3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Tekov tancoval a spieval
Tekov tancoval a spieval

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Milan Hlôška (MilanH)

MilanH Folklór ma chytil v roku 1966, kedy sa v mojom rodnom Starom Tekove začali organizovať Tekovské folklórne slávnosti. Podľahol som jeho čaru a kráse krojov, ktoré odvtedy fotograficky zaznamenávam. Ale nielen folklór, aj ľudová kultúra ako...

Tekov tancoval a spieval

15. 08. 2017
Starý Tekov, Kultúrny dom

Tekovské slávnosti Tekov tancuje a spieva v roku 2017 začali slávnostným otvorením sprievodnej akcie v kultúrnom dome, výstavou obrazov a malieb dvoch autorov, PaedDr. Viktora Šimeka a Jozefa Kaňuka. Viktor Šimek zo Žirian pri Nitre sa orientuje na tekovský región a jeho krásne kroje prenáša na papier a do obrazov. Stvárňuje portréty tekovských žien v rohatom čepci pri práci i pri zábave, pri opatere svojich detí rukopisom jemu vlastným. Jeho maľby majú vznešený, dôstojný a pôvabný vzhľad s presným vystihnutím detailov ľudového odevu, ale aj charakterových vlastností postavy. Jozef Kaňuk je insitný umelec a stvárňuje dedinu a ľudí v  ich dennom živote pri práci a pri zábave. Veľmi vhodná sprievodná akcia tekovských slávností. Na vernisáži zaspievala spevácka skupina SEN pri JDS Starý Tekov. Na amfiteátri prebiehal spevácky blok pod názvom „Keď si ja zaspievam“, v ktorom účinkovala ženská spevácka skupina POKUS z Tlmáč, mužská spevácka skupina Veselí chlapi z Veľkých Kozmáloviec, Folklórna skupina Dolina z Čajkova a Folklórna skupina Volkovčanka z Volkoviec. Po skončení speváckeho bloku prišiel na rad hlavný program slávností pod názvom „Vitajte v Starom Tekove“. V pásme „A čilej ja“ nám organizátori pripravili prehľad a či prierez života ľudí v tomto kraji. Vítali nás „chlebom a vínom a ešte soľou a nožom. Tým nožom ešte dedo chlieb prežehnával v mene Božom...“, ako napísal Andrej Chudoba v knihe Od Tekova vietor veje. Chlieb v košíku a víno v krčahu boli na stole ako symbol a na javisku nám predstavili ľudí, ako žili a čím sa živili v tomto kraji. Pestovali obilie, aby bolo na chleba, pestovali kukuricu, aby aj dobytok mohol žiť a pestovali hrozno vo viniciach, aby bolo aj pre potešenie ducha a tela. A ukázali nám kroje, aké nosili v tomto kraji dievky, nevesty, mladé ženy aj staršie ženy a ukázali nám aj kroje, aké sa nosili v dobe náboženských období. Tmavšie i veselšie, pestrejšie i skromnejšie. Mladé dievky mali hlavy bez pokrývky, vlasy zapletené do vrkočov a tieto do kosory zaviazané. (ako Timošenková). Nevesta mala na hlave partu, po ktorej ju na konci svadby začepčili do rohatého čepca. Ženy nosili na sviatočné dni na hlave ručníky so strapcami.. Bolo to krásy a nádhery. To boli charakteristické prvky tekovského kroja. Obrazy krojov sprevádzali tanečné a spevné výstupy Folklórneho súboru TEKOVAN a Detského folkórneho súboru TEKOVANČEK. Predstavili sa ukážkami tancov pri asentírke, v ktorej nechýbalo bolestivé lúčenie, tiež tancami dievok s nevestou, tancovali dievky a mladé ženy, staršie ženy iba prizerali, ako sa mládež zabáva. Deti vo svojom pásme detských hier sa zahrali na zlatú bránu a iné detské hry a zahrali im do toho dvaja nádejní huslisti (okrem ľudovej hudby Tekovanček), ktorí ešte vari do školy nechodia. Tekovan a Tekovanček zabavili návštevníkov v pásme, ktoré reprezentuje tento kraj, jeho náturu a mentalitu, zvyky, piesne a tance.

Hosťom na týchto slávnostiach bol Ján Ambróz s Ľudovou hudbou Borievka. Poznáme jeho piesne i repertoár z rádia, ale počuť ho naživo je zážitok. Do tmavého večera sa niesol jeho krásny hlas a  úžasný prejav. Ponúkol nám niekoľko piesní zo svojho repertoáru, počuli sme piesne Javorom, javorom, Páči sa mi, páči, Kukurička strapatá a ďalšie, ale aj Na Kráľovej holi, pri ktorej sme s úctou a oddanosťou povstali a uctili si ju ako hymnu. Bola to bodka za tohoročnými Tekovskými slávnosťami, v ktorých sme vzdali hold a úctu rukám, ktoré tvorili tento kraj.

Text a foto: Milan Hlôška

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FS Borievka Kosice

Ameriku som zvandroval

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV