3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Zlatá strunka
Zlatá strunka

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Zlatá strunka

29. 04. 2016
Hnúšťa, Dom kultúry J. F. Rimavského

Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja organizovalo 21. apríla 2016, v Dome kultúry J. F. Rimavského v Hnúšti, Detský festival ľudovej hudby -  regionálnu súťaž ľudových hudieb, sólistov inštrumentalistov, sólistov spevákov a speváckych skupín, z okresov Rimavská Sobota a Revúca.

Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum, víťazi postupujú na krajské kolo do Kokavy nad Rimavicou, ktoré organizuje Hontiansko – Ipeľské osvetové stredisko z Veľkého Krtíša, 6. mája 2016. Súčasťou súťaže bol aj výber sólistov spevákov v dvoch kategóriách, na krajskú súťaž spevákov ľudových piesní, na Hronseckú lipovú ratolesť, ktorú organizujú Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici a obec Hronsek, 28. mája 2016. Spevácke a hudobné umenie mladých talentov hodnotila odborná porota v zložení: predseda poroty Mgr. Igor Gašpar, PHD., muzikant, pedagóg a odborný pracovník pre hudbu zo Stredoslovenského osvetového strediska z Banskej Bystrice, členmi poroty boli Mgr. Danka Sihelská, muzikantka, speváčka SĽUK-u a odborná pracovníčka pre folklór z Novohradského osvetového strediska z Lučenca a Mgr. art. Roman Malatinec z Korytárok, spevák, sólista inštrumentalista, tanečník a choreograf FS Podpoľanec.

Súťaž prebiehala v štyroch kategóriách a to: sólisti inštrumentalisti, v ktorej sa predstavili traja súťažiaci. V kategórii sólisti speváci sa predstavilo 19 spevákov, v tejto kategórii sa predstavilo aj jedno spevácke duo. V kategórii spevácke skupiny sa predstavili 4 zoskupenia a poslednú kategóriu zastupovala len jedna detská ľudová hudba z Revúcej.

Počas zasadnutia poroty  bol pre účastníkov a návštevníkov festivalu premietnutý film z dielne Gemersko –malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote o osobnosti hudobného folklóru a výrobcovi Milanovi Katreniakovi z Tisovca. Po vyhodnotení súťaže nasledoval odborný seminár pre vedúcich a pedagógov súťažiacich, s členmi odbornej poroty.

Odborná porota do krajského kola súťaže Detský festival ľudovej hudby vybrala nasledovne: v kategórii sólista inštrumentalista: Vratko Mančška z DFS Lieskovček z Rimavskej Soboty, v kategórii sólista spevák: Alžbetka Váradiová z DFS Mladosť z Klenovca a Barborka Ľuptáková z DFS Hájik z Rimavskej Soboty. V kategórii speváckych skupín si postup vyspievali dievčenské spevácke skupiny z DFS Zornička z Klenovca a DFS Hájik z Rimavskej Soboty. Na Hronseckú lipovú ratolesť porota vybrala v I. kategórii Dominiku Kasáčovú z DFS Zornička z Klenovca a v II. kategórii Vratka Mančušku z DFS Lieskovček z Rimavskej Soboty.

V mene Gemersko – malohontského osvetového strediska ďakujeme za spoluprácu Domu kultúry Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti, celému kolektívu za vytvorené podmienky pre súťaž. Za ceny do súťaže ďakujeme Miestnej akčnej skupine MALOHONT, Agentúre pre rozvoj Gemera, Občianskemu združeniu RODON Klenovec. Ďakujeme Matúšovi Pačmárovi z FS Vepor za moderovanie, pánovi Bobrovi z Hriňovej za občerstvenie a mediálnemu partnerovi podujatia TV RIMAVA z Rimavskej Soboty, za spracovanie záznamu a jeho uvedenie.

Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, ich pedagógom a rodičom, že ich vedú k ľudovej hudbe, k ľudovej piesni a vyjadriť želanie, aby aj v základných školách venovali viac pozornosti mladým talentom spevákom, muzikantom a umožnili im prezentovať sa na verejnosti, na súťažiach, čím pomáhajú pri ich rozvíjaní, vystupovaní, a poznávaní krásneho fenoménu, akým náš slovenský folklór je.

 

Výsledková listina

 

KATEGÓRIA SÓLISTI INšTRUMENTALISTI:

 

ZLATÉ PÁSMO S POSTUPOM NA KRAJSKÉ KOLO

VRATKO MANČUŠKA, DFS LIESKOVČEK – CVČ RELAX Rimavská Sobota – hra na ústnu harmoniku, píšťalku, fujaru, drumbľu

 

Strieborné pásmo:

kRISTIÁN ZVARA,  dfs zORNIčKA – MKS v Klenovci – hra na heligónku

 

Bronzové pásmo:

Dušan šufliarsky,  DFs zrkadielko – MsKS v Hnúšti – hra na husle

 

KATEGÓRIA SÓLISTI SPEVÁCI

 

ZLATÉ PÁSMO S POSTUPOM NA KRAJSKÉ KOLO

ALŽBETA VÁRADIOVÁ,  DFS MLADOSŤ pri  MKS v Klenovci

BARBORA ĽUPTÁKOVÁ, DFS HÁJIK z Rimavskej Soboty

 

ZLATÉ PÁSMO S POSTUPOM NA HRONSECKÚ LIPOVÚ RATOLESŤ

I. kategória

Dominika Kasáčová,  DFS Zornička pri MKS v Klenovci

II. Kategória

VRATKO MANČUŠKA, dfs Lieskovček - CVČ RELAX  z Rim. Soboty

 

ZLATÉ PÁSMO

Bibiana Černáková, ZŠ V. Mináča z Klenovca

TEREZA MOTYČKOVÁ, DFS Lykovček pri MsKS Revúca

DUO:

Michaela baštáková a kristína odelgová, DFS Hájik z R. Soboty

 

Strieborné pásmo:

SOŇA BÍLIKOVÁ,  DFS Lieskovček - CVČ RELAX v Rimavskej Sobote

ALEXANDRA HOFFMANOVÁ,  DFS Podkovička – ZŠ P. E .Dobšinského v Rim. Sobote

MATÚŠ POPROCKÝ,  DFS Lykovček pri MsKS v Revúcej

ALEXANDRA ZAJAKOVÁ, DFS Lykovček pri MsKS v Revúcej

IVONN BALCIAROVÁ, DFS Zrkadielko pri MsKS v Hnúšti

Viktória Zatrochová, DFS LYKOVČEK pri MsKS v Revúcej

JÁN DACHO, DFS Lykovček pri  MsKS v Revúcej

 

Bronzové pásmo:

ROMAN HOLUB,  ZŠ J. F. Rimavského z Hnúšte

JAKUB MIŠURÁK,  DFS Hájiček  z Rimavskej Soboty   

VIKTÓRIA MESIARIKOVÁ, ZŠ  J.F. RIMAVSKÉHO z Hnúšte

ROMANA POPROCKÁ, DFS LYKOVČEK pri MsKS v Revúcej

NELA ILČÍKOVÁ,  DFS Lieskovček pri CVČ RELAX v Rimavskej Sobote

DOMINIK SABACKÝ,  ZŠ J. F. Rimavského z Hnúšte

 

Kategória spevácke skupiny

Zlaté pásmo s postupom na krajskú súŤaž

DSS pri DFS ZORNIČKA z  Klenovca

DSS pri DFS Hájik z Rimavskej Soboty

 

Strieborné pásmo:

Súkromná ZUŠ z Rimavskej Soboty

 

Bronzové pásmo:

DSS pri DFS LYKOVČEK  z Revúcej

 

kATEGÓRIA ľUDOVÉ HUDBY:

 

ZLATÉ PÁSMO S POSTUPOM NA KRAJSKú SúŤAZ

DĽH LYKOVčEK - MsKS v Revúcej

 

 

Stanislava Zvarová,

odborná pracovníčka pre folklór

Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote.

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Jan Ambroz

K horam chuapci k horam

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV