3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Mjartanovo Sebedražie 2015
Mjartanovo Sebedražie 2015

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Mjartanovo Sebedražie 2015

15. 12. 2015
Sebedražie, Kultúrny dom

Slávnostné vyhodnotenie etnologickej súťaže MJARTANOVO SEBEDRAŽIE 2015

Prievidza –  Hornonitrianska obec Sebedražie nachádzajúca sa na severozápadnom úpätí pohoria Vtáčnik je známa aj tým, že z nej pochádza nestor slovenskej národopisnej vedy– PhDr. Ján Mjartan, DrSc., ktorého mnohí odborníci považujú aj za prvého profesionálneho etnografa na Slovensku. Tento slávny rodák sa v rámci spoločenských disciplín zapísal ako vynikajúci bádateľ, autor množstva vedeckých prác, pedagóg a organizátor. Ján Mjartan sa vo všetkých svojich štúdiách snažil objasniť korene, vývin a zmeny ľudovej kultúry Slovenska. Základom jeho práce bol systematický a hĺbkový terénny výskum v rôznych témach duchovnej, materiálnej aj sociálnej kultúry.

Súťaž v etnologickom bádaní s trojročnou periodicitou je spojená s jeho menom. Jej vyhlasovateľom a hlavným organizátorom je Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi a spoluorganizátormi sú obec Sebedražie a Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. V tomto roku sa konalo pod odbornou záštitou Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Ďalšou zastrešujúcou inštitúciou je už tradične Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Výskumná práca etnológa spočíva v kvalitnom terénnom výskume napr. prostredníctvom pozorovania, aktívneho vedenia rozhovorov a pod. Nemalou mierou sa opiera o historické a archívne pramene. Svoje práce mali možnosť prihlásiť záujemcovia z radov výskumníkov alebo skupín jednotlivcov, ktorí ich realizovali v oblasti etnologického výskumu napríklad pre potreby štúdia, kronikárstva, zberateľstva alebo prípravy populárno-náučného textu. Do tohtoročného kola sa prihlásilo celkovo 25 prác, z ktorých 3 boli vylúčené pre nesplnenie formálnych kritérií súťaže.

V kultúrnom dome v Sebedraží sa dňa 9. 12. 2015 uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 4. ročníka celoslovenskej etnologickej súťaže Mjartanovo Sebedražie. Podujatie sa konalo s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Predsedníčka odbornej poroty z KETNO FF UCM v Trnave, Mgr. Silvia Letavajová, PhD., zhodnotila prácu súťažiacich a vyhlásila víťazov:

Cenu Jána Mjartana (hlavná cena) získalo mesto Prievidza za publikáciu Prievidza monografia mesta od autora prof. PhDr. Jána Lukačku, CSc. a kolektívu - za najvyššiu úroveň vedeckého spracovania vlastivednej monografie mesta Prievidze, jeho dejín a kultúrno-spoločenských reálií.     

Cena starostu obce Sebedražie bola udelenáautorom Jozefovi Lehockému, Petrovi Obuchovi a Jane Zákopčanovej za publikáciu Kraj medzi Nitrou a Váhom. Ľudové spevné, tanečné a hudobné tradície, piesne a tance - za systematický výskum a jeho komplexné spracovanie do odbornej publikácie, ktorá prináša ucelenú informáciu o charaktere hudobnej kultúry daného regiónu.

Cenu riaditeľky Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi získal autor Richard Benech za publikáciu Ľudový odev Ilavskej kotliny - za dokumentáciu, rekonštrukciu zaniknutých javov lokálnej kultúry, za záchranný výskum prvkov tradičného ľudového odevu, za špecifický príspevok k ochrane javov nehmotného kultúrneho dedičstva lokalít.    

Cenu Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi získali autori projektu Rekonštrukcia pálenia smoly Máčov - Amália Lomnická a Anton Blaho za sprístupňovanie, popularizáciu kultúrneho dedičstva širokej verejnosti.

Nedávno sme sa dozvedeli z médií, že gajdy a gajdošská kultúra na Slovensku sa dostali na Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Nastala výnimočná prepojenosť, že práve na 4. ročníku slávnostného vyhodnotenia boli hosťami Juraj Dufek z Bojníc a gajdošská ľudová hudba z Oravskej Polhory. Juraj Dufek jednoznačne patrí k popredným výrobcom gájd a hráčom na ne nielen v rámci Slovenska, ale jeho majstrovstvo už nadobudlo európske rozmery.

 

Projektom Mjartanovo Sebedražie vzdávame hold nielen významnému slovenskému etnológovi Dr. Jánovi Mjartanovi, ale aj všetkým, ktorí sa zaujímajú o našu kultúru, čo je  trvalá hodnota našej spoločnosti. Teší nás, že vyhotovujú záznamy o slovenskej kultúre aj pre budúce generácie, o čom svedčí množstvo prihlásených súťažných prác so zaujímavými témami. Je obdivuhodné, že nielen profesionálni, ale aj neprofesionálni nadšenci sa venujú etnologickým výskumom a vyzdvihujú tak etnológiu v praxi.

Silvia Letavajová (KETNO FF UCM v Trnave) a Jana Hvojniková (RKC v Prievidzi)

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FS Zemplin Michalovce

Tarhovisce, Morovjany, Rakovec

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV