3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  A ja mojo pješne
A ja mojo pješne

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

A ja mojo pješne

08. 06. 2016
Smižany, Kultúrny dom

Sobotňajšie ráno pred kultúrnym domom v Smižanoch bolo rušnejšie ako po iné soboty, vládol tam čulý ruch. Autobusy začali privážať účastníkov súťaže hudobného folklóru dospelých. Na tejto regionálnej súťažnej prehliadke sa stretli súťažiaci z okresov Gelnica a Spišská Nová Ves. Celkovo sa predstavilo 13 speváckych skupín, 9 sólistov spevákov, 1 sólista hráč na inštrumentálne nástroje, l ľudová hudba. Keďže sa jednalo o súťaž, výkony súťažiacich hodnotila odborná porta v zložení:

predseda poroty: Ing. Ján Čarnogurský - hudobník Spišská Nová ves

PaedDr. Anna Derevjaniková, PhD. - pedagóg Prešovskej univerzity

PhDr. Jana Pitková - etnologička, speváčka

 

Postupujúce skupiny a sólisti sa zúčastnia krajskej súťaže dňa 9. 9. 2016 v Jasove. Nuž, poprajme im, aby na krajskej súťaži obstali čo najlepšie.

 

Okres Spišská Nová Ves

sólisti speváci:

 

zlaté pásmo:

Katarína Hrušovská, Helená Geletková - FSk Harihovčan Harichovce - postup na krajskú súťaž

Peter Mnich - Chrasť nad Hornádom - návrh na postup

 

spevácke skupiny:

zlaté pásmo:

Ženská spevácka skupina Smižančanka zo Smižian - postup na krajskú súťaž

Mužská spevácka skupina Smižančanka Smižany - návrh na postup

 

strieborné pásmo:

Zmiešaná spevácka skupina Harihovčan Harichovce

Ženská spevácka skupina Kalina Kolinovce

Spevácka skupina Majoran Spišská Nová ves

 

bronzové pásmo:

Dievčenská spevácka skupina Harihovčan Harichovce

 

okres Gelnica

sólisti speváci:

 

zlaté pásmo:

Ján Rychnavský - FSk Jadlovec Margecany - postup na krajskú súťaž

Mária Marschallová - FSk Jadlovec Margecany - návrh na postup

Denis Jurtinus - FSk Červená chustečka Jaklovce

 

strieborné pásmo:

Robka Rendošová, Alexandra Žigová - FSk Veľký Folkmár

Miroslav Zvirinský - FSk Jadlovec Margecany

 

bronzové pásmo:

Dana Labancová - FSk Jadlovec Margecany

Dominik Bikár - FSk Červená chustečka Jaklovce

 

spevácke skupiny:

zlaté pásmo:

Mužská spevácka skupina Jadlovec Margecany - postup na krajskú súťaž

Dievčenská spevácka skupina Jadlovec Margecany - návrh na postup

 

strieborné pásmo

Ženská spevácka skupina Jadlovec Margecany

Ženská spevácka skupina Kluknavčanka Kluknava

Ženská spevácka skupina Folkmarčanka Veľký Folkmar

 

bronzové pásmo:

Spevácka skupina Červená chustečka Jaklovce

Mužská spevácka skupina Folkmarčanka Veľký Folkmár

 

sólisti inštrumentalisti:

strieborné pásmo:

Miroslav Zvirinský - FSk Jadlovec Margecany

 

ľudové hudby:

zlaté pásmo:

Ľudová hudba Gajdošovci - Margecany - postup na kraj

 

Mgr. Peter Horváth, odb. pracovník Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi

 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

LH SANA DASKU

Spopod nasej brany, Naco sa mlada vydavala

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV