3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Vôňa tradícií Vianoc
Vôňa tradícií Vianoc

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Milan Hlôška (MilanH)

MilanH Folklór ma chytil v roku 1966, kedy sa v mojom rodnom Starom Tekove začali organizovať Tekovské folklórne slávnosti. Podľahol som jeho čaru a kráse krojov, ktoré odvtedy fotograficky zaznamenávam. Ale nielen folklór, aj ľudová kultúra ako...

Vôňa tradícií Vianoc

25. 12. 2015
Nitra, Dražovce

  Je tu koniec decembra a Vianoce sú predo dvermi. Najkrajšie sviatky roka, najočakávanejšie a najmilovanejšie. Tešíme sa na ne, aby sme v pokore a bohabojnosti privítali narodenie  Ježiška a aby sme svojím blízkym a priateľom rozdávali trochu radosti, štedrosti  a pohody. V kuchyni voňajú medovníky, kdesi na balkóne vonia ihličie pripraveného vianočného stromčeka a v povetrí už cítiť vianočnú náladu.

  V Kultúrnom dome v Nitre – Dražovciach nám členovia FSk Tradícia pripravili podujatie, na ktorom nám pripomenuli Vôňu tradícií Vianoc. Javisko vyzdobené malými Betlehemami z dreva, vosku i šúpolia, ktoré vyrobili domáci majstri, nad javiskom stromček ozdobený skromne medovníkmi, jabĺčkami a háčkovanými ozdôbkami, čakalo na účinkujúcich.   Zvyky a tradície sa v našich niekdajších domovoch dodržiavali pravidelne. Mali svoje pravidlá a zákony, ktoré sa gazda a gazdiná snažili dodržiavať a ktoré prenášali aj na svoje deti. V dnešnej dobe akejsi tolerancie tak trochu zabúdame na zmysel týchto obyčajov a ich účinok. A tak nám folkloristi z Dražoviec tieto zvyky pripomenuli na podujatí. Na začiatku zaspieval spevokol FSk Tradícia vianočné piesne, ženy v bielych blúzkach s modrým melírovaným šálikom na krku, muži v tmavých oblekoch s motýlikom, v ďalšom vystúpení matka s dcérkou zahrali spolu na klávesovom nástroji štvorručne.

  Vari po prvý krát vystúpili na javisku deti z materskej škôlky v scénickom obraze, ktorý pripravili pani učiteľky MŠ. Tešili sa na svoj prvý výstup a  na javisku ukázali svoj talent a pohyb v pekných, slušivých kostýmoch, kde  robili radosť svojim rodičom a prítomným návštevníkom. Zatancovali a zaspievali vianočné piesne a koledy a prinášali darčeky Jezuliatku do košíka. Rovnako aj deti zo základnej školy si v hravej forme pripomenuli sviatky Vianoc. Potom už prišli koledy folkloristov z FSk Tradícia vo svojich tradičných dražovských krojoch a program zaplnila aj nová ženská spevácka skupina Spevuľky z Nitry sprevádzaná gajdošom. Hlavným a záverečným programom bolo scénické vystúpenie FSk Tradícia so spevmi a sprievodným slovom nad jasličkami novorodeniatka. Betlehemský príbeh. Pocestní i pastieri prichádzali s poklonami a darmi, prišli i traja králi pokloniť sa Ježiškovi a dary odovzdať. Priniesli mu zlato, kadidlo a myrhu.

  Bolo to vystúpenie spontánne a úprimné, pripravované s láskou a predsavzatím, že naše zvyky a obyčaje nezapadnú do zabudnutia a nezaniknú. Svedčia o tom aj vystúpenia detí, ktoré hravým spôsobom vnikajú do tajov našich zvykov a obyčajov. A všimol som si, že v Dražovciach deti predškolského veku so záujmom sledujú folklór a všetci dúfajú, že ich to neopustí ani v neskoršom veku.

  No a záver programu patril prezentácii nástenného a stolového kalendára FSk Tradícia, ktoré zabezpečilo Združenie priateľov kultúrnych tradícií Dražoviec pod názvom „TRADÍCIA dni všedné a svátočné“ na rok 2016. FSk Tradícia vystupovala už na mnohých podujatiach doma i v zahraničí a vždy s veľkým úspechom. S naštudovanými a pripravenými programami sú žiadaní v mnohých mestách a obciach, preto sa rozhodli tieto úspechy predstaviť verejnosti vo dvoch kalendároch. Je to vzácny dokument pre nich samotných i pre mesto Nitru, ktorú reprezentujú. Veď kalendáre aj „pokrstili“ poslanci mestského zastupiteľstva Ing. Miloslav Hatala, doc. Ing. Jozef Trandžík a Pavel Varga s predsedom Poľnohospodárskeho družstva Čakajovce-Dražovce.

Text a foto: Milan Hlôška

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FS Bartosovcan Bartosovce

Hej, poslala me svekra

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV