3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  FS Liptov oslávi svoje 70. výročie sériou podujatí
FS Liptov oslávi svoje 70. výročie sériou podujatí

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

FS Liptov oslávi svoje 70. výročie sériou podujatí

14. 06. 2016
Ružomberok

Folklórny súbor Liptov z Ružomberka si v tomto roku pripomína 70. výročie od svojho založenia. Radí sa tak medzi najstaršie folklórne zoskupenia svojho druhu na Slovensku. „Významné jubileum súboru si chceme pripomenúť niekoľkými podujatiami pre verejnosť, ktoré ponesú spoločný názov Folklórny súbor Liptov – 70 podôb jari,“ informoval riaditeľ a choreograf FS Liptov Igor Littva.

 

Milovníci folklóru sa môžu na prvé zo série podujatí tešiť už vo štvrtok 16. júna, kedy sa uskutoční spoločný koncert žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy ľudového tanca a hudby s FS Liptov pod názvom Aj my tak raz budeme alebo náš veľký Liptov má už 70. Podujatie sa uskutoční o 17. hodine popoludní v ružomberskom Kultúrnom dome A. Hlinku.   

 

Oslavy budú pokračovať 16. októbra vernisážou výstavy 70 podôb jari v obraze, piesni a kroji spojenou s hudobno-speváckym koncertom, predstavením nového hudobného CD nosiča, filmového DVD nosiča a publikácie približujúcej posledné desaťročie fungovania súboru. Výchovné koncerty pre žiakov ružomberských škôl, ktoré FS Liptov pripravil 16. novembra ponesú  názov 70 podôb jari v tanci, muzike a speve. „Nielen Ružomberčania si budú môcť na najkrajšie momenty v histórii súboru zaspomínať 17. novembra počas predpremiéry slávnostného galaprogramu pod názvom 70 podôb jari v tanci, muzike a speve. Všetkých srdečne pozývame!“ povedal Igor Littva. 

 

Slávnostný galaprogram venovaný bývalým a súčasným členom súboru, pozvaným hosťom a odbornej verejnosti sa bude následne konať 18. novembra vo Veľkej dvorane Kultúrneho domu A. Hlinku v Ružomberku. Slávnosť zakončí spoločenské stretnutie.

 

Podujatia, ktoré sa konajú pod záštitou primátora mesta Ružomberok Igora Čombora, podporili Mesto Ružomberok, Fond na podporu Umenia, Žilinský samosprávny kraj, Slovenská sporiteľňa, Mondi SCP a Mestské lesy Ružomberok.

 

FS Liptov vznikol v roku 1946 ako národopisná skupina ružomberských Severoslovenských celulózok a papierní. V roku 2001 sa transformoval na občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je zachovávať a rozvíjať ľudové i kultúrne tradície, zvyky a obyčaje z Liptova a  z celého Slovenska, pestovať tradičný aj štylizovaný folklór a prezentovať ich doma i v zahraničí. V súčasnosti má súbor viac ako 50 členov, delí sa na tanečnú, hudobnú a spevácku zložku. Základňu má v  Súkromnej základnej umeleckej škole ľudového tanca a hudby v Ružomberku, ktorá pracuje v zriaďovateľskej pôsobnosti Igora Littvu a súčasťou ktorej je aj Detský folklórny súbor Liptáčik.

 

FS Liptov vznikol v roku 1946 ako národopisná skupina ružomberských Severoslovenských celulózok a papierní. V roku 2001 sa transformoval na občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je zachovávať a rozvíjať ľudové i kultúrne tradície, zvyky a obyčaje z Liptova a  z celého Slovenska, pestovať tradičný aj štylizovaný folklór a prezentovať ich doma i v zahraničí.

 

Krátko po vzniku, v rokoch 1949-1950 už mal súbor vyše 30 predstavení. V roku 1950 dosahoval prvé úspechy na okresných súťažiach, kedy už v jeho radoch účinkovala ako žiačka neskôr veľmi populárna speváčka ľudových piesní Anna Hulejová, rod. Littvová. V roku 1958 nastal v činnosti súboru útlm, predstavenia boli len sporadické. Pracovníci závodného klubu závodu Supra preto začali hľadať možnosti oživenia činnosti súboru, čo sa podarilo začiatkom roku 1962, keď tu začal pracovať známy a obľúbený tanečno-spevácky súbor Vojta Littvu, ktorý rozvinul činnosť na nových tradíciách. Tanečná skupina bola spočiatku bez mena alebo pod voľne používaným názvom Súbor Supra. Postupne zvíťazil názov manifestujúci chuť venovať sa predovšetkým tradíciám povodia najhornejšieho Váhu až sa súbor v pevnom zložení konštituoval vo februári 1962. Prvá možnosť reprezentovať folklórne tradície v zahraničí sa súboru naskytla v roku 1967 vo francúzskom Lons le Saunier, po úspechoch nasledovali v roku 1969 ďalšie zájazdy do NDR, Maďarska.  

 

V tomto období zaznamenáva súbor veľmi úspešné desaťročie spolupráce s manželmi Annou a MUDr. Miloslavom Hulejovcami, ktorí odišli z Liptova až v roku 1977. V roku 1971 na celoštátnej súťaži v Poprade boli tanečníci Vojtech Littva a Dušan Domiter za tanec Liptovský čardáš vyhlásení za najlepších amatérskych tanečníkov. Rok 1973 možno označiť v tvorbe choreografa Vojtecha Littvu za určitý medzník, kedy sa po prvýkrát v podaní tohto kolektívu dostáva na scénu choreografia s remeselníckou tematikou Murársky z Bobrovca, úspech ktorého motivovala k ďalšej podobnej tvorbe.  

 

Súbor Liptov sa tak dostával do povedomia verejnosti okrem kvalitnej interpretácie tradičného dedinského folklóru aj ako interpret remeselníckych tradícií.  Rok 1979 znamenal ďalší nový impulz pre tvorbu, prechodom pod závodný klub ružomberskej textilky. Kvalitné podmienky v novom sídle boli motiváciou, ktorá inšpirovala k ďalšej tvorbe a k vstupu na novú neprebádanú pôdu. Po remeselníckych tradíciách choreograf Vojtech Littva vykonal intenzívny výskum v oblasti robotníckeho a mestského folklóru, výsledkom čoho bol v roku 1983 tanečný blok Textilácky majáles. O kvalite súboru v tomto období svedčí aj poverenie reprezentovať republiku na medzinárodných festivaloch vo Francúzku v roku 1983, v Sýrii v roku 1984 či v Maroku v roku 1985 a ďalších festivaloch.

 

Ďalšie roky poznačili nielen politické, ale aj hospodárske zmeny. Pokles textilnej výroby znamenal neschopnosť zastrešovať súbor textilným závodom, a tak v roku 1992 prechádza pod odbor kultúry Mestského úradu v Ružomberku. Hľadali sa však nové formy kultúrnych inštitúcií v nových podmienkach, výsledkom čoho bol vznik Kultúrneho a informačného centra v Ružomberku v roku 1995 a prechod súboru pod uvedenú organizáciu.

 

FS Liptov od svojho vzniku účinkoval na stovkách podujatí doma i v zahraničí, z ktorých si priniesol desiatky ocenení. Počas dlhej histórie súboru sa o jeho činnosť a úspechy pričinil celý rad odborníkov, predovšetkým jeden z prvých členov súboru Kliment Ondrejka, hudobníci Alexander Móži, Svetozár Stračina, Juraj Dubovec, choreografi Juraj Kubánka, Štefan Nosáľ, Štefan Uderman, Zdena Kyselá, Oleg Ivančenko, Leopold Kulich, Jozef Pálka, Ján Novenko, Pavol Gábor či odborníčka na kroje Viera Nosáľová.

 

V súčasnosti súbor pracuje v zložení - riaditeľ a choreograf Igor Littva, v čestnej funkcii umeleckého vedúceho Vojtech Littva, vedúci ľudovej hudby Martin Lipták, vedúca speváckej zložky a hlasová pedagogička Lucia Ťasková, vedúca tanečnej zložky a tanečný pedagóg Michaela Apolenárová, vedúca tanečnej zložky dievčat a asistentka tanečného pedagóga Martina Bobeková, vedúci tanečnej zložky chlapcov a zodpovedný za prípravu kostýmov Dominik Fínik, asistentka tanečného pedagóga a zodpovedná za prípravu kostýmov Miroslava Demková, kostymérky Oľga Priesolová a Emília Štupáková, Ema Truchanová a Radovan Littva,  zodpovední za propagáciu.

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

MATUS MITTER

A vcera pri veceri

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV