3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Slovenské Vianoce v Maďarsku
Slovenské Vianoce v Maďarsku

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Milan Hlôška (MilanH)

MilanH Folklór ma chytil v roku 1966, kedy sa v mojom rodnom Starom Tekove začali organizovať Tekovské folklórne slávnosti. Podľahol som jeho čaru a kráse krojov, ktoré odvtedy fotograficky zaznamenávam. Ale nielen folklór, aj ľudová kultúra ako...

Slovenské Vianoce v Maďarsku

26. 12. 2016
Vác - Maďarsko

Folklórna skupina Tradícia z Nitry – Dražoviec cestovala do Maďarského Vácu z poverenia Nitrianskeho samosprávneho kraja, aby tamojším Slovákom, ale nielen im pripomenula slovenské Vianoce v tradíciách, ako sa oslavovali kedysi na Slovensku. Pozvanie nášho súboru dostal Nitriansky samosprávny kraj zo Slovenskej samosprávy Vacov (po maďarsky Vác) a poverenie kraja dostala Tradícia. Nielen pre svoje meno TRADÍCIA, ale preto, že v ich programovej štruktúre je veľmi veľa scénických pásiem z našich tradícií, ktoré zbierajú a spracovávajú do javiskovej podoby.

V Dome kultúry účinkujúcich privítal starosta Vácu s predsedom Slovenskej samosprávy Dr. Júliusom Altom. Spoločne s vedúcou FSk Tradícia Ing. Miroslavou Zaujcovou na začiatku zapálili sviečky na adventnom venci. Dražovské Lucie odeté v bielych plachtách s husacím krídlom poometali účastníkov v hľadisku od zlých a nečistých síl bosoriek, keďže bolo práve obdobie strídžích dní. Potom už nasledovali piesne z Dražoviec, nitrianskeho regiónu a Tekova v podaní celej folklórnej skupiny. Ich repertoár je veľmi bohatý a obsahuje piesne známe i menej známe. O tom, že tam boli aj piesne známe sme sa presvedčili, keď obecenstvo spievalo piesne spoločne s účinkujúcimi. Bol to príjemný pohľad, ktorý nás potešil, čím svedčil o vzniknutom bližšom vzťahu obecenstva s účinkujúcimi. K spestreniu programu prispel aj pár v tekovskom kroji s tancom trasený čardáš z Tekova. Piesňové vystúpenie bolo obohatené aj Jánom Bartolenom  hrou na fujare a piesňami speváckej skupiny Nevädza, ktorá má vo svojom repertoári tiež množstvo piesní, ktoré nepočujeme často. Piesne sa striedali, bola to bohatá nádielka piesňového repertoáru, doplnená tanečnými prvkami. V krátkych dňoch zimného obdobia sú už na programe aj priadky po večeroch s neodmysliteľnými huncútstvami mládencov a detské hry s vyrezávanými svetlonosmi z tekvíc. Po poslednom tanci mládencov a dievok už prichádza dedinský hlásnik, aby zahlásil koniec zábavám. Toto obdobie preklenula piesňami a koledami Svetlana Kolláriková Zaujcová s dcérkou v prednese krásneho a ľúbozvučného spevu. Príchod vianočných sviatkov signalizovali lampáše s betlehemským svetlom v ich rukách.

Pomaly sa rodina chystá na príchod prvorodeného. Program folklórnej skupiny nám zobrazuje Jezuliatko v jasličkách, ktorému sa prišli pokloniť pastieri a prinášajú mu dary. S darmi a poklonou prichádzajú aj traja králi od Východu, priniesli mu zlato, kadidlo a myrhu. S pokorou, úctou a oddanosťou vítajú nového kráľa, spievajú koledy a na záver programu zaznieva hymnická pieseň Daj Boh šťastia tejto zemi... a po nej Tichá noc, svätá noc...

Obecenstvo vstáva a spoločne spievajú s účinkujúcimi. Po skončení zaznieva veľký potlesk, poďakovanie predsedu Slovenskej samosprávy s odovzdaním kvetinového koša a nevšedný dojem z príjemného prostredia, v ktorom si maďarskí Slováci pripomenuli zvyky a tradície svojej mladosti. Bol to nezabudnuteľný zážitok z vystúpenia Dražovčanov, ktorí zosnovali vianočný program zo svojich scénických pásiem a priniesli krásny obraz o tradíciách Vianoc na Slovensku.

Text a foto: Milan Hlôška

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Anka Poracova

A okolo Levoci; Budu hrac

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV