3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Tanečné konfrontácie 2017
Tanečné konfrontácie 2017

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Tanečné konfrontácie 2017

05. 05. 2017
Prešov, Divadlo Jonáša Záborského

V koordinácii s celoštátnou postupovou súťažnou prehliadkou choreografií folklórnych kolektívov, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR, uskutočnilo Divadlo Jonáša Záborského – útvar osvetovej činnosti v Prešovedňa 30. apríla 2017Historickej budove DJZ v Prešove regionálnu súťažnú prehliadku choreografií folklórnych kolektívov, ktorá sa konala pod názvom TANEČNÉ KONFRONTÁCIE 2017.

Na súťaž sa prihlásili 4 folklórne súbory: FS ŠARIŠAN pri PKO Prešov, VFS TORYSA pri Prešovskej univerzite v Prešove, FS SABINOVČAN pri MsKS v Sabinove a FS KARPAŤANIN – senior pri Zväzu Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky v Prešove.

Na súťaži sa prezentovalo asi pred 200 divákmi 150 účinkujúcich.

Súťažné vystúpenia hodnotila odborná porota v zložení: Július Selčan, PhDr. Jana Pitková a František Novotný, DiS.art., ktorí sa v hodnotení dotkli aj reality v mládežníckych súboroch, ktoré sú v generačnej a pesonálnej prestavbe-výmene. Konkrétne výsledky a pripomienky boli analyzované na záverečnom hodnotení prehliadky po súťažnej časti, vyhlásení výsledkov, odovzdaní diplomov a vecných cien, na odbornom seminári za účasti vedúcich jednotlivých kolektívov a členov odbornej poroty.

 

Porota navrhla na postup na krajskú súťažnú prehliadku za okres Prešov VFS Torysa, PU Prešov a za okres Sabinov FS SABINOVČAN, MsKS Sabinov.

Krajská súťažná prehliadka choreografií folklórnych kolektívov sa uskutoční 10.9.2017 v DK vo Vranove nad Topľou.

Celé podujatie bolo zaznamenané na DVD nosiči.

 

Výsledky:

 

zlaté pásmo a  postup:

VFS TORYSA, PU Prešov „ Jarná Torysa“

 

zlaté pásmo a postup:

FS SABINOVČAN, MsKS Sabinov „ Pri muzike“

 

zlaté pásmo:

FS ŠARIŠAN, PKO Prešov „ Bengiňalo Tover, Zbuje“

 

zlaté pásmo:

FS KARPAŤANIN – senior „ Kyjivská Dribna“ a „ Zaorávanie“

 

V Prešove 3.5.2017

Spracoval: Mgr. Michal Kišeľák

metodik DJZ - ÚOČ Prešov

 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Fujaristi z Kokavy

Hej,Vsetci dobry chlapci

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV