3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Mjartanovo Sebedražie 2015
Mjartanovo Sebedražie 2015

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Mjartanovo Sebedražie 2015

15. 12. 2015
Sebedražie, Kultúrny dom

Slávnostné vyhodnotenie etnologickej súťaže MJARTANOVO SEBEDRAŽIE 2015

Prievidza –  Hornonitrianska obec Sebedražie nachádzajúca sa na severozápadnom úpätí pohoria Vtáčnik je známa aj tým, že z nej pochádza nestor slovenskej národopisnej vedy– PhDr. Ján Mjartan, DrSc., ktorého mnohí odborníci považujú aj za prvého profesionálneho etnografa na Slovensku. Tento slávny rodák sa v rámci spoločenských disciplín zapísal ako vynikajúci bádateľ, autor množstva vedeckých prác, pedagóg a organizátor. Ján Mjartan sa vo všetkých svojich štúdiách snažil objasniť korene, vývin a zmeny ľudovej kultúry Slovenska. Základom jeho práce bol systematický a hĺbkový terénny výskum v rôznych témach duchovnej, materiálnej aj sociálnej kultúry.

Súťaž v etnologickom bádaní s trojročnou periodicitou je spojená s jeho menom. Jej vyhlasovateľom a hlavným organizátorom je Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi a spoluorganizátormi sú obec Sebedražie a Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. V tomto roku sa konalo pod odbornou záštitou Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Ďalšou zastrešujúcou inštitúciou je už tradične Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Výskumná práca etnológa spočíva v kvalitnom terénnom výskume napr. prostredníctvom pozorovania, aktívneho vedenia rozhovorov a pod. Nemalou mierou sa opiera o historické a archívne pramene. Svoje práce mali možnosť prihlásiť záujemcovia z radov výskumníkov alebo skupín jednotlivcov, ktorí ich realizovali v oblasti etnologického výskumu napríklad pre potreby štúdia, kronikárstva, zberateľstva alebo prípravy populárno-náučného textu. Do tohtoročného kola sa prihlásilo celkovo 25 prác, z ktorých 3 boli vylúčené pre nesplnenie formálnych kritérií súťaže.

V kultúrnom dome v Sebedraží sa dňa 9. 12. 2015 uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 4. ročníka celoslovenskej etnologickej súťaže Mjartanovo Sebedražie. Podujatie sa konalo s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Predsedníčka odbornej poroty z KETNO FF UCM v Trnave, Mgr. Silvia Letavajová, PhD., zhodnotila prácu súťažiacich a vyhlásila víťazov:

Cenu Jána Mjartana (hlavná cena) získalo mesto Prievidza za publikáciu Prievidza monografia mesta od autora prof. PhDr. Jána Lukačku, CSc. a kolektívu - za najvyššiu úroveň vedeckého spracovania vlastivednej monografie mesta Prievidze, jeho dejín a kultúrno-spoločenských reálií.     

Cena starostu obce Sebedražie bola udelenáautorom Jozefovi Lehockému, Petrovi Obuchovi a Jane Zákopčanovej za publikáciu Kraj medzi Nitrou a Váhom. Ľudové spevné, tanečné a hudobné tradície, piesne a tance - za systematický výskum a jeho komplexné spracovanie do odbornej publikácie, ktorá prináša ucelenú informáciu o charaktere hudobnej kultúry daného regiónu.

Cenu riaditeľky Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi získal autor Richard Benech za publikáciu Ľudový odev Ilavskej kotliny - za dokumentáciu, rekonštrukciu zaniknutých javov lokálnej kultúry, za záchranný výskum prvkov tradičného ľudového odevu, za špecifický príspevok k ochrane javov nehmotného kultúrneho dedičstva lokalít.    

Cenu Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi získali autori projektu Rekonštrukcia pálenia smoly Máčov - Amália Lomnická a Anton Blaho za sprístupňovanie, popularizáciu kultúrneho dedičstva širokej verejnosti.

Nedávno sme sa dozvedeli z médií, že gajdy a gajdošská kultúra na Slovensku sa dostali na Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Nastala výnimočná prepojenosť, že práve na 4. ročníku slávnostného vyhodnotenia boli hosťami Juraj Dufek z Bojníc a gajdošská ľudová hudba z Oravskej Polhory. Juraj Dufek jednoznačne patrí k popredným výrobcom gájd a hráčom na ne nielen v rámci Slovenska, ale jeho majstrovstvo už nadobudlo európske rozmery.

 

Projektom Mjartanovo Sebedražie vzdávame hold nielen významnému slovenskému etnológovi Dr. Jánovi Mjartanovi, ale aj všetkým, ktorí sa zaujímajú o našu kultúru, čo je  trvalá hodnota našej spoločnosti. Teší nás, že vyhotovujú záznamy o slovenskej kultúre aj pre budúce generácie, o čom svedčí množstvo prihlásených súťažných prác so zaujímavými témami. Je obdivuhodné, že nielen profesionálni, ale aj neprofesionálni nadšenci sa venujú etnologickým výskumom a vyzdvihujú tak etnológiu v praxi.

Silvia Letavajová (KETNO FF UCM v Trnave) a Jana Hvojniková (RKC v Prievidzi)

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

LH Hrnciarovci

Svadobne z Vazca

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV