3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Večer bulharskej kultúry v Červeníku
Večer bulharskej kultúry v Červeníku

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Milan Hlôška (MilanH)

MilanH Folklór ma chytil v roku 1966, kedy sa v mojom rodnom Starom Tekove začali organizovať Tekovské folklórne slávnosti. Podľahol som jeho čaru a kráse krojov, ktoré odvtedy fotograficky zaznamenávam. Ale nielen folklór, aj ľudová kultúra ako...

Večer bulharskej kultúry v Červeníku

30. 01. 2018
Červeník

Posledný piatok v januári vôbec nenasvedčoval tomu, že tu máme zimu, skoro by sa dalo povedať, že prichádza jar, keď sa do Červeníka začali schádzať milovníci folklóru a to folklóru z Bulharska. Tento rok je významný tým, že Slovensko a Bulharsko spoločne oslavujú 25. výročie založenia diplomatických vzťahov a že Bulharsko je v tomto roku poverené predsedníctvom Rady EÚ. Rok 2018 je aj Európskym rokom kultúrneho dedičstva a v tomto smere majú Slovensko a Bulharsko veľa spoločného, počnúc svätými bratmi Cyrilom a Metodom. Do Červeníka prišiel profesionálny folklórny súbor Strandža z mesta Burgas, ktorého tanečné a spevácke umenie reprezentuje bulharské kultúrne dedičstvo, inšpirované ľudovou tradíciou. Vážnosti nad týmto podujatím, ktoré uskutočnila obec Červeník a Európske Fórum Vínnej Kultúry dodala mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky pani Jordanka Čobanova. Prevzala záštitu nad týmto podujatím a slávnostne ho s organizátormi aj otvorila.

Po slávnostných oficialitách zazneli tóny hudby súboru Strandža a na pódium do rytmu tanca prišli tanečníci. Mladé ženy v krásnych tradičných krojoch, v ktorých prevládala červená farba, muži rovnako v tradičnom kroji z rôznych oblastí, ktoré prezentovali tancom. Sprievodná hudba, ktorá pozostávala z píšťal, gájd, ľudových huslí, bubna, basy a mandolíny svojím typickým prejavom prenikala do ovzdušia a do uší návštevníkov. Boli to spevy a tóny píšťal, ktoré sa priam vrývali do uší, podporované mohutným bubnom. Boli to piesne, ktoré nám pripomenuli bulharské dovolenky na brehoch Čierneho mora, ktoré prenikali do uší svojím piskľavým, rytmickým hlasom a dunivým znením bubna. Boli to charakteristické tóny znejúce z tohto kraja, ktorý susedí s Gréckom a Tureckom a táto poloha ich ovplyvňovala. Tance žien v krásnych krojoch sprevádzané mužmi, tanečnými spoločníkmi pôsobili ako víly, menili si kroje podľa regiónov - tkané zástery s pestrým vzorom, vo vlasoch kvet alebo čelenka na hlave, potom zas obliekli biely kroj s bielou šatkou na hlave, muži v bielych nohaviciach, čiernych ľajblíkoch a bielej baranici, neskôr sa ženy obliekli do zlata a boli ako princezné. Pri pohľade na tanečnice sa dalo zabudnúť na rytmické burácanie nástrojov, pretože to bola plavba víl po javisku, sprevádzaná tradičnými ručníčkami v rukách ako darček pre milého. Jednotlivé tance to boli rituálne obrazy, to boli tradície snúbiace sa s umením.

Slovensko a Bulharsko majú veľa spoločného. Počnúc svätými bratmi Cyrilom a Metodom až do dnešných dní sa tieto vzťahy počas storočí rozširovali a prehlbovali. A to nielen medzi Slovenskom a Bulharskom, ale aj medzi Českými regiónmi, ako je Mikroregión Buchlov v Zlínskom kraji a dedinka Modrá v blízkosti Velehradu. Zástupcovia týchto regiónov prijali pozvanie aj do Červeníka, aby svojou prítomnosťou poctili toto podujatie a prijali priateľské podanie rúk, ktoré im ponúkala obec Červeník a Európske Fórum Vínnej Kultúry v Nitre.

Text a foto: Milan Hlôška

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Ej každá žena dobrá

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV