom tém kalendárneho zvykoslovia: pútavé spracovanie priebehu liskovskej bursy Igorom Littvom či Kalendárne obyčaje zimného zvykoslovia v Nižnej spracované Luciou Kucejovou. Rodinné zvykoslovie zastupuje popis svadby z obce Krasňany od Zuzany Vráblovej. Alena Lacková podáva prehľad o činnosti folklórnych skupín v obci Malatiná, zaujme však najmä ňou spracovaný piesňový materiál s notáciami malatinských piesní. Postup tvorby choreografie z Oščadnice vo svojej práci sprítomňuje Nina Janešíková a spracovanie ľanu v obci Oľšavica i množstvom fotografií pracovných postupov podrobne približuje Alžbeta Rusiňáková. Tematikou ľudového odevu a odievania sa zaoberá Jana Mihová v práci Ľudový odev obce Varín a Ľuboš Jombík (Ľudový odev obce Lietava v 1. polovici 20. storočia). Ostatný príspevok Slavomíry Kiššovej je profilom folklórnej osobnosti.

    Akreditovaný vzdelávací kurz realizuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne od roku 2009. Najskôr pod názvom Tradícia folklóru dnes a od roku 2013, po obnovení akreditácie pod názvom Hudobná a tanečná folkloristika. Viac ako stovka absolventov získalo odborné vedomosti zo základov folkloristiky; prehľad  slovesného,  tanečného  folklóru  i rodinných  a kalendárnych  obyčajov. Prostredníctvom terénneho výskumu vo folkloristike a etnológii  nadobudli i praktické zručnosti  s vyhľadávaním,   získavaním,  dokumentovaním  a  následne  scénickým spracovaním  a využitím  folklórneho  materiálu  vo  folklórnom  kolektíve.

 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FS Hornad Kosice

Ach Hanicko Kertisova

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV